เนื้อเพลง Blind Love คำอ่านไทย Bon Jovi

Welcome to another hard night
( เว้ลคั่ม ทู อะน๊าเทร่อร์ ฮาร์ด ไน๊ท)
You made it through another day
(ยู เมด อิท ทรู อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Sit at the counter counting tips
(ซิท แอ็ท เดอะ เค๊าเท่อร์ เค๊าติง ทิพ)
Can’t count on nothing else these days
(แค็นท เค้าทํ ออน นัธอิง เอ๊ลส ฑิส เดย์)
Don’t want to go home to the T.V.
(ด้อนท์ ว้อนท ทู โก โฮม ทู เดอะ ที วี)
Don’t want to go down to some bar
(ด้อนท์ ว้อนท ทู โก เดาน ทู ซัม บาร์)
You grab a blanket,
(ยู แกร๊บ อะ แบล๊งเค๊ท ,)
Put the top down
(พุท เดอะ ท๊อพ เดาน)
And go driving in your car
(แอนด์ โก ดรายวิง อิน ยุร คารํ)
Though your bed’s as warm as January
(โธ ยุร เบ๊ด แอส วอร์ม แอส แจนยิวเอริ)
On this cold December’s night
(ออน ดิส โคลด์ ดิเซมเบอะ ไน๊ท)

Close your eyes love
(โคลส ยุร อาย ลัฝ)
Sleep safe and sound tonight
(สลี๊พ เซฟ แอนด์ ซาวน์ด ทูไน๊ท)
Cause blind love
(ค๊อส ไบลนฺดฺ ลัฝ)
Is guiding every step I take
(อีส กายดิง เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ ไอ เท้ค)
It’s one less I got to make
(อิทซ วัน เลซ ซาย ก็อท ทู เม้ค)
Till I find my way home try love
(ทิลล์ ไอ ไฟนด์ มาย เวย์ โฮม ธราย ลัฝ)

Welcome to another morning
(เว้ลคั่ม ทู อะน๊าเทร่อร์ ม๊อร์นิ่ง)
The sun’s still shining, but it’s grey
(เดอะ ซัน สทิลล ชายนิง , บั๊ท อิทซ เกรย์)
Get out of bed now sleepy head
(เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เบ๊ด นาว ซลีพอิ เฮด)
You’d give an arm to hear him say
(ยูต กี๊ฝ แอน อาร์ม ทู เฮียร ฮิม เซย์)
Oh, and no one said that it’d be easy
(โอ , แอนด์ โน วัน เซ็ด แดท อิทด บี อีสอิ)
But no one said it’d be this hard
(บั๊ท โน วัน เซ็ด อิทด บี ดิส ฮาร์ด)

To close your eyes love
(ทู โคลส ยุร อาย ลัฝ)
Sleep safe and sound tonight
(สลี๊พ เซฟ แอนด์ ซาวน์ด ทูไน๊ท)
Cause blind love
(ค๊อส ไบลนฺดฺ ลัฝ)
Is guiding every step I take
(อีส กายดิง เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ ไอ เท้ค)
It’s one less I got to make
(อิทซ วัน เลซ ซาย ก็อท ทู เม้ค)
Till I find my way home try love
(ทิลล์ ไอ ไฟนด์ มาย เวย์ โฮม ธราย ลัฝ)
If there’s an patron saint of blind love
(อิ๊ฟ แดร์ แอน เพทรัน เซ๊นท อ็อฝ ไบลนฺดฺ ลัฝ)
I hope he keeps me on your mind, love
(ไอ โฮพ ฮี คี๊พ มี ออน ยุร ไมนด์ , ลัฝ)
With every moment I’m away
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ โม๊เม้นท แอม อะเวย์)
We’re getting closer to the day
(เวีย เกดดดิ้ง โคลเซอร์ ทู เดอะ เดย์)
We’ll never have to say goodbye, love
(เวลล เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู เซย์ กู๊ดบาย , ลัฝ)

These days it’s hard for me
(ฑิส เดย์ อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ มี)
To feel the sand beneath my feet
(ทู ฟีล เดอะ แซนด์ บีนี๊ทร มาย ฟีท)
With this gunny sack and boots on
(วิธ ดิส กันนิ แซ๊ค แอนด์ บู๊ท ออน)
Oh, but no one said this would be easy
(โอ , บั๊ท โน วัน เซ็ด ดิส เวิด บี อีสอิ)
And no one said it’d be this hard
(แอนด์ โน วัน เซ็ด อิทด บี ดิส ฮาร์ด)

Close your eyes love
(โคลส ยุร อาย ลัฝ)
Sleep safe and sound tonight
(สลี๊พ เซฟ แอนด์ ซาวน์ด ทูไน๊ท)
Cause blind love
(ค๊อส ไบลนฺดฺ ลัฝ)
Is guiding every step I take
(อีส กายดิง เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ ไอ เท้ค)
It’s one less I got to make
(อิทซ วัน เลซ ซาย ก็อท ทู เม้ค)
Till I find my way home try love
(ทิลล์ ไอ ไฟนด์ มาย เวย์ โฮม ธราย ลัฝ)
If there’s an patron saint of blind love
(อิ๊ฟ แดร์ แอน เพทรัน เซ๊นท อ็อฝ ไบลนฺดฺ ลัฝ)
I pray he keeps me on your mind, love
(ไอ เพรย์ ฮี คี๊พ มี ออน ยุร ไมนด์ , ลัฝ)
With every moment I’m away
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ โม๊เม้นท แอม อะเวย์)
We’re getting closer to the day
(เวีย เกดดดิ้ง โคลเซอร์ ทู เดอะ เดย์)
We’ll never have to say goodbye, love
(เวลล เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู เซย์ กู๊ดบาย , ลัฝ)
With our blind love
(วิธ เอ๊า ไบลนฺดฺ ลัฝ)
Blind love
(ไบลนฺดฺ ลัฝ)

Welcome to another hard night
(เว้ลคั่ม ทู อะน๊าเทร่อร์ ฮาร์ด ไน๊ท)
You made it through another day
(ยู เมด อิท ทรู อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blind Love คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น