เนื้อเพลง Gold คำอ่านไทย Andra Day

He don’t know I call him the teacher
( ฮี ด้อนท์ โนว์ ไอ คอลลํ ฮิม เดอะ ที๊ชเช่อร)
He had hard lessons for the kid
(ฮี แฮ็ด ฮาร์ด เล๊ซซั่น ฟอร์ เดอะ คิด)
I could offer you true helly put me under the same spell
(ไอ เคิด อ๊อฟเฟ่อร์ ยู ทรู helly พุท มี อั๊นเด้อร เดอะ เซม สเพลล)
He lied and he stressed me out
(ฮี ไล แอนด์ ฮี สเทรสส มี เอ๊าท)

You love me like a precious gift
(ยู ลัฝ มี ไล๊ค เก พรีเชี๊ยส กิฟท)
And he loved me like a sloppy kiss
(แอนด์ ฮี ลัฝ มี ไล๊ค เก ซลอพพิ คิซ)
You would tell me your heart aches,
(ยู เวิด เทลล มี ยุร ฮาร์ท เอช ,)
now I understand the pain
(นาว ไอ อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ เพน)
Oh why did I let you drown
(โอ วาย ดิด ดาย เล็ท ยู ดราวน)

Baby, what you believe that I been broken
(เบ๊บี้ , ว๊อท ยู บีลี๊ฝ แดท ไอ บีน บโรเค็น)
You say memories again and again
(ยู เซย์ เมรโมรี อะเกน แอนด์ อะเกน)
I see the real and it’s real to me
(ไอ ซี เดอะ เรียล แอนด์ อิทซ เรียล ทู มี)
I gave up gold for grains of sand
(ไอ เกฝ อั๊พ โกลด์ ฟอร์ กเรน อ็อฝ แซนด์)
Slipin’ through my hand, hand, hand, hands
(Slipin ทรู มาย แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Slipin’ through my hand, hand, hand, hands
(Slipin ทรู มาย แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)

You had no problems with commitment
(ยู แฮ็ด โน โพร๊เบล่ม วิธ ค็อมมีทเม็นท)
Like a king is loyal to honesties
(ไล๊ค เก คิง อีส ล๊อยัล ทู honesties)
You look for a ring to fit,
(ยู ลุ๊ค ฟอร์ รา ริง ทู ฟิท ,)
while I played wify with the kids
(ไวล์ ไอ เพลย์ ไวฟอิ วิธ เดอะ คิด)
Oh the irony makes me sick
(โอ ดิ ไอ๊ออนนี่ เม้ค มี ซิ๊ค)

He tried to make me look crazy
(ฮี ทไร ทู เม้ค มี ลุ๊ค คเรสิ)
Nothing new about his kind of scheme
(นัธอิง นิว อะเบ๊าท ฮิส ไคนด์ อ็อฝ สคีม)
I laugh when I think about his face
(ไอ ล๊าฟ เว็น นาย ทริ๊งค อะเบ๊าท ฮิส เฟซ)
when the truth now is spilled out
(เว็น เดอะ ทรู๊ธ นาว อีส สพิลล เอ๊าท)
He looked like me I get that now
(ฮี ลุ๊ค ไล๊ค มี ไอ เก็ท แดท นาว)

But Baby, what you believe that I been broken
(บั๊ท เบ๊บี้ , ว๊อท ยู บีลี๊ฝ แดท ไอ บีน บโรเค็น)
You say memories again and again
(ยู เซย์ เมรโมรี อะเกน แอนด์ อะเกน)
I see the real and it’s real to me
(ไอ ซี เดอะ เรียล แอนด์ อิทซ เรียล ทู มี)
I gave up gold for grains of sand
(ไอ เกฝ อั๊พ โกลด์ ฟอร์ กเรน อ็อฝ แซนด์)
Slipin’ through my hand, hand, hand, hands
(Slipin ทรู มาย แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Slipin’ through my hand, hand, hand, hands
(Slipin ทรู มาย แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Slipin’ through my hand, hand, hand, hands
(Slipin ทรู มาย แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Slipin’ through my hand, hand, hand, hands
(Slipin ทรู มาย แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)

Ah, ah, ah, ah
(อา , อา , อา , อา)
But Baby, what you believe that I been broken
(บั๊ท เบ๊บี้ , ว๊อท ยู บีลี๊ฝ แดท ไอ บีน บโรเค็น)
You say memories again and again
(ยู เซย์ เมรโมรี อะเกน แอนด์ อะเกน)
I see the real and it’s real to me
(ไอ ซี เดอะ เรียล แอนด์ อิทซ เรียล ทู มี)
I gave up gold for grains of sand
(ไอ เกฝ อั๊พ โกลด์ ฟอร์ กเรน อ็อฝ แซนด์)
Slipin’ through my hand, hand, hand, hands
(Slipin ทรู มาย แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Slipin’ through my hand, hand, hand, hands
(Slipin ทรู มาย แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Slipin’ through my hand, hand, hand, hands
(Slipin ทรู มาย แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)
Slipin’ through my hand, hand, hand, hands…
(Slipin ทรู มาย แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์ , แฮนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gold คำอ่านไทย Andra Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น