เนื้อเพลง Militant Style คำอ่านไทย Iration

The big man has his money, said he can rule the world
( เดอะ บิ๊ก แมน แฮ็ส ฮิส มั๊นนี่ , เซ็ด ฮี แคน รูล เดอะ เวิลด)
Buy his fancy car, and get the pretty girl
(บาย ฮิส แฟ๊นซี คารํ , แอนด์ เก็ท เดอะ พริ๊ทที่ เกิร์ล)
Don’t ya know… we’re all the same size when the light turn out
(ด้อนท์ ยา โนว์ เวีย ออล เดอะ เซม ไซ๊ซ เว็น เดอะ ไล๊ท เทิร์น เอ๊าท)
Can’t be throwin’ the stones when you live in glass house
(แค็นท บี โตวอิน เดอะ สโทน เว็น ยู ไล้ฝ อิน กล๊าสส เฮ้าส)

Time to stand up, and look alive
(ไทม์ ทู สแทนด์ อั๊พ , แอนด์ ลุ๊ค อะไล๊ฝ)
Then you realize what life means, to you and me
(เด็น ยู รีแอะไลส ว๊อท ไล๊ฟ มีน , ทู ยู แอนด์ มี)
Cause I am you, you and me
(ค๊อส ไอ แอ็ม ยู , ยู แอนด์ มี)
Said we can stand up, learn to be free
(เซ็ด วี แคน สแทนด์ อั๊พ , เลิร์น ทู บี ฟรี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Some of them are living in a Militant Style [x2]
(ซัม อ็อฝ เด็ม อาร์ ลีฝอิง อิน อะ มีลอิแท็นท สไทล์ [ x2 ])

So little man, just let your mind grow strong [and you’ll go far]
(โซ ลิ๊ทเทิ่ล แมน , จั๊สท เล็ท ยุร ไมนด์ โกรว์ สทรอง [ แอนด์ โยว โก ฟาร์ ])
No time for rest, got to find out where you belong
(โน ไทม์ ฟอร์ เรสท , ก็อท ทู ไฟนด์ เอ๊าท แวร์ ยู บีลอง)
Don’t let hard times steer you in the wrong
(ด้อนท์ เล็ท ฮาร์ด ไทม์ สเทียร์ ยู อิน เดอะ รอง)
Don’t take to caution, to this man who can do you no harm, or
(ด้อนท์ เท้ค ทู ค๊อชั่น , ทู ดิส แมน ฮู แคน ดู ยู โน ฮาร์ม , ออ)

A prisoner you’ll be for life, in a Militant Style [x2]
(อะ พรีสเนอะ โยว บี ฟอร์ ไล๊ฟ , อิน อะ มีลอิแท็นท สไทล์ [ x2 ])

So little man, just let your mind grow strong [and you’ll go far]
(โซ ลิ๊ทเทิ่ล แมน , จั๊สท เล็ท ยุร ไมนด์ โกรว์ สทรอง [ แอนด์ โยว โก ฟาร์ ])
No time for rest, said you got to find out where you belong
(โน ไทม์ ฟอร์ เรสท , เซ็ด ยู ก็อท ทู ไฟนด์ เอ๊าท แวร์ ยู บีลอง)
Don’t let hard times steer you in the wrong
(ด้อนท์ เล็ท ฮาร์ด ไทม์ สเทียร์ ยู อิน เดอะ รอง)
The time has come, pick up a weapon and fight, and
(เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม , พิค อั๊พ อะ เว๊พ่อน แอนด์ ไฟ้ท , แอนด์)

A prisoner you’ll be for life, in a Militant Style [x2]
(อะ พรีสเนอะ โยว บี ฟอร์ ไล๊ฟ , อิน อะ มีลอิแท็นท สไทล์ [ x2 ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

A prisoner you’ll be for life, in a Militant Style [x2]
(อะ พรีสเนอะ โยว บี ฟอร์ ไล๊ฟ , อิน อะ มีลอิแท็นท สไทล์ [ x2 ])
A prisoner you’ll be for life [life…]
(อะ พรีสเนอะ โยว บี ฟอร์ ไล๊ฟ [ ไล๊ฟ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Militant Style คำอ่านไทย Iration

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น