เนื้อเพลง Walk of Shame คำอ่านไทย Iration

So beaten up by my trials
( โซ บีทน อั๊พ บาย มาย ไทรอั้ล)
But this bottle’s got my back so I’ll take a chance
(บั๊ท ดิส บ๊อทเทิ่ล ก็อท มาย แบ็ค โซ อิลล เท้ค เก แช้นซํ)
Don’t walk away, Is it rude is it right
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ , อีส ซิท รู๊ด อีส ซิท ไร๊ท)
When you step into the light
(เว็น ยู สเท็พ อิ๊นทู เดอะ ไล๊ท)
So I can see you
(โซ ไอ แคน ซี ยู)
And now I understand, the years on your face
(แอนด์ นาว ไอ อั๊นเด้อรสแทนด , เดอะ เยียร์ ออน ยุร เฟซ)
You’ve seen and said and slurred
(ยู๊ฟ ซีน แอนด์ เซ็ด แอนด์ สเลอด)
You heard my history
(ยู เฮิด มาย ฮิสทรี่)
So many choices, that’s why I got one in each hand
(โซ เมนอิ ช๊อยซํ , แด้ท วาย ไอ ก็อท วัน อิน อีช แฮนด์)
Won’t make a difference
(ว็อนท เม้ค เก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
But it might make my world look a little bit different
(บั๊ท ดิธ ไมท เม้ค มาย เวิลด ลุ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดีฟเฟอะเร็นท)
So can I see you, and do you understand?
(โซ แคน นาย ซี ยู , แอนด์ ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
You know me, you know I could’ve learned to get back to you
(ยู โนว์ มี , ยู โนว์ ไอ คูดดิฝ เลิร์น ทู เก็ท แบ็ค ทู ยู)
Just to get the last laugh, I said…
(จั๊สท ทู เก็ท เดอะ ล๊าสท ล๊าฟ , ไอ เซ็ด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I’m tired of losing, movin on, moving on
(แอม ไทร์ อ็อฝ โรซิง , มูฝวิน ออน , มูฝอิง ออน)
I’m tired of using, movin on, moving on
(แอม ไทร์ อ็อฝ ยูสซิง , มูฝวิน ออน , มูฝอิง ออน)

I should’ve said right from the start
(ไอ ชูดดิฝ เซ็ด ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I forgot the ground for me to walk
(ไอ เฟาะกอท เดอะ กราวนด์ ฟอร์ มี ทู ว๊อล์ค)
And I can’t make use of your town
(แอนด์ ดาย แค็นท เม้ค ยู๊ส อ็อฝ ยุร ทาวน์)
And I got to, got to get to the top-front of the line, I said…
(แอนด์ ดาย ก็อท ทู , ก็อท ทู เก็ท ทู เดอะ ท๊อพ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ ไลน์ , ไอ เซ็ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I said stop when you go to driving me crazy
(ไอ เซ็ด สท๊อพ เว็น ยู โก ทู ดรายวิง มี คเรสิ)
Cause I know the way you came on your late night journey
(ค๊อส ไอ โนว์ เดอะ เวย์ ยู เคม ออน ยุร เหลท ไน๊ท เจอนิ)
Stop when you go to drive, when you put down your vice
(สท๊อพ เว็น ยู โก ทู ไดร๊ฝ , เว็น ยู พุท เดาน ยุร ไฝซ)
You know you’re driving me crazy
(ยู โนว์ ยัวร์ ดรายวิง มี คเรสิ)
I said ” can you do this, can you do this, can you do this walk of shame? ”
(ไอ เซ็ด ” แคน ยู ดู ดิส , แคน ยู ดู ดิส , แคน ยู ดู ดิส ว๊อล์ค อ็อฝ เชม “)
I said ” can you find, can you find, can you find your way? ”
(ไอ เซ็ด ” แคน ยู ไฟนด์ , แคน ยู ไฟนด์ , แคน ยู ไฟนด์ ยุร เวย์ “)
I said can you find your way?
(ไอ เซ็ด แคน ยู ไฟนด์ ยุร เวย์)
From a place you came so late
(ฟรอม มา เพลส ยู เคม โซ เหลท)
I said ” can you find your way?, can you find your way?, can you find your way? ”
(ไอ เซ็ด ” แคน ยู ไฟนด์ ยุร เวย์ , แคน ยู ไฟนด์ ยุร เวย์ , แคน ยู ไฟนด์ ยุร เวย์ “)
Ooohhhh, yeeeeaahh-yaahh
(อู้ , yeeeeaahh yaahh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk of Shame คำอ่านไทย Iration

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น