เนื้อเพลง Somebody Like You คำอ่านไทย Pop Evil

Yesterday has taken my tomorrows
( เยซเทอะดิ แฮ็ส เทคเอ็น มาย ทูม๊อโร่ว)
My empty heart can’t take no more
(มาย เอ๊มพที่ ฮาร์ท แค็นท เท้ค โน โม)
It’s hard to live with no-one to follow
(อิทซ ฮาร์ด ทู ไล้ฝ วิธ โน วัน ทู ฟ๊อลโล่ว)
Where’s the hope I once had before?
(แวร์ เดอะ โฮพ ไอ วั๊นซ แฮ็ด บีฟอร์)

I watch the seasons fade
(ไอ ว๊อทช เดอะ ซี๊ซั่น เฟด)
My face still out of place
(มาย เฟซ สทิลล เอ๊าท อ็อฝ เพลส)
Each step I can’t deny I’m in trouble, tell me
(อีช สเท็พ ไอ แค็นท ดีนาย แอม อิน ทรั๊บเบิ้ล , เทลล มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
How can I live without somebody like you?
(ฮาว แคน นาย ไล้ฝ วิธเอ๊าท ซัมบอดี้ ไล๊ค ยู)
Somebody like you, please tell me
(ซัมบอดี้ ไล๊ค ยู , พลีซ เทลล มี)
How can I live without somebody like you
(ฮาว แคน นาย ไล้ฝ วิธเอ๊าท ซัมบอดี้ ไล๊ค ยู)
Please tell me it’s over, it’s almost over
(พลีซ เทลล มี อิทซ โอ๊เฝ่อร , อิทซ อ๊อลโมสท โอ๊เฝ่อร)

So many things in this room remind me
(โซ เมนอิ ทริง ซิน ดิส รูม รีไมนด์ มี)
Of being here next to you
(อ็อฝ บีอิง เฮียร เน๊กซท ทู ยู)
These scars consume my mind and body
(ฑิส ซคา คอนซูม มาย ไมนด์ แอนด์ บ๊อดี้)
Where’s the hope that I once knew?
(แวร์ เดอะ โฮพ แดท ไอ วั๊นซ นยู)

I watch the season’s fade
(ไอ ว๊อทช เดอะ ซี๊ซั่น เฟด)
My face still out of place
(มาย เฟซ สทิลล เอ๊าท อ็อฝ เพลส)
Each step I can’t deny I’m in trouble, tell me
(อีช สเท็พ ไอ แค็นท ดีนาย แอม อิน ทรั๊บเบิ้ล , เทลล มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’m sitting and listening, laughing and wondering
(แอม ซีททิง แอนด์ ลิเซินนิง , ลาฟอิง แอนด์ วันเดอะริง)
I’m watching the stars go by
(แอม วัทชิง เดอะ สทาร์ โก บาย)
Everything reminds me of you
(เอ๊วี่ติง รีไมนด์ มี อ็อฝ ยู)
And I can’t get you off my mind
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์)
How can I live, how can I live
(ฮาว แคน นาย ไล้ฝ , ฮาว แคน นาย ไล้ฝ)
How can I live without you in my life?
(ฮาว แคน นาย ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู อิน มาย ไล๊ฟ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

How can I live without you? [How can I live?]
(ฮาว แคน นาย ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู [ ฮาว แคน นาย ไล้ฝ ])
I’m watching the stars go by
(แอม วัทชิง เดอะ สทาร์ โก บาย)
How can I live without you? [How can I live?]
(ฮาว แคน นาย ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู [ ฮาว แคน นาย ไล้ฝ ])
When I can’t get you off my mind
(เว็น นาย แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somebody Like You คำอ่านไทย Pop Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น