เนื้อเพลง Last Man Standing คำอ่านไทย Pop Evil

We live with today
( วี ไล้ฝ วิธ ทูเดย์)
Only matters what’s inside
(โอ๊นลี่ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท อิ๊นไซด์)
[You know]
([ ยู โนว์ ])
Everything comes and goes no matter where you hide
(เอ๊วี่ติง คัม แซน โกซ โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู ไฮด์)
I won’t let you take everything that I deserve
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เท้ค เอ๊วี่ติง แดท ไอ ดิเสิฝ)
Timing is the melody behind every word
(ไทมอิง อีส เดอะ เมลโอะดิ บีฮายน์ เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด)
So get in where you fit in
(โซ เก็ท อิน แวร์ ยู ฟิท อิน)
Time to put in on the line
(ไทม์ ทู พุท อิน ออน เดอะ ไลน์)

We’re going head to head
(เวีย โกอิ้ง เฮด ทู เฮด)
Can you handle it?
(แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I’m bleeding till the last man’s standing
(แอม บรีดดิ้ง ทิลล์ เดอะ ล๊าสท แมน ซแทนดิง)
We’re going head to head
(เวีย โกอิ้ง เฮด ทู เฮด)
Can you handle it?
(แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I’m taking you down
(แอม เทคอิง ยู เดาน)
I’m taking you down
(แอม เทคอิง ยู เดาน)
[You down]
([ ยู เดาน ])
I’m the last man standing
(แอม เดอะ ล๊าสท แมน ซแทนดิง)
Last man standing
(ล๊าสท แมน ซแทนดิง)
[Now]
([ นาว ])

Practice what you preach before you pray until you burn
(แพร๊คทิ๊ซ ว๊อท ยู พรี๊ช บีฟอร์ ยู เพรย์ อันทิล ยู เบิร์น)
Scratch until I bleed before I give you back your tongue
(สแครทช อันทิล ไอ บลีด บีฟอร์ ไอ กี๊ฝ ยู แบ็ค ยุร ทั๊ง)
It’s my time to be on top
(อิทซ มาย ไทม์ ทู บี ออน ท๊อพ)
See I’m breaking down your walls
(ซี แอม บเรคคิง เดาน ยุร วอลล์)
You better keep your cards close before I make you fall
(ยู เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ ยุร ค้าร์ด โคลส บีฟอร์ ไอ เม้ค ยู ฟอลล์)
So get in where you fit in time to put in on the line
(โซ เก็ท อิน แวร์ ยู ฟิท อิน ไทม์ ทู พุท อิน ออน เดอะ ไลน์)

We’re going head to head
(เวีย โกอิ้ง เฮด ทู เฮด)
Can you handle it?
(แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I’m bleeding till the last man’s standing
(แอม บรีดดิ้ง ทิลล์ เดอะ ล๊าสท แมน ซแทนดิง)
We’re going head to head
(เวีย โกอิ้ง เฮด ทู เฮด)
Can you handle it?
(แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I’m taking you down
(แอม เทคอิง ยู เดาน)
I’m taking you down
(แอม เทคอิง ยู เดาน)
[You down]
([ ยู เดาน ])
I’m the last man standing
(แอม เดอะ ล๊าสท แมน ซแทนดิง)
Last man standing
(ล๊าสท แมน ซแทนดิง)
Now!
(นาว !)

I will break you down
(ไอ วิล เบร๊ค ยู เดาน)
Head to head it’s all or nothing
(เฮด ทู เฮด อิทซ ซอร์ ออ นัธอิง)
Hands on bound
(แฮนด์ ออน บาวนฺดฺ)
I’ve been waiting way too long
(แอฝ บีน เวททิง เวย์ ทู ลอง)
To take you down
(ทู เท้ค ยู เดาน)
I will be the last man standing
(ไอ วิล บี เดอะ ล๊าสท แมน ซแทนดิง)

So get in where you fit in time to put in on the line
(โซ เก็ท อิน แวร์ ยู ฟิท อิน ไทม์ ทู พุท อิน ออน เดอะ ไลน์)
We’re going head to head
(เวีย โกอิ้ง เฮด ทู เฮด)
Can you handle it?
(แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I’m bleeding till the last man’s standing
(แอม บรีดดิ้ง ทิลล์ เดอะ ล๊าสท แมน ซแทนดิง)
We’re going head to head
(เวีย โกอิ้ง เฮด ทู เฮด)
Can you handle it?
(แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I’m taking you down
(แอม เทคอิง ยู เดาน)
I’m the last man standing
(แอม เดอะ ล๊าสท แมน ซแทนดิง)

Were going head to head
(เวอ โกอิ้ง เฮด ทู เฮด)
Can you handle it?
(แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I’m bleeding till the last man standing
(แอม บรีดดิ้ง ทิลล์ เดอะ ล๊าสท แมน ซแทนดิง)
Were going head to head
(เวอ โกอิ้ง เฮด ทู เฮด)
Can you handle it?
(แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I’m taking you down
(แอม เทคอิง ยู เดาน)
I’m the last man standing
(แอม เดอะ ล๊าสท แมน ซแทนดิง)
I’m the last man standing
(แอม เดอะ ล๊าสท แมน ซแทนดิง)

Who’s standing?
(ฮู ซแทนดิง)
Taking you down
(เทคอิง ยู เดาน)
Whose standing?
(ฮูส ซแทนดิง)
Taking you down
(เทคอิง ยู เดาน)
Who’s standing now?
(ฮู ซแทนดิง นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Man Standing คำอ่านไทย Pop Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น