เนื้อเพลง Welcome to Reality คำอ่านไทย Pop Evil

I’m addicted to the ashes and water
( แอม แอ๊ดดิคท ทู ดิ แอสเชรด แซน ว๊อเท่อร)
Clouds my vision as it rolls away
(คลาวดํ มาย ฝิ๊ชั่น แอส ซิท โรลล อะเวย์)
Bury me so innocent, tortured by what wasn’t said
(เบ๊อรี่ มี โซ อิ๊นโนเซ้นท , ท๊อเจ้อร บาย ว๊อท วอสซึ้น เซ็ด)
I’m a victim of my words that were shattered
(แอม มา ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ มาย เวิร์ด แดท เวอ แฌทเทอะ)
You can never go back, you can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค , ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)

Welcome to our reality,
(เว้ลคั่ม ทู เอ๊า ริแอลอิทิ ,)
Full of hate and brutality
(ฟูล อ็อฝ เฮท แอนด์ บรูแทลอิทิ)
We all want something to believe,
(วี ออล ว้อนท ซัมติง ทู บีลี๊ฝ ,)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)

Welcome to reality
(เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)
Welcome to reality
(เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)
Welcome to reality
(เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)

I’m afflicted by the shadows and voices
(แอม แอ็ฟลีคท บาย เดอะ แฌดโอ แซน ว๊อยซ์)
Crowds my memory as it fades away
(คราวดํ มาย เม๊มโมรี่ แอส ซิท เฟด อะเวย์)
Blinded by the ignorance, never know the difference
(ไบลนฺดฺ บาย ดิ อีกโนะแร็นซ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
I’m a prisoner of the one thing that matters
(แอม มา พรีสเนอะ อ็อฝ ดิ วัน ทริง แดท แม๊ทเท่อร์)
You can never go back, you can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค , ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)

Welcome to our reality,
(เว้ลคั่ม ทู เอ๊า ริแอลอิทิ ,)
Full of hate and brutality
(ฟูล อ็อฝ เฮท แอนด์ บรูแทลอิทิ)
We all want something to believe,
(วี ออล ว้อนท ซัมติง ทู บีลี๊ฝ ,)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)

Welcome to reality
(เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)
Welcome to reality
(เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)
Welcome to reality
(เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)

You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)

It’s a matter of fact, this life that I have
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , ดิส ไล๊ฟ แดท ไอ แฮ็ฝ)
Giving, I’d do anything
(กีฝวิง , อาย ดู เอนอิธิง)
Just stuck in the past, been going too fast
(จั๊สท ซทัค อิน เดอะ พาสท์ , บีน โกอิ้ง ทู ฟาสท)
[x2]
([ x2 ])

It’s a matter of fact, this normal life that I have
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , ดิส น๊อร์มอล ไล๊ฟ แดท ไอ แฮ็ฝ)
I’d do anything – welcome to reality
(อาย ดู เอนอิธิง เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)
It’s a part of the past, life is moving too fast
(อิทซ ซา พาร์ท อ็อฝ เดอะ พาสท์ , ไล๊ฟ อีส มูฝอิง ทู ฟาสท)
I’d do anything – welcome to reality
(อาย ดู เอนอิธิง เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)

Welcome to our reality,
(เว้ลคั่ม ทู เอ๊า ริแอลอิทิ ,)
Full of hate and brutality
(ฟูล อ็อฝ เฮท แอนด์ บรูแทลอิทิ)
We all want something to believe,
(วี ออล ว้อนท ซัมติง ทู บีลี๊ฝ ,)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)
[x2]
([ x2 ])

Welcome to reality
(เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)
Welcome to reality
(เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)
Welcome to reality
(เว้ลคั่ม ทู ริแอลอิทิ)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)
You can never go back
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Welcome to Reality คำอ่านไทย Pop Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น