เนื้อเพลง Sick Sense คำอ่านไทย Pop Evil

I hope you know I won’t forget
( ไอ โฮพ ยู โนว์ ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท)
All the things I wished I’d said
(ออล เดอะ ทริง ซาย วิ๊ช อาย เซ็ด)
Now I don’t want you to believe
(นาว ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู บีลี๊ฝ)
The feeling you brought outta me
(เดอะ ฟีลอิง ยู บรอท เอ๊าตา มี)
Tell me it’s what you always wanted
(เทลล มี อิทซ ว๊อท ยู ออลเว ว้อนท)
But tell me that your heart is haunted
(บั๊ท เทลล มี แดท ยุร ฮาร์ท อีส ฮอนท์)
Tell me this is all you need
(เทลล มี ดิส ซิส ซอร์ ยู นี๊ด)
Just go ahead and lie to me, lie to me, lie to me
(จั๊สท โก อะเฮด แอนด์ ไล ทู มี , ไล ทู มี , ไล ทู มี)

I got a sick sense, sick sense looking at you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , ซิ๊ค เซ้นส ลุคอิง แอ็ท ยู)
Got the sweet scent, sweet scent I’m choking on you
(ก็อท เดอะ สวี้ท เซ็นท , สวี้ท เซ็นท แอม โชคิง ออน ยู)
I can touch it, taste it, hear me you lose
(ไอ แคน ทั๊ช อิท , เท๊ซท อิท , เฮียร มี ยู ลู้ส)
I got a sick sense, a sick sense about you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , อะ ซิ๊ค เซ้นส อะเบ๊าท ยู)

I wonder if I’ll ever learn
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ อิลล เอ๊เฝ่อร์ เลิร์น)
How many times will you let me burn
(ฮาว เมนอิ ไทม์ วิล ยู เล็ท มี เบิร์น)
I think you like to watch me bleed
(ไอ ทริ๊งค ยู ไล๊ค ทู ว๊อทช มี บลีด)
Is that the fuel you need?
(อีส แดท เดอะ ฟู๊เอล ยู นี๊ด)
So tell me that I really matter
(โซ เทลล มี แดท ไอ ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์)
Tell me that your world is shattered
(เทลล มี แดท ยุร เวิลด อีส แฌทเทอะ)
Tell me that I’m all you need
(เทลล มี แดท แอม ออล ยู นี๊ด)
Just go ahead and lie to me, lie to me, lie to me
(จั๊สท โก อะเฮด แอนด์ ไล ทู มี , ไล ทู มี , ไล ทู มี)

I got a sick sense, sick sense looking at you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , ซิ๊ค เซ้นส ลุคอิง แอ็ท ยู)
Got the sweet scent, sweet scent I’m choking on you
(ก็อท เดอะ สวี้ท เซ็นท , สวี้ท เซ็นท แอม โชคิง ออน ยู)
I can touch it, taste it, hear me you lose
(ไอ แคน ทั๊ช อิท , เท๊ซท อิท , เฮียร มี ยู ลู้ส)
I got a sick sense, a sick sense about you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , อะ ซิ๊ค เซ้นส อะเบ๊าท ยู)

Every time you call, every time you lie
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู คอลลํ , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ไล)
You start to s*ck me in, but not this time
(ยู สท๊าร์ท ทู เอส *ck มี อิน , บั๊ท น็อท ดิส ไทม์)
I got a sick sense, sick sense looking at you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , ซิ๊ค เซ้นส ลุคอิง แอ็ท ยู)
I got a sick sense, a sick sense about you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , อะ ซิ๊ค เซ้นส อะเบ๊าท ยู)
About you
(อะเบ๊าท ยู)

Tell me it’s what you always wanted
(เทลล มี อิทซ ว๊อท ยู ออลเว ว้อนท)
Tell me this is all you need
(เทลล มี ดิส ซิส ซอร์ ยู นี๊ด)

I got a sick sense, sick sense looking at you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , ซิ๊ค เซ้นส ลุคอิง แอ็ท ยู)
Got the sweet scent, sweet scent I’m choking on you
(ก็อท เดอะ สวี้ท เซ็นท , สวี้ท เซ็นท แอม โชคิง ออน ยู)
I can touch it, taste it, hear me you lose
(ไอ แคน ทั๊ช อิท , เท๊ซท อิท , เฮียร มี ยู ลู้ส)
I got a sick sense, a sick sense about you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , อะ ซิ๊ค เซ้นส อะเบ๊าท ยู)

Every time you call, every time you lie
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู คอลลํ , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ไล)
You start to s*ck me in, but not this time
(ยู สท๊าร์ท ทู เอส *ck มี อิน , บั๊ท น็อท ดิส ไทม์)
I got a sick sense, sick sense looking at you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , ซิ๊ค เซ้นส ลุคอิง แอ็ท ยู)
I got a sick sense, a sick sense about you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , อะ ซิ๊ค เซ้นส อะเบ๊าท ยู)
I got a sick sense, a sick sense
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , อะ ซิ๊ค เซ้นส)
I got a sick sense, a sick sense about you
(ไอ ก็อท ดา ซิ๊ค เซ้นส , อะ ซิ๊ค เซ้นส อะเบ๊าท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sick Sense คำอ่านไทย Pop Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น