เนื้อเพลง Silence & Scars คำอ่านไทย Pop Evil

Sometimes we look, for the now
( ซัมไทม์ วี ลุ๊ค , ฟอร์ เดอะ นาว)
Sometimes inside, we live with our regrets
(ซัมไทม์ อิ๊นไซด์ , วี ไล้ฝ วิธ เอ๊า รีเกร๊ท)
In time we learn our lessons
(อิน ไทม์ วี เลิร์น เอ๊า เล๊ซซั่น)
But this time I know I am helpless
(บั๊ท ดิส ไทม์ ไอ โนว์ ไอ แอ็ม เฮลพเล็ซ)

I know I’ve been wrong; I don’t have all the answers
(ไอ โนว์ แอฝ บีน รอง ; ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ออล ดิ แอ๊นเซ่อร)
I’m stuck in this hell somewhere in between
(แอม ซทัค อิน ดิส เฮ็ลล ซัมแวร์ อิน บีทะวีน)
What I want and what I need; I don’t have a good reason
(ว๊อท ไอ ว้อนท แอนด์ ว๊อท ไอ นี๊ด ; ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ กู๊ด รี๊ซั่น)
Cause now that you’re gone only silence and scars remain
(ค๊อส นาว แดท ยัวร์ กอน โอ๊นลี่ ไซเล็นซ แอนด์ ซคา รีเมน)

Rewind to 1999,
(รีไวนด์ ทู 1999 ,)
We were just kids still caught up in a lifetime.
(วี เวอ จั๊สท คิด สทิลล คอท อั๊พ อิน อะ ไลฟ์ไทม์)
Everything was easy then, as it turned out in the end.
(เอ๊วี่ติง วอส อีสอิ เด็น , แอส ซิท เทิร์น เอ๊าท อิน ดิ เอ็นด)
We’re better off as friends
(เวีย เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ แอส เฟรน)

I know I’ve been wrong; I don’t have all the answers
(ไอ โนว์ แอฝ บีน รอง ; ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ออล ดิ แอ๊นเซ่อร)
I’m stuck in this hell somewhere in between
(แอม ซทัค อิน ดิส เฮ็ลล ซัมแวร์ อิน บีทะวีน)
What I want and what I need; I don’t have a good reason
(ว๊อท ไอ ว้อนท แอนด์ ว๊อท ไอ นี๊ด ; ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ กู๊ด รี๊ซั่น)
Now that you’re gone only silence and scars remain
(นาว แดท ยัวร์ กอน โอ๊นลี่ ไซเล็นซ แอนด์ ซคา รีเมน)

I still feel like I threw it all away
(ไอ สทิลล ฟีล ไล๊ค ไก ธรู อิท ดอร์ อะเวย์)
In the end I never met you halfway
(อิน ดิ เอ็นด ดาย เน๊เฝ่อร์ เม็ท ยู ฮอฟเวย์)
Only the silence around me and the scars remain
(โอ๊นลี่ เดอะ ไซเล็นซ อะราวนฺดฺ มี แอนด์ เดอะ ซคา รีเมน)

Sometimes we learn our lessons
(ซัมไทม์ วี เลิร์น เอ๊า เล๊ซซั่น)
But sometimes we’re just left helpless
(บั๊ท ซัมไทม์ เวีย จั๊สท เล๊ฟท เฮลพเล็ซ)

I know I’ve been wrong; I don’t have all the answers
(ไอ โนว์ แอฝ บีน รอง ; ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ออล ดิ แอ๊นเซ่อร)
I’m stuck in this hell somewhere in between
(แอม ซทัค อิน ดิส เฮ็ลล ซัมแวร์ อิน บีทะวีน)
What I want and what I need; I don’t have a good reason
(ว๊อท ไอ ว้อนท แอนด์ ว๊อท ไอ นี๊ด ; ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ กู๊ด รี๊ซั่น)
Cause now that you’re gone only silence and scars remain
(ค๊อส นาว แดท ยัวร์ กอน โอ๊นลี่ ไซเล็นซ แอนด์ ซคา รีเมน)
Now that you’re gone only silence and scars remain
(นาว แดท ยัวร์ กอน โอ๊นลี่ ไซเล็นซ แอนด์ ซคา รีเมน)
Now that you’re gone only silence and scars remain
(นาว แดท ยัวร์ กอน โอ๊นลี่ ไซเล็นซ แอนด์ ซคา รีเมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Silence & Scars คำอ่านไทย Pop Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น