เนื้อเพลง Divide คำอ่านไทย Pop Evil

Separation, disconnect, all we got now
( เซพะเรฌัน , ดิซค็อนเนคท , ออล วี ก็อท นาว)
Break it down, cut it up, it’s a cash cow
(เบร๊ค อิท เดาน , คัท ดิธ อั๊พ , อิทซ ซา แค๊ช คาว)
We all wanna cash in but division within
(วี ออล วอนนา แค๊ช อิน บั๊ท ดิฝีฉอัน วิธอิน)
So close we can all drink the medicine
(โซ โคลส วี แคน ออล ดริ๊งค เดอะ เม๊ดดิซิน)
Walk around with no real voices
(ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วิธ โน เรียล ว๊อยซ์)
Dissolution with some real bad choices
(ดิโซลยูลฌัน วิธ ซัม เรียล แบ้ด ช๊อยซํ)
Don’t know where to begin but division within
(ด้อนท์ โนว์ แวร์ ทู บีกิน บั๊ท ดิฝีฉอัน วิธอิน)
So close you can smell the adrenaline
(โซ โคลส ยู แคน สเมลล์ ดิ อเดนนารีน)
You can’t divide, you can’t divide
(ยู แค็นท ดิไฝด , ยู แค็นท ดิไฝด)

Sometimes in life we gotta fight
(ซัมไทม์ ซิน ไล๊ฟ วี กอททะ ไฟ้ท)
Looking for the truth in wrong and the black in white
(ลุคอิง ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ อิน รอง แอนด์ เดอะ แบล๊ค อิน ไว๊ท)
Always knowing we’re the ones you can stand beside
(ออลเว โนอิง เวีย ดิ วัน ยู แคน สแทนด์ บีไซด์)
We’re the ones you can’t divide, ones you can’t divide
(เวีย ดิ วัน ยู แค็นท ดิไฝด , วัน ยู แค็นท ดิไฝด)
Nothing that makes you cast aside
(นัธอิง แดท เม้ค ยู แค๊สทํ อะไซ๊ดฺ)
Whether you are right or wrong, it’s not black or white
(ฮเวทเออะ ยู อาร์ ไร๊ท ออ รอง , อิทซ น็อท แบล๊ค ออ ไว๊ท)
Always knowing we’re the ones you can stand beside
(ออลเว โนอิง เวีย ดิ วัน ยู แคน สแทนด์ บีไซด์)
We’re the ones you can’t divide
(เวีย ดิ วัน ยู แค็นท ดิไฝด)

Desperation in affect, break it down now
(เดซเพอะเรฌัน อิน แอฟเฟค , เบร๊ค อิท เดาน นาว)
Blue collar with a name and a face now
(บลู ค๊อลลาร์ วิธ อะ เนม แอนด์ อะ เฟซ นาว)
Underneath the skin, nowhere to begin
(อันเดอะนีธ เดอะ สกิน , โนแวร์ ทู บีกิน)
You better do what you’re told like a gentleman
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ดู ว๊อท ยัวร์ โทลด ไล๊ค เก เจนเทิลแมน)
Backed up on the edge come to life now
(แบ็ค อั๊พ ออน ดิ เอจ คัม ทู ไล๊ฟ นาว)
Swing for the fence or the face somehow
(สวิง ฟอร์ เดอะ เฟ้นซ ออ เดอะ เฟซ ซัมฮาว)
Don’t know where to begin but division within
(ด้อนท์ โนว์ แวร์ ทู บีกิน บั๊ท ดิฝีฉอัน วิธอิน)
So close you can smell the adrenaline
(โซ โคลส ยู แคน สเมลล์ ดิ อเดนนารีน)
You can’t divide, you can’t divide
(ยู แค็นท ดิไฝด , ยู แค็นท ดิไฝด)
You can’t divide, you can’t divide
(ยู แค็นท ดิไฝด , ยู แค็นท ดิไฝด)

Sometimes in life we gotta fight
(ซัมไทม์ ซิน ไล๊ฟ วี กอททะ ไฟ้ท)
Looking for the truth in wrong and the black in white
(ลุคอิง ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ อิน รอง แอนด์ เดอะ แบล๊ค อิน ไว๊ท)
Always knowing we’re the ones you can stand beside
(ออลเว โนอิง เวีย ดิ วัน ยู แคน สแทนด์ บีไซด์)
We’re the ones you can’t divide, ones you can’t divide
(เวีย ดิ วัน ยู แค็นท ดิไฝด , วัน ยู แค็นท ดิไฝด)

Falling back this great divide
(ฟ๊อลิง แบ็ค ดิส เกรท ดิไฝด)
I’m falling and falling fading fast
(แอม ฟ๊อลิง แอนด์ ฟ๊อลิง เฟดิง ฟาสท)
I’m on my way to scar my face
(แอม ออน มาย เวย์ ทู ซคา มาย เฟซ)
To see me is harder through the glass
(ทู ซี มี อีส อาณ์เดอ ทรู เดอะ กล๊าสส)
Through the glass, I’m fading fast, just make it last
(ทรู เดอะ กล๊าสส , แอม เฟดิง ฟาสท , จั๊สท เม้ค อิท ล๊าสท)

Separation, disconnect, all we got now
(เซพะเรฌัน , ดิซค็อนเนคท , ออล วี ก็อท นาว)
Break it down, cut it up, it’s a cash cow
(เบร๊ค อิท เดาน , คัท ดิธ อั๊พ , อิทซ ซา แค๊ช คาว)
We all wanna cash in but division within
(วี ออล วอนนา แค๊ช อิน บั๊ท ดิฝีฉอัน วิธอิน)
So close we can all drink the medicine
(โซ โคลส วี แคน ออล ดริ๊งค เดอะ เม๊ดดิซิน)

Sometimes in life we gotta fight
(ซัมไทม์ ซิน ไล๊ฟ วี กอททะ ไฟ้ท)
Looking for the truth in wrong and the black in white
(ลุคอิง ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ อิน รอง แอนด์ เดอะ แบล๊ค อิน ไว๊ท)
Never knowing if we’ll win or lose the day
(เน๊เฝ่อร์ โนอิง อิ๊ฟ เวลล วิน ออ ลู้ส เดอะ เดย์)
But we can give it our hearts and we’ll find a way
(บั๊ท วี แคน กี๊ฝ อิท เอ๊า ฮาร์ท แซน เวลล ไฟนด์ อะ เวย์)
Nothing that makes you cast aside
(นัธอิง แดท เม้ค ยู แค๊สทํ อะไซ๊ดฺ)
Whether you are right or wrong, it’s not black or white
(ฮเวทเออะ ยู อาร์ ไร๊ท ออ รอง , อิทซ น็อท แบล๊ค ออ ไว๊ท)
Always knowing we’re the ones you can stand beside
(ออลเว โนอิง เวีย ดิ วัน ยู แคน สแทนด์ บีไซด์)
We’re the ones you can’t divide
(เวีย ดิ วัน ยู แค็นท ดิไฝด)

Sometimes in life we gotta fight
(ซัมไทม์ ซิน ไล๊ฟ วี กอททะ ไฟ้ท)
Looking for the truth in wrong and the black in white
(ลุคอิง ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ อิน รอง แอนด์ เดอะ แบล๊ค อิน ไว๊ท)
Always knowing we’re the ones you can stand beside
(ออลเว โนอิง เวีย ดิ วัน ยู แคน สแทนด์ บีไซด์)
We’re the ones you can’t divide, ones you can’t divide
(เวีย ดิ วัน ยู แค็นท ดิไฝด , วัน ยู แค็นท ดิไฝด)

Sometimes in life we gotta fight
(ซัมไทม์ ซิน ไล๊ฟ วี กอททะ ไฟ้ท)
Looking for the truth in wrong and the black in white
(ลุคอิง ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ อิน รอง แอนด์ เดอะ แบล๊ค อิน ไว๊ท)
Never knowing if we’ll win or lose the day
(เน๊เฝ่อร์ โนอิง อิ๊ฟ เวลล วิน ออ ลู้ส เดอะ เดย์)
But we can give it our hearts and we’ll find a way
(บั๊ท วี แคน กี๊ฝ อิท เอ๊า ฮาร์ท แซน เวลล ไฟนด์ อะ เวย์)
Nothing that makes you cast aside
(นัธอิง แดท เม้ค ยู แค๊สทํ อะไซ๊ดฺ)
Whether you are right or wrong, it’s not black or white
(ฮเวทเออะ ยู อาร์ ไร๊ท ออ รอง , อิทซ น็อท แบล๊ค ออ ไว๊ท)
Always knowing we’re the ones you can stand beside
(ออลเว โนอิง เวีย ดิ วัน ยู แคน สแทนด์ บีไซด์)
We’re the ones you can’t divide
(เวีย ดิ วัน ยู แค็นท ดิไฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Divide คำอ่านไทย Pop Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น