เนื้อเพลง Trenches คำอ่านไทย Pop Evil

No time to hide
( โน ไทม์ ทู ไฮด์)
I’m alive on the inside
(แอม อะไล๊ฝ ออน ดิ อิ๊นไซด์)
Breaking up my mind on the front lines
(บเรคคิง อั๊พ มาย ไมนด์ ออน เดอะ ฟร๊อนท ไลน์)
When I survive, when I survive another day
(เว็น นาย เซอร์ไฝ๊ฝ , เว็น นาย เซอร์ไฝ๊ฝ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
This great divide
(ดิส เกรท ดิไฝด)
Side by side on the inside
(ไซด์ บาย ไซด์ ออน ดิ อิ๊นไซด์)
Breaking up our minds on the front lines
(บเรคคิง อั๊พ เอ๊า ไมนด์ ออน เดอะ ฟร๊อนท ไลน์)
Never again, never again will I be denied
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน , เน๊เฝ่อร์ อะเกน วิล ไอ บี ดีนาย)
Here I come
(เฮียร ไอ คัม)

‘Cause here I come
(ค๊อส เฮียร ไอ คัม)

I’ve waited all my life to get out of the trenches
(แอฝ เว้ท ออล มาย ไล๊ฟ ทู เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ trenches)
I’m ready to fight for what I believe you can steal from me
(แอม เร๊ดี้ ทู ไฟ้ท ฟอร์ ว๊อท ไอ บีลี๊ฝ ยู แคน สทีล ฟรอม มี)
I won’t take this
(ไอ ว็อนท เท้ค ดิส)
Gonna fill these trenches and stand up
(กอนนะ ฟิลล ฑิส trenches แซน สแทนด์ อั๊พ)

Wake up, I won’t give up
(เว้ค อั๊พ , ไอ ว็อนท กี๊ฝ อั๊พ)
‘Cause here I come, here I come
(ค๊อส เฮียร ไอ คัม , เฮียร ไอ คัม)

Back and forth, stuck in a hole, damage control
(แบ็ค แอนด์ โฟธ , ซทัค อิน อะ โฮล , แด๊เหมจ คอนโทรล)
Digging for rhymes on a secondhand cell phone
(ดีกกิง ฟอร์ ไรม ออน อะ เซกคันแฮน เซล โฟน)
When I survive, when I survive another year
(เว็น นาย เซอร์ไฝ๊ฝ , เว็น นาย เซอร์ไฝ๊ฝ อะน๊าเทร่อร์ เยียร์)
Still month to month
(สทิลล มั้นธ ทู มั้นธ)
Paying my dues on the inside
(เพย์อิง มาย ดิว ออน ดิ อิ๊นไซด์)
Breaking up my mind on the outside
(บเรคคิง อั๊พ มาย ไมนด์ ออน ดิ เอ๊าทไซ้ด)
Never again, never again will I be denied
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน , เน๊เฝ่อร์ อะเกน วิล ไอ บี ดีนาย)
Here I come
(เฮียร ไอ คัม)

‘Cause here I come
(ค๊อส เฮียร ไอ คัม)

I’ve waited all my life to get out of the trenches
(แอฝ เว้ท ออล มาย ไล๊ฟ ทู เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ trenches)
I’m ready to fight for what I believe you can steal from me
(แอม เร๊ดี้ ทู ไฟ้ท ฟอร์ ว๊อท ไอ บีลี๊ฝ ยู แคน สทีล ฟรอม มี)
I won’t take this
(ไอ ว็อนท เท้ค ดิส)
Gonna fill these trenches and stand up
(กอนนะ ฟิลล ฑิส trenches แซน สแทนด์ อั๊พ)

Wake up, I won’t give up
(เว้ค อั๊พ , ไอ ว็อนท กี๊ฝ อั๊พ)
‘Cause here I come, here I come
(ค๊อส เฮียร ไอ คัม , เฮียร ไอ คัม)

I’ve waited all my life to get out of the trenches
(แอฝ เว้ท ออล มาย ไล๊ฟ ทู เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ trenches)
I’m ready to fight for what I believe you can steal from me
(แอม เร๊ดี้ ทู ไฟ้ท ฟอร์ ว๊อท ไอ บีลี๊ฝ ยู แคน สทีล ฟรอม มี)
I won’t take this
(ไอ ว็อนท เท้ค ดิส)
Gonna fill these trenches and stand up
(กอนนะ ฟิลล ฑิส trenches แซน สแทนด์ อั๊พ)

Wake up, I won’t give up
(เว้ค อั๊พ , ไอ ว็อนท กี๊ฝ อั๊พ)
‘Cause here I come, here I come
(ค๊อส เฮียร ไอ คัม , เฮียร ไอ คัม)

Stand up
(สแทนด์ อั๊พ)
Wake up
(เว้ค อั๊พ)
I won’t give up
(ไอ ว็อนท กี๊ฝ อั๊พ)
‘Cause here I come, here I come
(ค๊อส เฮียร ไอ คัม , เฮียร ไอ คัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trenches คำอ่านไทย Pop Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น