เนื้อเพลง Ghost of Muskegon คำอ่านไทย Pop Evil

Days feeling hollow
( เดย์ ฟีลอิง ฮ๊อลโล่ว)
Against my will they run into each other
(อะเก๊นสท มาย วิล เด รัน อิ๊นทู อีช อ๊อเธ่อร์)
And lies that I followed
(แอนด์ ไล แดท ไอ ฟ๊อลโล่ว)
Invisible now but the ground tells the story
(อินฝิ๊ซิเบิ้ล นาว บั๊ท เดอะ กราวนด์ เทลล เดอะ สท๊อรี่)
This land that I ramble
(ดิส แลนด์ แดท ไอ แรมเบิล)
Keeps going on and on, on and on
(คี๊พ โกอิ้ง ออน แอนด์ ออน , ออน แอนด์ ออน)
If I could
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด)
Live forever
(ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
I’d breathe it on and on, on and on
(อาย บรีฑ อิท ออน แอนด์ ออน , ออน แอนด์ ออน)

I’m just a ghost
(แอม จั๊สท ดา โก๊สท)
It’s starting to show
(อิทซ ซทาททิง ทู โชว์)
I’ve been on the wrong side searching for love
(แอฝ บีน ออน เดอะ รอง ไซด์ เซิชอิง ฟอร์ ลัฝ)
Could I be wrong about everything?
(เคิด ดาย บี รอง อะเบ๊าท เอ๊วี่ติง)
I’ve made more waves than the ocean
(แอฝ เมด โม เว๊ฝ แฑ็น ดิ โอ๊เชี่ยน)
But nobody knows
(บั๊ท โนบอดี้ โนว์)
Nobody knows
(โนบอดี้ โนว์)

Lost, still I’m searching
(ล็อซท , สทิลล แอม เซิชอิง)
Seek for the truth that will keep me together
(ซี๊ค ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ แดท วิล คี๊พ มี ทูเก๊ทเธ่อร์)
I drift, through the ether
(ไอ ดริฟท์ , ทรู ดิ อีเธอะ)
Never gone, gone
(เน๊เฝ่อร์ กอน , กอน)
Never gone, gone
(เน๊เฝ่อร์ กอน , กอน)
If I could
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด)
Live forever
(ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
I’d breathe on and on, on and on
(อาย บรีฑ ออน แอนด์ ออน , ออน แอนด์ ออน)

I’m just a ghost
(แอม จั๊สท ดา โก๊สท)
It’s starting to show
(อิทซ ซทาททิง ทู โชว์)
I’ve been on the wrong side searching for love
(แอฝ บีน ออน เดอะ รอง ไซด์ เซิชอิง ฟอร์ ลัฝ)
Could I be wrong about everything?
(เคิด ดาย บี รอง อะเบ๊าท เอ๊วี่ติง)
I’ve made more waves than the ocean
(แอฝ เมด โม เว๊ฝ แฑ็น ดิ โอ๊เชี่ยน)
But nobody knows
(บั๊ท โนบอดี้ โนว์)
Nobody knows
(โนบอดี้ โนว์)

You pick me up, bring me back down
(ยู พิค มี อั๊พ , บริง มี แบ็ค เดาน)
Just let me breath, before I drown
(จั๊สท เล็ท มี บรี๊ทฺรฺ , บีฟอร์ ไอ ดราวน)
I’m in too deep over my head
(แอม อิน ทู ดี๊พ โอ๊เฝ่อร มาย เฮด)
Am I alive or am I dead
(แอ็ม ไอ อะไล๊ฝ ออ แอ็ม ไอ เด้ด)

I’m just a ghost
(แอม จั๊สท ดา โก๊สท)
Nobody knows
(โนบอดี้ โนว์)
I made more waves than the ocean
(ไอ เมด โม เว๊ฝ แฑ็น ดิ โอ๊เชี่ยน)

I’m just a ghost
(แอม จั๊สท ดา โก๊สท)
It’s starting to show
(อิทซ ซทาททิง ทู โชว์)
I’ve been on the wrong side searching for love
(แอฝ บีน ออน เดอะ รอง ไซด์ เซิชอิง ฟอร์ ลัฝ)
Could I be wrong about everything?
(เคิด ดาย บี รอง อะเบ๊าท เอ๊วี่ติง)
I’ve made more waves than the ocean
(แอฝ เมด โม เว๊ฝ แฑ็น ดิ โอ๊เชี่ยน)
But nobody knows
(บั๊ท โนบอดี้ โนว์)
Nobody knows
(โนบอดี้ โนว์)
I’ve made more waves than the ocean
(แอฝ เมด โม เว๊ฝ แฑ็น ดิ โอ๊เชี่ยน)
But nobody knows
(บั๊ท โนบอดี้ โนว์)
Nobody knows
(โนบอดี้ โนว์)
I’ve made more waves than the ocean
(แอฝ เมด โม เว๊ฝ แฑ็น ดิ โอ๊เชี่ยน)
But nobody knows
(บั๊ท โนบอดี้ โนว์)
Nobody knows
(โนบอดี้ โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghost of Muskegon คำอ่านไทย Pop Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น