เนื้อเพลง Core คำอ่านไทย Pop Evil

No fuel, no desire, so lost I could walk through fire
( โน ฟู๊เอล , โน ดีไซรํ , โซ ล็อซท ไอ เคิด ว๊อล์ค ทรู ไฟเออะร)
See red left for dead unrest I’ve been misled
(ซี เร้ด เล๊ฟท ฟอร์ เด้ด อันเรซท แอฝ บีน มิซเลด)
No chains or restraints imprint you left behind you
(โน เชน ออ ริซทเรนท อิ๊มพริ้นท ยู เล๊ฟท บีฮายน์ ยู)
Slow burn it’s your turn this agony I wanna let you know
(สโลว์ เบิร์น อิทซ ยุร เทิร์น ดิส แอกโอะนิ ไอ วอนนา เล็ท ยู โนว์)

Hey look what you’ve done to me
(เฮ ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
Leave your mark or leave here running
(ลี๊ฝ ยุร ม๊าร์ค ออ ลี๊ฝ เฮียร รันนิง)
Hey look what you’ve done to me
(เฮ ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
Leave your mark or leave here running
(ลี๊ฝ ยุร ม๊าร์ค ออ ลี๊ฝ เฮียร รันนิง)
You’re done to me
(ยัวร์ ดัน ทู มี)

My pistol your plastic foolish thinking we’re so tragic
(มาย พิ๊สท่อล ยุร พแลซทิค ฟูลอิฌ ติ้งกิง เวีย โซ ทแรจอิค)
These whispers forbidden unrest still mislead
(ฑิส วิสเพ่อร์ ฟอร์บีดเดน อันเรซท สทิลล มีซลีด)
No logic, no reason you pretend there still some magic
(โน ล๊อจิค , โน รี๊ซั่น ยู พรีเท็นด์ แดร์ สทิลล ซัม แม๊จิค)
Slow burn it’s your turn this agony I wanna let you know
(สโลว์ เบิร์น อิทซ ยุร เทิร์น ดิส แอกโอะนิ ไอ วอนนา เล็ท ยู โนว์)

Hey look what you’ve done to me
(เฮ ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
Leave your mark or leave here running
(ลี๊ฝ ยุร ม๊าร์ค ออ ลี๊ฝ เฮียร รันนิง)
Hey look what you’ve done to me
(เฮ ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
Leave your mark or leave here running
(ลี๊ฝ ยุร ม๊าร์ค ออ ลี๊ฝ เฮียร รันนิง)
You’re done to me
(ยัวร์ ดัน ทู มี)

You can’t hold me down
(ยู แค็นท โฮลด์ มี เดาน)
You can’t hold me
(ยู แค็นท โฮลด์ มี)
You can’t hold me down
(ยู แค็นท โฮลด์ มี เดาน)
Just look at me now
(จั๊สท ลุ๊ค แกท มี นาว)

You can’t hold me down
(ยู แค็นท โฮลด์ มี เดาน)
You don’t know me
(ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
You can’t hold me down
(ยู แค็นท โฮลด์ มี เดาน)
Just look at me now
(จั๊สท ลุ๊ค แกท มี นาว)
Just look at me now
(จั๊สท ลุ๊ค แกท มี นาว)

No fuel, no desire, so lost I could walk through fire
(โน ฟู๊เอล , โน ดีไซรํ , โซ ล็อซท ไอ เคิด ว๊อล์ค ทรู ไฟเออะร)
Slow burn it’s your turn this agony I wanna let you know
(สโลว์ เบิร์น อิทซ ยุร เทิร์น ดิส แอกโอะนิ ไอ วอนนา เล็ท ยู โนว์)

Hey look what you’ve done to me
(เฮ ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
Leave your mark or leave here running
(ลี๊ฝ ยุร ม๊าร์ค ออ ลี๊ฝ เฮียร รันนิง)
Hey look what you’ve done to me
(เฮ ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
Leave your mark or leave here running
(ลี๊ฝ ยุร ม๊าร์ค ออ ลี๊ฝ เฮียร รันนิง)
You’re done to me
(ยัวร์ ดัน ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Core คำอ่านไทย Pop Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น