เนื้อเพลง Footsteps คำอ่านไทย Pop Evil

I’ve been counting all my steps
( แอฝ บีน เค๊าติง ออล มาย สเท็พ)
All my no’s just turned to yes
(ออล มาย nos จั๊สท เทิร์น ทู เย็ซ)
Silently I must confess
(ไซเล็นทลิ ไอ มัสท์ คอนเฟสส)
My troubled history
(มาย ทรั๊บเบิ้ล ฮิสทรี่)
That’s washed away all my sins
(แด้ท ว๊อช อะเวย์ ออล มาย ซิน)
Starting over once again
(ซทาททิง โอ๊เฝ่อร วั๊นซ อะเกน)
This is where it all begins
(ดิส ซิส แวร์ อิท ดอร์ บีกิน)
It’s right in front of me
(อิทซ ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
Down is not where I belong
(เดาน อีส น็อท แวร์ ไอ บีลอง)
This aching heart won’t turn to stone
(ดิส เอคอิง ฮาร์ท ว็อนท เทิร์น ทู สโทน)
There’s a fire inside these bones
(แดร์ ซา ไฟเออะร อิ๊นไซด์ ฑิส โบน)
It was meant to be
(อิท วอส เม็นท ทู บี)
I see your world’s still full of light
(ไอ ซี ยุร เวิลด สทิลล ฟูล อ็อฝ ไล๊ท)
How could I ever been so blind
(ฮาว เคิด ดาย เอ๊เฝ่อร์ บีน โซ ไบลนฺดฺ)
I still haven’t lost my fight
(ไอ สทิลล แฮฟเวน ล็อซท มาย ไฟ้ท)
That haunts me in my sleep
(แดท ฮอนท์ มี อิน มาย สลี๊พ)

I feel like waking up
(ไอ ฟีล ไล๊ค เวคกิ้ง อั๊พ)
I’ve had this dream before
(แอฝ แฮ็ด ดิส ดรีม บีฟอร์)
I’ll take these footsteps
(อิลล เท้ค ฑิส ฟุทเสต็ป)
Go higher, go higher
(โก ไฮเออะ , โก ไฮเออะ)
I’ve walked an empty mile
(แอฝ ว๊อล์ค แอน เอ๊มพที่ ไมล)
Wore down this lonely soul
(โว เดาน ดิส โลนลิ โซล)
I’ll take these footsteps
(อิลล เท้ค ฑิส ฟุทเสต็ป)
Go higher, go higher
(โก ไฮเออะ , โก ไฮเออะ)
[Woohoooo woohoooo woohoooo…]
([ Woohoooo woohoooo woohoooo ])
Higher, go higher
(ไฮเออะ , โก ไฮเออะ)
[Woohoooo woohoooo woohoooo…]
([ Woohoooo woohoooo woohoooo ])
Higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ)

I know only time would tell
(ไอ โนว์ โอ๊นลี่ ไทม์ เวิด เทลล)
If all the cards will treat me well
(อิ๊ฟ ออล เดอะ ค้าร์ด วิล ทรี๊ท มี เวลล)
Cause this hand that I been dealt
(ค๊อส ดิส แฮนด์ แดท ไอ บีน เด็ลท)
Keeps me wondering
(คี๊พ มี วันเดอะริง)
So now here I turn the page
(โซ นาว เฮียร ไอ เทิร์น เดอะ เพจ)
I’ve learned to silence all my rage
(แอฝ เลิร์น ทู ไซเล็นซ ออล มาย เร้จ)
Tell me who can really say
(เทลล มี ฮู แคน ริแอ็ลลิ เซย์)
What will tomorrow bring
(ว๊อท วิล ทูม๊อโร่ว บริง)

I feel like waking up
(ไอ ฟีล ไล๊ค เวคกิ้ง อั๊พ)
I’ve had this dream before
(แอฝ แฮ็ด ดิส ดรีม บีฟอร์)
I’ll take these footsteps
(อิลล เท้ค ฑิส ฟุทเสต็ป)
Go higher, go higher
(โก ไฮเออะ , โก ไฮเออะ)
I’ve walked an empty mile
(แอฝ ว๊อล์ค แอน เอ๊มพที่ ไมล)
Wore down this lonely soul
(โว เดาน ดิส โลนลิ โซล)
I’ll take these footsteps
(อิลล เท้ค ฑิส ฟุทเสต็ป)
Go higher, go higher
(โก ไฮเออะ , โก ไฮเออะ)
[Woohoooo woohoooo woohoooo…]
([ Woohoooo woohoooo woohoooo ])
Higher, go higher
(ไฮเออะ , โก ไฮเออะ)
[Woohoooo woohoooo woohoooo…]
([ Woohoooo woohoooo woohoooo ])
Higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ)

I’ll find you
(อิลล ไฟนด์ ยู)
So far away
(โซ ฟาร์ อะเวย์)
I’ll find you
(อิลล ไฟนด์ ยู)
After all
(แอ๊ฟเท่อร ออล)
I’ll find you
(อิลล ไฟนด์ ยู)
So far away
(โซ ฟาร์ อะเวย์)
I’ll find you
(อิลล ไฟนด์ ยู)
After all
(แอ๊ฟเท่อร ออล)

[I’ll find you] I feel like waking up
([ อิลล ไฟนด์ ยู ] ไอ ฟีล ไล๊ค เวคกิ้ง อั๊พ)
[So far away] I’ve had this dream before
([ โซ ฟาร์ อะเวย์ ] แอฝ แฮ็ด ดิส ดรีม บีฟอร์)
[I’ll find you] I’ll take these footsteps
([ อิลล ไฟนด์ ยู ] อิลล เท้ค ฑิส ฟุทเสต็ป)
[After all] Go higher, go higher
([ แอ๊ฟเท่อร ออล ] โก ไฮเออะ , โก ไฮเออะ)
[I’ll find you] I’ve walked an empty mile [I’ll find you]
([ อิลล ไฟนด์ ยู ] แอฝ ว๊อล์ค แอน เอ๊มพที่ ไมล [ อิลล ไฟนด์ ยู ])
[So far away] Wore down this lonely soul [So far away]
([ โซ ฟาร์ อะเวย์ ] โว เดาน ดิส โลนลิ โซล [ โซ ฟาร์ อะเวย์ ])
[I’ll find you] I’ll take these footsteps
([ อิลล ไฟนด์ ยู ] อิลล เท้ค ฑิส ฟุทเสต็ป)
[After all] Go higher, go higher
([ แอ๊ฟเท่อร ออล ] โก ไฮเออะ , โก ไฮเออะ)

[I’ll find you] I feel like waking up
([ อิลล ไฟนด์ ยู ] ไอ ฟีล ไล๊ค เวคกิ้ง อั๊พ)
[So far away] I’ve had this dream before
([ โซ ฟาร์ อะเวย์ ] แอฝ แฮ็ด ดิส ดรีม บีฟอร์)
[I’ll find you] I’ll take these footsteps
([ อิลล ไฟนด์ ยู ] อิลล เท้ค ฑิส ฟุทเสต็ป)
[After all] Go higher, go higher
([ แอ๊ฟเท่อร ออล ] โก ไฮเออะ , โก ไฮเออะ)
[I’ll find you] I’ve walked an empty mile [I’ll find you]
([ อิลล ไฟนด์ ยู ] แอฝ ว๊อล์ค แอน เอ๊มพที่ ไมล [ อิลล ไฟนด์ ยู ])
[So far away] Wore down this lonely soul [So far away]
([ โซ ฟาร์ อะเวย์ ] โว เดาน ดิส โลนลิ โซล [ โซ ฟาร์ อะเวย์ ])
[I’ll find you] I’ll take these footsteps
([ อิลล ไฟนด์ ยู ] อิลล เท้ค ฑิส ฟุทเสต็ป)
[After all] Go higher, go higher
([ แอ๊ฟเท่อร ออล ] โก ไฮเออะ , โก ไฮเออะ)

I feel like waking up
(ไอ ฟีล ไล๊ค เวคกิ้ง อั๊พ)
I’ve had this dream before
(แอฝ แฮ็ด ดิส ดรีม บีฟอร์)
I’ll take these footsteps
(อิลล เท้ค ฑิส ฟุทเสต็ป)
Go higher, higher
(โก ไฮเออะ , ไฮเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Footsteps คำอ่านไทย Pop Evil

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น