เนื้อเพลง Alone with The Tv คำอ่านไทย Example

She cud have waited til I got home, now shes on the train while I’m on my own.
( ชี คัด แฮ็ฝ เว้ท ทิล ไอ ก็อท โฮม , นาว ชี ออน เดอะ เทรน ไวล์ แอม ออน มาย โอว์น)

First thing this morning you ironed my s***rt for me,
(เฟิร์สท ทริง ดิส ม๊อร์นิ่ง ยู ไอ๊อ้อน มาย เอส ***rt ฟอร์ มี ,)
At lunch break you were vibin on the fone.
(แอ็ท ลั้นช เบร๊ค ยู เวอ vibin ออน เดอะ fone)
This evenin I bought back DVDs but I’m alone with the tv.
(ดิส อีฝนิน นาย บอท แบ็ค ดีวีดีสฺ บั๊ท แอม อะโลน วิธ เดอะ ทีวี)

It was nearly full time on the clock watchin Fulham v Man U
(อิท วอส เนียลิ ฟูล ไทม์ ออน เดอะ คล๊อค วันชิน Fulham วี แมน ยู)
On the big plasma, as ma head turned round I scanned you
(ออน เดอะ บิ๊ก พแลสมะ , แอส มา เฮด เทิร์น ราวนด ดาย เค็นทดิส ยู)
And tru ask for your digits cos ma attitude is can-do
(แอนด์ tru อาสคฺ ฟอร์ ยุร ดิ๊จิท คอซ มา แอ๊ททิจูด อีส แคน ดู)
And you played it cool waited 2 days then I rang you
(แอนด์ ยู เพลย์ ดิท คูล เว้ท ทู เดย์ เด็น นาย แร็ง ยู)

We skipped the dinner part went straight to the cinema but back in a car one thing lead to an other thing and quite rapidly
(วี สคริป เดอะ ดินเน่อร์ พาร์ท เว็นท สเทร๊ท ทู เดอะ ซีนอิมะ บั๊ท แบ็ค อิน อะ คารํ วัน ทริง ลี๊ด ทู แอน อ๊อเธ่อร์ ทริง แอนด์ ไคว๊ แรพอิดลิ)
Sweet, a real treat, took her home to be discrete, ended up getting hot and bothered on the three piece suite,
(สวี้ท , อะ เรียล ทรี๊ท , ทุค เฮอ โฮม ทู บี discrete , เอ็นด อั๊พ เกดดดิ้ง ฮอท แอนด์ บ๊อเทร่อรฺ ออน เดอะ ทรี พี๊ซ ซวีท ,)
And though I didn’t choose it, Jools Holland was the background music, on the tv sparks flew like a fuse lit –
(แอนด์ โธ ไอ ดิ๊นอิน ชู๊ส อิท , Jools ฮอลแล็นด วอส เดอะ แบ็คกราว มิ๊วสิค , ออน เดอะ ทีวี สพ๊าร์ค ฟลู ไล๊ค เก ฟยูส ลิท)
Few weeks gone we were like Ross and Rachel, insatiable, bought you a candy floss lip gloss and a facial,
(ฟิว วี๊ค กอน วี เวอ ไล๊ค หรอช แซน เรเชว , อินเซเทียอเบิล , บอท ยู อะ แค๊นดี้ ฟล็อซ ลิพ กล็อซ แซน อะ facial ,)
I could still taste you, even when you gone out the door, I’d face you, sittin on the sofa, lofas for sure, didn’t care anymore,
(ไอ เคิด สทิลล เท๊ซท ยู , อี๊เฝ่น เว็น ยู กอน เอ๊าท เดอะ ดอร์ , อาย เฟซ ยู , ซิทดิน ออน เดอะ โซฟะ , lofas ฟอร์ ชัวร์ , ดิ๊นอิน แคร์ แอนนี่มอ ,)
If there was nothing on the BBC we got a DVD, then we sat alone with the tv
(อิ๊ฟ แดร์ วอส นัธอิง ออน เดอะ BBC วี ก็อท ดา DVD , เด็น วี แซ็ท อะโลน วิธ เดอะ ทีวี)

First thing this morning you ironed my s***rt for me,
(เฟิร์สท ทริง ดิส ม๊อร์นิ่ง ยู ไอ๊อ้อน มาย เอส ***rt ฟอร์ มี ,)
At lunch break you were vibin on the fone.
(แอ็ท ลั้นช เบร๊ค ยู เวอ vibin ออน เดอะ fone)
This evenin I bought back DVDs but I’m alone with the tv.
(ดิส อีฝนิน นาย บอท แบ็ค ดีวีดีสฺ บั๊ท แอม อะโลน วิธ เดอะ ทีวี)

Aah s***t I been dreaming again, this is summit chronic, spilt ma gin and tonic on ma wallet playin sonic on ma brand new flat screen Panasonic ,
(Aah เอส ***ที ไอ บีน ดรีมมิง อะเกน , ดิส ซิส ซั๊มหมิท คร๊อนิค , ซพิลท มา จิน แอนด์ ทอนอิค ออน มา วอลเล็ท เพลย์ยิน โซ๊หนิค ออน มา แบรนดฺ นิว แฟลท สครีน พานาโซนิค ,)
That was then this is now, what a little cow think your f***ing clever take a f***ing bow, your a sick b****, you disavowed
(แดท วอส เด็น ดิส ซิส นาว , ว๊อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คาว ทริ๊งค ยุร เอฟ ***อิง เคล๊เฝ่อร์ เท้ค เก เอฟ ***อิง บาว , ยุร รา ซิ๊ค บี **** , ยู ดิซะเฝา)
I jus gone and got u that jacket you liked from reese, plus I came home with the latest release my mates said it made them crease,
(ไอ ยูส กอน แอนด์ ก็อท ยู แดท แจ๊คเก๊ต ยู ลิค ฟรอม reese , พลัส ซาย เคม โฮม วิธ เดอะ เลทเอ็ซท รีลี๊ส มาย เหมท เซ็ด ดิท เมด เด็ม ครีซ ,)
Packets of malteasers and a few breezers, then you gone and cleared out the whole flat, all except for the freezer [jesus],
(แพคเค็ท อ็อฝ malteasers แซน อะ ฟิว breezers , เด็น ยู กอน แอนด์ เคลียร์ เอ๊าท เดอะ โฮล แฟลท , ออล เอ็กเซ๊พท ฟอร์ เดอะ ฟรีสเออะ [ จีสัซ ] ,)
Jesus you even took my blender I used for my fruit juice, I sensed that before you must have a screw loose, its tru,
(จีสัซ ยู อี๊เฝ่น ทุค มาย แบนเดอร์ ไอ ยู๊ส ฟอร์ มาย ฟรุ๊ท จู้ยซ , ไอ เซ้นส แดท บีฟอร์ ยู มัสท์ แฮ็ฝ อะ สครูว์ ลู้ส , อิทซ tru ,)
Dunno wot it was you jus seemed a bit mental, you were fierce, bit like stuart pierce when I asked for the money that I’d leant you,
(ดันโน ว็อท ดิธ วอส ยู ยูส ซีม อะ บิท เม๊นท่อล , ยู เวอ เฟียร์ซ , บิท ไล๊ค ซทยูเอิท เพียซ เว็น นาย อาสคฺ ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่ แดท อาย เล็นท ยู ,)
And thats why it aint really a shock, that you run a mock in your clio with the guy that look a little bit like rio, you jus left me with a clip of you getting rinsed hard by your new bloke, so I stuck it on the net luv trust that aint a joke.
(แอนด์ แด้ท วาย อิท เอน ริแอ็ลลิ อะ ช๊อค , แดท ยู รัน อะ ม็อค อิน ยุร clio วิธ เดอะ กาย แดท ลุ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไล๊ค rio , ยู ยูส เล๊ฟท มี วิธ อะ คลิพ อ็อฝ ยู เกดดดิ้ง รินซ ฮาร์ด บาย ยุร นิว บโลค , โซ ไอ ซทัค อิท ออน เดอะ เน็ท เลิฝ ทรัสท แดท เอน ดา โจ้ก)

First thing this morning you ironed my s***rt for me,
(เฟิร์สท ทริง ดิส ม๊อร์นิ่ง ยู ไอ๊อ้อน มาย เอส ***rt ฟอร์ มี ,)
At lunch break you were vibin on the fone.
(แอ็ท ลั้นช เบร๊ค ยู เวอ vibin ออน เดอะ fone)
This evenin I bought back DVDs but I’m alone with the tv.
(ดิส อีฝนิน นาย บอท แบ็ค ดีวีดีสฺ บั๊ท แอม อะโลน วิธ เดอะ ทีวี)

As I wipe my runny nose on my sleeve I cant believe, you’d leave, also I’ve clearly run out of Kleenex, you’ve taken them too your a mean ex plus you even nabbed a couple of my vee necks when you left your day job, I shoulda known it was me next.
(แอส ซาย ไว๊พ มาย รันนี่ โน้ส ออน มาย ซลีฝ ไอ แค็นท บีลี๊ฝ , ยูต ลี๊ฝ , อ๊อลโซ แอฝ คเลียลิ รัน เอ๊าท อ็อฝ Kleenex , ยู๊ฟ เทคเอ็น เด็ม ทู ยุร รา มีน เอ็คซ พลัส ยู อี๊เฝ่น nabbed อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ มาย ฝี เน็ค เว็น ยู เล๊ฟท ยุร เดย์ จ๊อบ , ไอ โช๊วดา โนน หนิด วอส มี เน๊กซท)
You didn’t give a reason, for you leaving, was it cos of in Piccadilly it was pretty chilly and I left you there freezing sneezing with a cold,
(ยู ดิ๊นอิน กี๊ฝ อะ รี๊ซั่น , ฟอร์ ยู ลีฝอิงส , วอส ซิท คอซ อ็อฝ อิน Piccadilly อิท วอส พริ๊ทที่ ชีลลิ แอนด์ ดาย เล๊ฟท ยู แดร์ ฟรีสอิง สนีซิง วิธ อะ โคลด์ ,)
I sold it, my apologies for my methodology, there was love there I was getting hot under the collar see,
(ไอ โซลด ดิท , มาย อโพโลไจซ์ ฟอร์ มาย methodology , แดร์ วอส ลัฝ แดร์ ไอ วอส เกดดดิ้ง ฮอท อั๊นเด้อร เดอะ ค๊อลลาร์ ซี ,)
Wait nah thats too basic lets face it, myidea didn’t take you to the ivy on my first paycheck, I needed a raincheck, I was rude in the worst way, on your b***** birthday I forgot what, your card
(เว้ท นาห์ แด้ท ทู เบซอิค เล็ท เฟซ อิท , myidea ดิ๊นอิน เท้ค ยู ทู ดิ ไอฝิ ออน มาย เฟิร์สท เพแชค , ไอ นี๊ด อะ raincheck , ไอ วอส รู๊ด อิน เดอะ เวิ๊ร์สท เวย์ , ออน ยุร บี ***** เบริ์ดเดย์ ไอ เฟาะกอท ว๊อท , ยุร ค้าร์ด)
Even though it was a Sunday and one way Clintons was closed, I cudda gone and got you a rose, I froze on the way to the market I suppose it was too late, I’d already kissed her, see I tried to resist her but I should have never banged your sister
(อี๊เฝ่น โธ อิท วอส ซา ซันดิ แอนด์ วัน เวย์ คินทัน วอส โคลส , ไอ cudda กอน แอนด์ ก็อท ยู อะ โรส , ไอ ฟโรส ออน เดอะ เวย์ ทู เดอะ ม๊าร์เก๊ต ไอ ซั๊พโพ้ส อิท วอส ทู เหลท , อาย ออลเร๊ดี้ คิสส เฮอ , ซี ไอ ทไร ทู รีซิ๊สท เฮอ บั๊ท ไอ เชิด แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ แบง ยุร ซิ๊สเท่อร์)

First thing this morning you ironed my s***rt for me,
(เฟิร์สท ทริง ดิส ม๊อร์นิ่ง ยู ไอ๊อ้อน มาย เอส ***rt ฟอร์ มี ,)
At lunch break you were vibin on the fone.
(แอ็ท ลั้นช เบร๊ค ยู เวอ vibin ออน เดอะ fone)
This evenin I bought back DVDs but I’m alone with the tv.
(ดิส อีฝนิน นาย บอท แบ็ค ดีวีดีสฺ บั๊ท แอม อะโลน วิธ เดอะ ทีวี)
First thing this morning you ironed my s***rt for me,
(เฟิร์สท ทริง ดิส ม๊อร์นิ่ง ยู ไอ๊อ้อน มาย เอส ***rt ฟอร์ มี ,)
At lunch break you were vibin on the fone.
(แอ็ท ลั้นช เบร๊ค ยู เวอ vibin ออน เดอะ fone)
This evenin I bought back DVDs but I’m alone with the tv.
(ดิส อีฝนิน นาย บอท แบ็ค ดีวีดีสฺ บั๊ท แอม อะโลน วิธ เดอะ ทีวี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alone with The Tv คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น