เนื้อเพลง Toxic Breath คำอ่านไทย Example feat Britney Spears

It’s getting late I have an inkling
( อิทซ เกดดดิ้ง เหลท ไอ แฮ็ฝ แอน อีงคลิง)
That you would ra-ther stay out drinking
(แดท ยู เวิด รา เตอร์ สเทย์ เอ๊าท ดริงคิง)
You’re a dangerous, little pisshead,
(ยัวร์ อะ เดนเจอะรัซ , ลิ๊ทเทิ่ล pisshead ,)
[Drinking more than you need than you need to babe, that ain’t not way for a girl to behave]
([ ดริงคิง โม แฑ็น ยู นี๊ด แฑ็น ยู นี๊ด ทู เบ้บ , แดท เอน น็อท เวย์ ฟอร์ รา เกิร์ล ทู บีแฮฝ ])
Look, even though you’re proper fit
(ลุ๊ค , อี๊เฝ่น โธ ยัวร์ พร๊อพเพ่อร์ ฟิท)
You kinda put me off because you smell a bit
(ยู กินดา พุท มี ออฟฟ บิคอส ยู สเมลล์ อะ บิท)
Like a cross between
(ไล๊ค เก ครอสสํ บีทะวีน)
An ashtray and the sofa down the pub, darling give your tongue a scrub
(แอน แอซเทรย์ แอนด์ เดอะ โซฟะ เดาน เดอะ พับ , ดาร์ลิ่ง กี๊ฝ ยุร ทั๊ง อะ ซครับ)
Every weekend out on the town
(เอ๊เฝอร์รี่ วี๊คเกน เอ๊าท ออน เดอะ ทาวน์)
You only ever stop when it all falls down
(ยู โอ๊นลี่ เอ๊เฝ่อร์ สท๊อพ เว็น หนิด ออล ฟอลล์ เดาน)
You can’t string a sentence, legs don’t work
(ยู แค็นท สทริง อะ เซ๊นเท้นซ , เล้ก ด้อนท์ เวิ๊ร์ค)
Next day drinks cause your head still hurts
(เน๊กซท เดย์ ดริ๊งค ค๊อส ยุร เฮด สทิลล เฮิร์ท)
Your friend was pissed, you had more than she did
(ยุร เฟรน วอส พิซ , ยู แฮ็ด โม แฑ็น ชี ดิด)
Face it love you drank more than you needed
(เฟซ อิท ลัฝ ยู ดแร็งค โม แฑ็น ยู นี๊ด)
I’ve tried pleading, you’ve tried reading self help books,
(แอฝ ทไร พลีดอิง , ยู๊ฟ ทไร รีดอิง เซลฟ์ เฮ้ลพ บุ๊ค ,)
But they’re misleading – please love, you’re getting worse by the day
(บั๊ท เดรว มิซลีดิง พลีซ ลัฝ , ยัวร์ เกดดดิ้ง เวิ๊ร์ส บาย เดอะ เดย์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Look you’ve spilt chardonnay all over you
(ลุ๊ค ยู๊ฟ ซพิลท ชราดดอนนี่ ออล โอ๊เฝ่อร ยู)
And I still hang around there’s no question your fit
(แอนด์ ดาย สทิลล แฮง อะราวนฺดฺ แดร์ โน เคว๊สชั่น ยุร ฟิท)
So I still tell myself I’m in love with you
(โซ ไอ สทิลล เทลล ไมเซลฟ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
But your hair smells of fags and your breaths f*cking toxic
(บั๊ท ยุร แฮร์ สเมลล์ อ็อฝ แฟ็ก แซน ยุร บรี๊ทฺรฺ เอฟ *คิง ทอคซิค)
I’m only telling you the truth,
(แอม โอ๊นลี่ เทลลิง ยู เดอะ ทรู๊ธ ,)
Your toxic breaths f*ckin rank
(ยุร ทอคซิค บรี๊ทฺรฺ เอฟ *ckin แร๊งค)
And I don’t need no proof
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ นี๊ด โน พรู๊พ)
Cause your hair smells of fags and your breaths f*ckin toxic
(ค๊อส ยุร แฮร์ สเมลล์ อ็อฝ แฟ็ก แซน ยุร บรี๊ทฺรฺ เอฟ *ckin ทอคซิค)

I’m worried now that you’re addicted
(แอม ว๊อร์รี่ นาว แดท ยัวร์ แอ๊ดดิคท)
Cause you more than binge, you’re unrestricted
(ค๊อส ยู โม แฑ็น บีนชฺ , ยัวร์ unrestricted)
I lay awake in bed at night
(ไอ เลย์ อะเว้ค อิน เบ๊ด แอ็ท ไน๊ท)
[Thinking about your liver and it makes me shiver]
([ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยุร ลิ๊เฝ่อร์ แอนด์ ดิท เม้ค มี ชีฝเฝ่อร์ ])
I look at your smile and remember why
(ไอ ลุ๊ค แกท ยุร สไมล์ แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ วาย)
You’re the sweet apple of my eye
(ยัวร์ เดอะ สวี้ท แอพ อ็อฝ มาย อาย)
If you carry on drinking, sinking into
(อิ๊ฟ ยู แค๊รรี่ ออน ดริงคิง , ซีงคิง อิ๊นทู)
Copious amounts of spirits, liqour
(โคเพียซ อะเม๊าท อ็อฝ สพีหริท , liqour)
Lager, cider, you’ll get wider,
(ลาเกอะ , ไซเดอะ , โยว เก็ท วายเดอร์ ,)
And when you die your mum will cry
(แอนด์ เว็น ยู ดาย ยุร มัม วิล คราย)
And I’ll be right there sat beside her
(แอนด์ อิลล บี ไร๊ท แดร์ แซ็ท บีไซด์ เฮอ)
Tryna hide her from the awful truth, that her daughter was a f*ckin alci
(ทายนา ไฮด์ เฮอ ฟรอม ดิ ออฟุล ทรู๊ธ , แดท เฮอ ด๊อเท่อร์ วอส ซา เอฟ *ckin alci)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Look you’ve spilt pinot G all over you
(ลุ๊ค ยู๊ฟ ซพิลท pinot จี ออล โอ๊เฝ่อร ยู)
And I still hang around there’s no question your fit
(แอนด์ ดาย สทิลล แฮง อะราวนฺดฺ แดร์ โน เคว๊สชั่น ยุร ฟิท)
So I still tell myself I’m in love with you
(โซ ไอ สทิลล เทลล ไมเซลฟ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
But your hair smells of fags and your breaths f*cking toxic
(บั๊ท ยุร แฮร์ สเมลล์ อ็อฝ แฟ็ก แซน ยุร บรี๊ทฺรฺ เอฟ *คิง ทอคซิค)
Look girl when we have sex,
(ลุ๊ค เกิร์ล เว็น วี แฮ็ฝ เซ็กซ ,)
It smells like I’m in a brewery
(อิท สเมลล์ ไล๊ค แอม อิน อะ บรูเออะริ)
I don’t know where we go next
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ วี โก เน๊กซท)
Cause your hair smells of fags and your breaths f*ckin toxic
(ค๊อส ยุร แฮร์ สเมลล์ อ็อฝ แฟ็ก แซน ยุร บรี๊ทฺรฺ เอฟ *ckin ทอคซิค)

Monday night just a bottle of pinot
(มันดิ ไน๊ท จั๊สท ดา บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ pinot)
Tuesday yet more bottles of vino
(ทยูสดิ เย๊ท โม บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ วีโน)
Wednesday night and you take a night off
(เวนสดิ ไน๊ท แอนด์ ยู เท้ค เก ไน๊ท ออฟฟ)
Thursday your back on the Smirnoff
(เธิสดิ ยุร แบ็ค ออน เดอะ Smirnoff)
Friday night it’s the cocktail menu
(ฟไรดิ ไน๊ท อิทซ เดอะ ค๊อคเทล เม๊นู)
Saturday getting thrown out the venue
(แซทเออะดิ เกดดดิ้ง ธโรน เอ๊าท เดอะ เฝนยู)
Sunday you lay comatose
(ซันดิ ยู เลย์ โคมะโทซ)
Wouldn’t be surprised if you’d overdosed, nah, not at all, cause you’re a liability
(วูดดึ่น บี เซอร์ไพร๊ส อิ๊ฟ ยูต โอ๊เฝ่อร์โด่ส , นาห์ , น็อท แอ็ท ดอร์ , ค๊อส ยัวร์ อะ ไลอะบีลอิทิ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Look I’ve spilt pinot g all over me!
(ลุ๊ค แอฝ ซพิลท pinot จี ออล โอ๊เฝ่อร มี !)
And I still hang around there’s no question your fit
(แอนด์ ดาย สทิลล แฮง อะราวนฺดฺ แดร์ โน เคว๊สชั่น ยุร ฟิท)
So I still tell myself I’m in love with you
(โซ ไอ สทิลล เทลล ไมเซลฟ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
But your hair smells of fags and your breaths f*cking toxic
(บั๊ท ยุร แฮร์ สเมลล์ อ็อฝ แฟ็ก แซน ยุร บรี๊ทฺรฺ เอฟ *คิง ทอคซิค)
You’ve spilt pinot G all over you
(ยู๊ฟ ซพิลท pinot จี ออล โอ๊เฝ่อร ยู)
And I still hang around there’s no question your fit
(แอนด์ ดาย สทิลล แฮง อะราวนฺดฺ แดร์ โน เคว๊สชั่น ยุร ฟิท)
So I still tell myself I’m in love with you
(โซ ไอ สทิลล เทลล ไมเซลฟ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
But your hair smells of fags and your breaths f*cking toxic
(บั๊ท ยุร แฮร์ สเมลล์ อ็อฝ แฟ็ก แซน ยุร บรี๊ทฺรฺ เอฟ *คิง ทอคซิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Toxic Breath คำอ่านไทย Example feat Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น