เนื้อเพลง Already Told You คำอ่านไทย Example

I’ve already told you.
( แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t.
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
I’ve already told you.
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t.
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
I’ve already told you.
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t.
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
Why you talking when you know,
(วาย ยู ทอคอิง เว็น ยู โนว์ ,)
You’re telling f*cking porkies.
(ยัวร์ เทลลิง เอฟ *คิง porkies)
I’ve already told you
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
Blah Blah Blah
(บลา บลา บลา)
[You deaf or something]
([ ยู ดี๊ฟ ออ ซัมติง ])

Everytime I call you, you ain’t got a signal,
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คอลลํ ยู , ยู เอน ก็อท ดา ซีกแน็ล ,)
I can’t help but think that, someone else is with you.
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ บั๊ท ทริ๊งค แดท , ซัมวัน เอ๊ลส อีส วิธ ยู)
It’s a liberty girl, look at what I give you
(อิทซ ซา ลิ๊เบอร์ที่ เกิร์ล , ลุ๊ค แกท ว๊อท ไอ กี๊ฝ ยู)
Tell me where you were last night and hope that I believe you.
(เทลล มี แวร์ ยู เวอ ล๊าสท ไน๊ท แอนด์ โฮพ แดท ไอ บีลี๊ฝ ยู)
Heard you’re out in Camden, dancing with a random
(เฮิด ยัวร์ เอ๊าท อิน Camden , แด็นซิง วิธ อะ แรนดัม)
So who the f*ck was he?
(โซ ฮู เดอะ เอฟ *ck วอส ฮี)

[Ah]
([ อา ])
I met the girls at 9 and we had a little catchup
(ไอ เม็ท เดอะ เกิร์ล แอ็ท นาย แอนด์ วี แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล แคชอัพ)
Half an hour later we were getting mashed up
(ฮาล์ฟ แอน เอาเอ้อร์ เลทเออะ วี เวอ เกดดดิ้ง แม็ฌ อั๊พ)
Didn’t have my phone ’cause my bag was in the cloakroom
(ดิ๊นอิน แฮ็ฝ มาย โฟน ค๊อส มาย แบ๊ก วอส ซิน เดอะ cloakroom)
Bloody typical of you to make your mind up so soon
(บลัดอิ ทิ๊พิค่อล อ็อฝ ยู ทู เม้ค ยุร ไมนด์ อั๊พ โซ ซูน)
It was a mate from uni go ahead and sue me
(อิท วอส ซา เหมท ฟรอม ยูนิ โก อะเฮด แอนด์ ซู มี)

Err what’s the real truth?
(เออ ว๊อท เดอะ เรียล ทรู๊ธ)
[I’m not telling you]
([ แอม น็อท เทลลิง ยู ])

I’ve already told you.
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t.
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
I’ve already told you.
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t.
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
I’ve already told you.
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t.
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
Why you talking when you know,
(วาย ยู ทอคอิง เว็น ยู โนว์ ,)
You’re telling f*cking porkies.
(ยัวร์ เทลลิง เอฟ *คิง porkies)
I’ve already told you
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
Ah whatever init, whatever.
(อา ฮว็อทเอฝเออะ init , ฮว็อทเอฝเออะ)

Promise not to shout ‘kay?
(พรอมอิซ น็อท ทู เช๊าท เค)
I met up with Danny [what?!] All we did was chat though
(ไอ เม็ท อั๊พ วิธ แดนนี่ [ ว๊อท ! ] ออล วี ดิด วอส แชท โธ)
[Err do you want him back?] No.
([ เออ ดู ยู ว้อนท ฮิม แบ็ค ] โน)
Didn’t want to tell you because you make assumptions
(ดิ๊นอิน ว้อนท ทู เทลล ยู บิคอส ยู เม้ค แอ็ซซัมฌัน)
We had a chat and after that he dropped me at my mum’s house
(วี แฮ็ด อะ แชท แอนด์ แอ๊ฟเท่อร แดท ฮี ดร็อพ มี แอ็ท มาย มัม เฮ้าส)
Passed out on the sofa, hence why I’m hungover.
(พาสส เอ๊าท ออน เดอะ โซฟะ , เฮ็นซ วาย แอม hungover)
Can we drop this? [Nah nah nah, it’s not like that] [Oh God]
(แคน วี ดรอพ ดิส [ นาห์ นาห์ นาห์ , อิทซ น็อท ไล๊ค แดท ] [ โอ ก๊อด ])

At 8 o’clock this morning I spoke to your old dear
(แอ็ท เอ๊ก โอคล็อก ดิส ม๊อร์นิ่ง ไอ ซโพค ทู ยุร โอลด์ เดียร์)
She thought you were with me, told her you were not here
(ชี ธอท ยู เวอ วิธ มี , โทลด เฮอ ยู เวอ น็อท เฮียร)
If you weren’t at her place, sleeping on the sofa
(อิ๊ฟ ยู เวินท์ แอ็ท เฮอ เพลส , ซลีพพิง ออน เดอะ โซฟะ)
Where the f*cking hell were you or this is f*cking over.
(แวร์ เดอะ เอฟ *คิง เฮ็ลล เวอ ยู ออ ดิส ซิส เอฟ *คิง โอ๊เฝ่อร)
Sh*t I won’t put up with, ’cause I’m not a f*ckwit.
(ฌะ *ที ไอ ว็อนท พุท อั๊พ วิธ , ค๊อส แอม น็อท ดา เอฟ *ckwit)
One last chance girl [one last chance]
(วัน ล๊าสท แช้นซํ เกิร์ล [ วัน ล๊าสท แช้นซํ ])

I’ve already told you.
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t.
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
I’ve already told you.
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t.
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
I’ve already told you.
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t.
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
Why you talking when you know,
(วาย ยู ทอคอิง เว็น ยู โนว์ ,)
You’re telling f*cking porkies.
(ยัวร์ เทลลิง เอฟ *คิง porkies)
I’ve already told you
(แอฝ ออลเร๊ดี้ โทลด ยู)
No you f*cking didn’t
(โน ยู เอฟ *คิง ดิ๊นอิน)
Ah no, look you’re really pissin’ me off now.
(อา โน , ลุ๊ค ยัวร์ ริแอ็ลลิ พิสซิน มี ออฟฟ นาว)

Shouting in surround sound, girl this I’nt a playground
(ชาวดิง อิน เซอร์ราวนด์ ซาวน์ด , เกิร์ล ดิส Int ดา เพลย์กราวด์)
Wouldn’t smile back if this was the other way round
(วูดดึ่น สไมล์ แบ็ค อิ๊ฟ ดิส วอส ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์ ราวนด)
Look me in the eye and don’t take me for a fool please
(ลุ๊ค มี อิน ดิ อาย แอนด์ ด้อนท์ เท้ค มี ฟอร์ รา ฟูล พลีซ)
‘Cause I’m gonna smash this cup of tea against the wall, Geez
(ค๊อส แอม กอนนะ สแม๊ช ดิส คัพ อ็อฝ ที อะเก๊นสท เดอะ วอลล์ , จีซ)
[Go on then] F*ck sake, you won’t like me when I’m angry
([ โก ออน เด็น ] เอฟ *ck เซ้ค , ยู ว็อนท ไล๊ค มี เว็น แอม แองกริ)
Look me in the eye then. [I am]
(ลุ๊ค มี อิน ดิ อาย เด็น [ ไอ แอ็ม ])

Alright, stop with all the screaming.
(ออลไร๊ท , สท๊อพ วิธ ออล เดอะ ซครีมอิง)
Even when I tell the truth you think I’m bloody scheming
(อี๊เฝ่น เว็น นาย เทลล เดอะ ทรู๊ธ ยู ทริ๊งค แอม บลัดอิ ซาคีมมิง)
I met up with Dan ’cause I don’t get attention
(ไอ เม็ท อั๊พ วิธ แด็น ค๊อส ไอ ด้อนท์ เก็ท แอ็ทเทนฌัน)
Always writing sh*tty songs and I don’t get a mention
(ออลเว ไรทอิง ฌะ *tty ซ็อง แซน ดาย ด้อนท์ เก็ท ดา เม๊นชั่น)
So I went to his house shagged his f*cking brains out
(โซ ไอ เว็นท ทู ฮิส เฮ้าส shagged ฮิส เอฟ *คิง เบรน เอ๊าท)
[Hehehe] Now you happy?
([ Hehehe ] นาว ยู แฮ๊พพี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Already Told You คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น