เนื้อเพลง Care 4 U คำอ่านไทย Example

You can blame me,
( ยู แคน เบลม มี ,)
Try to shame me,
(ธราย ทู เชม มี ,)
And still I’ll care for you,
(แอนด์ สทิลล อิลล แคร์ ฟอร์ ยู ,)
You can run around,
(ยู แคน รัน อะราวนฺดฺ ,)
Even put me down,
(อี๊เฝ่น พุท มี เดาน ,)
Still I’ll be there for you.
(สทิลล อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)

So it’s Saturday and I’d rather be chillin’
(โซ อิทซ แซทเออะดิ แอนด์ อาย ร๊าเธ่อร์ บี ชิลลิน)
But you wanna-take me with you to Karen Millen
(บั๊ท ยู วอนนา เท้ค มี วิธ ยู ทู คะเรน Millen)
To buy a new dress cause we’re goin for dinner
(ทู บาย อะ นิว เดรส ค๊อส เวีย โกอิน ฟอร์ ดินเน่อร์)
But none of yours fit cause you used to be slimmer
(บั๊ท นัน อ็อฝ ยุร ฟิท ค๊อส ยู ยู๊ส ทู บี slimmer)
Or fatter or somethin’, I don’t know anymore
(ออ fatter ออ ซัมติน , ไอ ด้อนท์ โนว์ แอนนี่มอ)
But your stood at the door and your huffing and puffing
(บั๊ท ยุร ซทูด แอ็ท เดอะ ดอร์ แอนด์ ยุร ฮัฟฟิง แอนด์ puffings)
There’s no way in hell that you’re bluffing
(แดร์ โน เวย์ อิน เฮ็ลล แดท ยัวร์ บัฟฟิง)
Me, you and shopping ain’t up for discussion
(มี , ยู แอนด์ ชอปปิ้ง เอน อั๊พ ฟอร์ ดิซคัฌอัน)
Now call me a pessimist but I’ve looked in your wardrobe
(นาว คอลลํ มี อะ เพซซิมิซท บั๊ท แอฝ ลุ๊ค อิน ยุร วอดโรบ)
And trust me there just ain’t one dress-I-missed
(แอนด์ ทรัสท มี แดร์ จั๊สท เอน วัน เดรส ซาย มิส)
Know for a fact what your cupboard possesses
(โนว์ ฟอร์ รา แฟคท ว๊อท ยุร คับเอิด possesses)
So why do you need 20 little black dresses?
(โซ วาย ดู ยู นี๊ด 20 ลิ๊ทเทิ่ล แบล๊ค เดรสเซซ)
Compliments are like rolling a dice
(คอมพลิเม็นท แซร์ ไล๊ค โรลลิง อะ ไดซ)
Some advice be precise when you say she looks nice:
(ซัม แอดไฝ๊ซ์ บี พรีไซ๊ส เว็น ยู เซย์ ชี ลุ๊ค ไน๊ซ์ :)
” You don’t need no help from Suzannah and Trinny,
(” ยู ด้อนท์ นี๊ด โน เฮ้ลพ ฟรอม Suzannah แอนด์ Trinny ,)
You’re tanned and you’re skinny, What more do you want!? ”
(ยัวร์ เทนทฺ แอนด์ ยัวร์ ซคีนอิ , ว๊อท โม ดู ยู ว้อนท ! “)

You can play me [Got me wrapped round you finger]
(ยู แคน เพลย์ มี [ ก็อท มี แร็พท ราวนด ยู ฟิ๊งเก้อร ])
Try to shame me [Still I stand here and linger]
(ธราย ทู เชม มี [ สทิลล ไอ สแทนด์ เฮียร แอนด์ ลีงเกอะ ])
And still I’ll care for you [Cause you’re fit not a minger, I sit like a dog whilst I’m stuck on your leash]
(แอนด์ สทิลล อิลล แคร์ ฟอร์ ยู [ ค๊อส ยัวร์ ฟิท น็อท ดา minger , ไอ ซิท ไล๊ค เก ด้อกก ฮไวลซท แอม ซทัค ออน ยุร ลีฌ ])
You can run around [All erratic and fiery]
(ยู แคน รัน อะราวนฺดฺ [ ออล เอะแรทอิค แอนด์ ไฟริ ])
Even put me down [Spend a week in the priory]
(อี๊เฝ่น พุท มี เดาน [ สเพ็นด อะ วี๊ค อิน เดอะ priory ])
Still I’ll be there for you [I will, I will, I will, I will, love but you’re clearly a loon]
(สทิลล อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู [ ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล , ลัฝ บั๊ท ยัวร์ คเลียลิ อะ ลูน ])

We get back to your flat when you crack and you give me a slap
(วี เก็ท แบ็ค ทู ยุร แฟลท เว็น ยู แคร๊ค แอนด์ ยู กี๊ฝ มี อะ ซแล็พ)
Cause I don’t wipe my feet on the mat
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ ไว๊พ มาย ฟีท ออน เดอะ แมท)
And for some stupid reason itis my bloody fault that you didn’t feed the cat
(แอนด์ ฟอร์ ซัม สทิ๊วผิด รี๊ซั่น itis มาย บลัดอิ ฟอลท แดท ยู ดิ๊นอิน ฟี เดอะ แค๊ท)
But I don’t answer back
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ แอ๊นเซ่อร แบ็ค)
I just act like a happy-chap
(ไอ จั๊สท แอ๊คท ไล๊ค เก แฮ๊พพี่ แช็พ)
To avoid any chance of me getting one more of your smack-attacks
(ทู อะฝอยด เอ๊นี่ แช้นซํ อ็อฝ มี เกดดดิ้ง วัน โม อ็อฝ ยุร ซแม็ค แอทแท๊ค)
Make you a sandwich but I shoulda known
(เม้ค ยู อะ แซนวิช บั๊ท ไอ โช๊วดา โนน)
That you just wanted simply a packet of snack-a-jacks
(แดท ยู จั๊สท ว้อนท ซีมพลิ อะ แพคเค็ท อ็อฝ สแน๊ค กา แจ็ค)
And now I want my independence back
(แอนด์ นาว ไอ ว้อนท มาย อินดิเพนเด็นซ แบ็ค)
But alas I just stare at your ass
(บั๊ท อะลาซ ซาย จั๊สท สแทร์ แอ็ท ยุร อาซ)
And confess to myself that it can’t be surpassed
(แอนด์ คอนเฟสส ทู ไมเซลฟ แดท ดิธ แค็นท บี เซอพาซ)
And you’re far from a moose so I swallow abuse
(แอนด์ ยัวร์ ฟาร์ ฟรอม มา มูซ โซ ไอ สว๊อลโล่ว อะบิ๊วส)
It’s part of your vanity
(อิทซ พาร์ท อ็อฝ ยุร แฝนอิทิ)
That you think it’s ok every-other word you say’s a profanity
(แดท ยู ทริ๊งค อิทซ โอเค เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เวิร์ด ยู เซย์ ซา พโระแฟนอิทิ)
Please for sake of humanity
(พลีซ ฟอร์ เซ้ค อ็อฝ ฮิวแมนอิทิ)
Look, I might understand if you pleaded insanity
(ลุ๊ค , ไอ ไมท อั๊นเด้อรสแทนด อิ๊ฟ ยู พลีด อินแซนอิทิ)
What you’re lacking is clarity
(ว๊อท ยัวร์ ลากคิง อีส คแลริทิ)
See you call me your man but you think I’m a charity
(ซี ยู คอลลํ มี ยุร แมน บั๊ท ยู ทริ๊งค แอม มา แชริทิ)
Thought it was love but really how can-it-be
(ธอท ดิธ วอส ลัฝ บั๊ท ริแอ็ลลิ ฮาว แคน หนิด บี)
Gradually sensing disparity
(กแรจอัวลิ เซ็นซิง ดิซแพริทิ)
As we head out for dinner my bottom lip-drops
(แอส วี เฮด เอ๊าท ฟอร์ ดินเน่อร์ มาย บ๊อทท่อม ลิพ ดรอพ)
You’re strutting in jeans, a t-shirt and flip-flops
(ยัวร์ สตัดดิง อิน ยีน , อะ ที เชิ๊ร์ท แอนด์ ฟลิพ ฟล็อพ)
Why buy a dress and just leave it to sit?
(วาย บาย อะ เดรส แซน จั๊สท ลี๊ฝ อิท ทู ซิท)
No, wait let me guess it don’t even fit
(โน , เว้ท เล็ท มี เกสส ซิท ด้อนท์ อี๊เฝ่น ฟิท)

You can play me [Got me wrapped round you finger]
(ยู แคน เพลย์ มี [ ก็อท มี แร็พท ราวนด ยู ฟิ๊งเก้อร ])
Try to shame me [Still I stand here and linger]
(ธราย ทู เชม มี [ สทิลล ไอ สแทนด์ เฮียร แอนด์ ลีงเกอะ ])
And still I’ll care for you [Cause you’re fit not a minger, I sit like a dog whilst I’m stuck on your leash]
(แอนด์ สทิลล อิลล แคร์ ฟอร์ ยู [ ค๊อส ยัวร์ ฟิท น็อท ดา minger , ไอ ซิท ไล๊ค เก ด้อกก ฮไวลซท แอม ซทัค ออน ยุร ลีฌ ])
You can run around [All erratic and fiery]
(ยู แคน รัน อะราวนฺดฺ [ ออล เอะแรทอิค แอนด์ ไฟริ ])
Even put me down [Spend a week in the priory]
(อี๊เฝ่น พุท มี เดาน [ สเพ็นด อะ วี๊ค อิน เดอะ priory ])
Still I’ll be there for you [I will, I will, I will, I will, love but you’re clearly a loon]
(สทิลล อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู [ ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล , ลัฝ บั๊ท ยัวร์ คเลียลิ อะ ลูน ])

You can play me [Got me wrapped round you finger]
(ยู แคน เพลย์ มี [ ก็อท มี แร็พท ราวนด ยู ฟิ๊งเก้อร ])
Try to shame me [Still I stand here and linger]
(ธราย ทู เชม มี [ สทิลล ไอ สแทนด์ เฮียร แอนด์ ลีงเกอะ ])
And still I’ll care for you [Cause you’re fit not a minger, I sit like a dog whilst I’m stuck on your leash]
(แอนด์ สทิลล อิลล แคร์ ฟอร์ ยู [ ค๊อส ยัวร์ ฟิท น็อท ดา minger , ไอ ซิท ไล๊ค เก ด้อกก ฮไวลซท แอม ซทัค ออน ยุร ลีฌ ])
You can run around [All erratic and fiery]
(ยู แคน รัน อะราวนฺดฺ [ ออล เอะแรทอิค แอนด์ ไฟริ ])
Even put me down [Spend a week in the priory]
(อี๊เฝ่น พุท มี เดาน [ สเพ็นด อะ วี๊ค อิน เดอะ priory ])
Still I’ll be there for you [I will, I will, I will, I will, love but you’re clearly a loon]
(สทิลล อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู [ ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล , ลัฝ บั๊ท ยัวร์ คเลียลิ อะ ลูน ])

I’m gonna care for you,
(แอม กอนนะ แคร์ ฟอร์ ยู ,)
I will, I will, I will,
(ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล ,)
I will, I will, I will,
(ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล ,)
I will, I will, I will,
(ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล ,)
I will, I will, I will,
(ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล ,)
I will, I will, I will,
(ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล ,)
I will, I will, I will,
(ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล ,)
I will, I will, I will,
(ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล ,)
I’m gonna care for you.
(แอม กอนนะ แคร์ ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Care 4 U คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น