เนื้อเพลง Today I Met Myself คำอ่านไทย Example

I get the petrol don’t forget to buy a couple of sweets
( ไอ เก็ท เดอะ เพทร็อล ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ทู บาย อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ สวี้ท)
Sometimes I like to treat myself if only once a week
(ซัมไทม์ ซาย ไล๊ค ทู ทรี๊ท ไมเซลฟ อิ๊ฟ โอ๊นลี่ วั๊นซ อะ วี๊ค)
Open the door, get in the car, sit in the driver’s seat
(โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์ , เก็ท อิน เดอะ คารํ , ซิท อิน เดอะ ดไรฝเออะ ซีท)
Peer into the rearview mirror and I’m staring back at me
(เพีย อิ๊นทู เดอะ rearview มิเร่อร์ แอนด์ แอม ซแทริง แบ็ค แกท มี)
When I say me I don’t mean me as in my own reflection
(เว็น นาย เซย์ มี ไอ ด้อนท์ มีน มี แอส ซิน มาย โอว์น ริฟเคลฌัน)
Hardly slept so I suspect I’m staring at some weird projection
(ฮาดลิ ซเล็พท โซ ไอ ซั๊สเพ็คท แอม ซแทริง แอ็ท ซัม เวี๊ยด พโระเจคฌัน)
My brain has made to tell me alcohol abuse is wrong
(มาย เบรน แฮ็ส เมด ทู เทลล มี แอลโคะฮ็อล อะบิ๊วส อีส รอง)
Whereupon, I turn around and realise somethings going on:
(Whereupon , ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ รีโอราย ซัมติง โกอิ้ง ออน :)
Trust me son, this ain’t a con, you have to trust your eyeballs
(ทรัสท มี ซัน , ดิส เอน ดา ค็อน , ยู แฮ็ฝ ทู ทรัสท ยุร อายบอลสฺ)
Know those eyes are fine because they’re mine so don’t be stifled
(โนว์ โฑส อาย แซร์ ไฟน บิคอส เดรว ไมน์ โซ ด้อนท์ บี สไตเฟิล)
You’re slightly balder now and yes your pubes are turnin grey
(ยัวร์ ซไลทลิ balder นาว แอนด์ เย็ซ ยุร pubes แซร์ เทินนิน เกรย์)
But you’ve travelled back in time cause there’s important sh*t to say
(บั๊ท ยู๊ฟ ทแรฝเอ็ลด แบ็ค อิน ไทม์ ค๊อส แดร์ อิมพอแท็นท ฌะ *ที ทู เซย์)

Don’t do that [nope]
(ด้อนท์ ดู แดท [ โนพ ])
They’ll try to dupe ya
(เด๊ว ธราย ทู ดยูพ ยา)
Don’t do this [nah]
(ด้อนท์ ดู ดิส [ นาห์ ])
They’ll try to shoot ya
(เด๊ว ธราย ทู ชู๊ท ยา)
Don’t do her [grim!]
(ด้อนท์ ดู เฮอ [ กริม ! ])
She didn’t suit ya
(ชี ดิ๊นอิน ซุ๊ท ยา)
Today I met myself and I told me bout my future
(ทูเดย์ ไอ เม็ท ไมเซลฟ แอนด์ ดาย โทลด มี เบาท มาย ฟิ๊วเช่อร์)

So I’m sat in the front and sat in the back, as you do havin a chat
(โซ แอม แซ็ท อิน เดอะ ฟร๊อนท แอนด์ แซ็ท อิน เดอะ แบ็ค , แอส ยู ดู เฮฝวิน อะ แชท)
Asking bout the change in rap and where the musics at
(อาคกิ้ง เบาท เดอะ เช้งจํ อิน แร็พ แอนด์ แวร์ เดอะ มิ๊วสิค แอ็ท)
I’m careful not to tell myself entirely everything
(แอม แค๊ร์ฟูล น็อท ทู เทลล ไมเซลฟ เอ็นไทรลิ เอ๊วี่ติง)
I’ve come here just to warn me as to what the future brings:
(แอฝ คัม เฮียร จั๊สท ทู วอร์น มี แอส ทู ว๊อท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ บริง :)
Oi, Listen, El, surely you can see that you’re me
(โอย , ลิ๊สซึ่น , เอล , ฌูรลิ ยู แคน ซี แดท ยัวร์ มี)
I’m you, look at the lips, you really can’t ignore me
(แอม ยู , ลุ๊ค แกท เดอะ ลิพ , ยู ริแอ็ลลิ แค็นท อิกโน มี)
I know that in that bag there’s ginger beer and curly-wurlys
(ไอ โนว์ แดท อิน แดท แบ๊ก แดร์ จิ๊งเจ้อร เบีย แอนด์ เคอลิ เวอรี่)
It’s kinda hurly burly but you must believe my story
(อิทซ กินดา เฮอลิ เบอลิ บั๊ท ยู มัสท์ บีลี๊ฝ มาย สท๊อรี่)
I know you tasted glory, was all hunky dory,
(ไอ โนว์ ยู เท๊ซท กล๊อรี่ , วอส ซอร์ hunky โดริ ,)
Now you’re standing on the borderline, today’s the day your sure to find,
(นาว ยัวร์ ซแทนดิง ออน เดอะ บอร์เดอร์ไลน์ , ทูเดย์ เดอะ เดย์ ยุร ชัวร์ ทู ไฟนด์ ,)
You don’t know where to draw the line, this is the start of your decline
(ยู ด้อนท์ โนว์ แวร์ ทู ดรอว์ เดอะ ไลน์ , ดิส ซิส เดอะ สท๊าร์ท อ็อฝ ยุร ดีไคลน์)
That’s why I came back exactly 15 years before your sordid crime
(แด้ท วาย ไอ เคม แบ็ค เอ็กแสคทลิ 15 เยียร์ บีฟอร์ ยุร ซอดิด ไคร์ม)

Don’t do that [nope]
(ด้อนท์ ดู แดท [ โนพ ])
They’ll try to dupe ya
(เด๊ว ธราย ทู ดยูพ ยา)
Don’t do this [nah]
(ด้อนท์ ดู ดิส [ นาห์ ])
They’ll try to shoot ya
(เด๊ว ธราย ทู ชู๊ท ยา)
Don’t do her [grim!]
(ด้อนท์ ดู เฮอ [ กริม ! ])
She didn’t suit ya
(ชี ดิ๊นอิน ซุ๊ท ยา)
Today I met myself and I told me bout my future
(ทูเดย์ ไอ เม็ท ไมเซลฟ แอนด์ ดาย โทลด มี เบาท มาย ฟิ๊วเช่อร์)

Freakin out, I been sneakin bout
(ฟริกคิน เอ๊าท , ไอ บีน สนิกเคน เบาท)
Feelin edgy bout the fact that I’ve seeked me out
(ฟีลิน เอจอิ เบาท เดอะ แฟคท แดท แอฝ ซี๊ค มี เอ๊าท)
I’m freakin out, I been sneakin bout
(แอม ฟริกคิน เอ๊าท , ไอ บีน สนิกเคน เบาท)
And I’ve sat inside my car and started speakin bout
(แอนด์ แอฝ แซ็ท อิ๊นไซด์ มาย คารํ แอนด์ สท๊าร์ท สปีกิน เบาท)
What’s yet to come
(ว๊อท เย๊ท ทู คัม)

It seems most of what the future has to hold for me is decent
(อิท ซีม โมซท อ็อฝ ว๊อท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ แฮ็ส ทู โฮลด์ ฟอร์ มี อีส ดีเซ็นท)
But recently my future self was caught having a threesome
(บั๊ท รีเซ็นทลิ มาย ฟิ๊วเช่อร์ เซลฟ์ วอส คอท แฮฝวิ่ง อะ threesome)
One of the girls was underage with fake identification
(วัน อ็อฝ เดอะ เกิร์ล วอส อันเดอะเรจ วิธ เฟ้ค ไอเดนทิฟิเคฌัน)
The other one was legal but her father’s occupation
(ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน วอส ลี๊กอล บั๊ท เฮอ ฟ๊าเท่อร ออคิวเพฌัน)
Was head of a group of hoodlums from just south of the Thames
(วอส เฮด อ็อฝ อะ กรุ๊พ อ็อฝ ฮูดลัม ฟรอม จั๊สท เซ๊าธ อ็อฝ เดอะ Thames)
The entire episode was captured from a hidden lens
(ดิ เอ็นไทรํ เอพอิดซด วอส แค๊พเจ้อรํ ฟรอม มา ฮีดดน เล็นส)
They found some substances inside the glove box of my car
(เด เฟานด ซัม ซั๊บสแท้นซ อิ๊นไซด์ เดอะ กลัฝ บ๊อกซฺ อ็อฝ มาย คารํ)
So I’m front page of the sun, the mirror and the daily star
(โซ แอม ฟร๊อนท เพจ อ็อฝ เดอะ ซัน , เดอะ มิเร่อร์ แอนด์ เดอะ เด๊ลี่ สทาร์)
I’m either goin down for twenty or thugs are out to get me
(แอม ไอ๊เทร่อ โกอิน เดาน ฟอร์ ทเว้นที่ ออ ธัก แซร์ เอ๊าท ทู เก็ท มี)
My walls are bout to crumble which is why I went and sent me
(มาย วอลล์ แซร์ เบาท ทู แคมเบิล วิช อีส วาย ไอ เว็นท แอนด์ เซ็นท มี)
Back in time, prevent the crime, avoid Jane and Amy
(แบ็ค อิน ไทม์ , พรีเฝ๊นท เดอะ ไคร์ม , อะฝอยด เจน แอนด์ อมี)
It seems my future self’s a prick but really who can blame me
(อิท ซีม มาย ฟิ๊วเช่อร์ เซลฟ์ ซา พริค บั๊ท ริแอ็ลลิ ฮู แคน เบลม มี)

Don’t do that [nope]
(ด้อนท์ ดู แดท [ โนพ ])
They’ll try to dupe ya
(เด๊ว ธราย ทู ดยูพ ยา)
Don’t do this [nah]
(ด้อนท์ ดู ดิส [ นาห์ ])
They’ll try to shoot ya
(เด๊ว ธราย ทู ชู๊ท ยา)
Don’t do her [grim!]
(ด้อนท์ ดู เฮอ [ กริม ! ])
She didn’t suit ya
(ชี ดิ๊นอิน ซุ๊ท ยา)
Today I met myself and I told me bout my future
(ทูเดย์ ไอ เม็ท ไมเซลฟ แอนด์ ดาย โทลด มี เบาท มาย ฟิ๊วเช่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Today I Met Myself คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น