เนื้อเพลง Really Sorry คำอ่านไทย Example

look please girls just listen too me
( ลุ๊ค พลีซ เกิร์ล จั๊สท ลิ๊สซึ่น ทู มี)
please dont stare and look right through me
(พลีซ ด้อนท์ สแทร์ แอนด์ ลุ๊ค ไร๊ท ทรู มี)
dont act like you never knew me,
(ด้อนท์ แอ๊คท ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ นยู มี ,)
i need to apologise
(ไอ นี๊ด ทู อพอโรไจซ์)
[repeat X4]
([ รีพี๊ท X4 ])
i’m really sorry
(แอม ริแอ็ลลิ ซ๊อรี่)
to all the girls i treated badly
(ทู ออล เดอะ เกิร์ล ซาย ทรี๊ท แบดลิ)
dessa plus alisha, hadleigh
(dessa พลัส alisha , hadleigh)
i’m really really sorry
(แอม ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ซ๊อรี่)
i reall tried to be discreet
(ไอ reall ทไร ทู บี ดีซครีท)
cos really i’m not one to cheat
(คอซ ริแอ็ลลิ แอม น็อท วัน ทู ชี๊ท)
not sorry i did it at all,
(น็อท ซ๊อรี่ ไอ ดิด ดิท แอ็ท ดอร์ ,)
no not at all, i was a fool
(โน น็อท แอ็ท ดอร์ , ไอ วอส ซา ฟูล)
if you put me in the same situation
(อิ๊ฟ ยู พุท มี อิน เดอะ เซม ซิ๊ทูเอชั่น)
still would of had the inclination.
(สทิลล เวิด อ็อฝ แฮ็ด ดิ อินคลิเนฌัน)
Just sorry that they caught me
(จั๊สท ซ๊อรี่ แดท เด คอท มี)

look, i’m sorry for the things that i said
(ลุ๊ค , แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ เดอะ ทริง แดท ไอ เซ็ด)
sorry that i didnt make the bed,
(ซ๊อรี่ แดท ไอ ดิ๊นอิน เม้ค เดอะ เบ๊ด ,)
sorry that i ate all the bread,
(ซ๊อรี่ แดท ไอ เอท ออล เดอะ เบร้ด ,)
and i’m sorry that i gave her head.
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ แดท ไอ เกฝ เฮอ เฮด)
Sorry that when you came through the door
(ซ๊อรี่ แดท เว็น ยู เคม ทรู เดอะ ดอร์)
I lacked awareness, You were there miss,
(ไอ แล๊ค awareness , ยู เวอ แดร์ มิซ ,)
But in fairness; My head was between her legs.
(บั๊ท อิน แฟเน็ซ ; มาย เฮด วอส บีทะวีน เฮอ เล้ก)
I know thats a poor excuse,
(ไอ โนว์ แด้ท ซา พัวร์ เอ็กซคิ้วส ,)
But babe can we call it a truce,
(บั๊ท เบ้บ แคน วี คอลลํ อิท ดา ทรูซ ,)
i must have been seduced
(ไอ มัสท์ แฮ็ฝ บีน ซิดยูซ)
cos compared to you she’s a moose
(คอซ คอมแพร์ ทู ยู ชี ซา มูซ)
i never meant for you to find out,
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ฟอร์ ยู ทู ไฟนด์ เอ๊าท ,)
thought that i had it all thought out
(ธอท แดท ไอ แฮ็ด ดิท ออล ธอท เอ๊าท)
but you came home early and didnt text
(บั๊ท ยู เคม โฮม เอ๊อรํลี่ แอนด์ ดิ๊นอิน เท๊กซท์)
if you hadnt of done that we’d be having sex.
(อิ๊ฟ ยู แฮดอินท อ็อฝ ดัน แดท เว็ด บี แฮฝวิ่ง เซ็กซ)

i’m really sorry
(แอม ริแอ็ลลิ ซ๊อรี่)
to all the girls i treated badly
(ทู ออล เดอะ เกิร์ล ซาย ทรี๊ท แบดลิ)
dessa plus alisha, hadleigh
(dessa พลัส alisha , hadleigh)
i’m really really sorry
(แอม ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ซ๊อรี่)
i reall tried to be discreet
(ไอ reall ทไร ทู บี ดีซครีท)
cos really i’m not one to cheat
(คอซ ริแอ็ลลิ แอม น็อท วัน ทู ชี๊ท)
not sorry i did it at all,
(น็อท ซ๊อรี่ ไอ ดิด ดิท แอ็ท ดอร์ ,)
no not at all, i was a fool
(โน น็อท แอ็ท ดอร์ , ไอ วอส ซา ฟูล)
if you put me in the same situation
(อิ๊ฟ ยู พุท มี อิน เดอะ เซม ซิ๊ทูเอชั่น)
still would of had the inclination.
(สทิลล เวิด อ็อฝ แฮ็ด ดิ อินคลิเนฌัน)
Just sorry that they caught me
(จั๊สท ซ๊อรี่ แดท เด คอท มี)

look i feel like i’m always apologising
(ลุ๊ค ไอ ฟีล ไล๊ค แอม ออลเว apologisings)
which i’m finding quite surprising
(วิช แอม ไฟนดิง ไคว๊ เซิพไรสอิง)
with other young birds i never argued,
(วิธ อ๊อเธ่อร์ ยัง เบิร์ด ซาย เน๊เฝ่อร์ อาร์กิว ,)
wel maybe we did, over food.
(wel เมบี วี ดิด , โอ๊เฝ่อร ฟู้ด)
never like we do, over crap like
(เน๊เฝ่อร์ ไล๊ค วี ดู , โอ๊เฝ่อร แครพ ไล๊ค)
when i’m with your friends
(เว็น แอม วิธ ยุร เฟรน)
what i chat like, staying out late
(ว๊อท ไอ แชท ไล๊ค , สเตย์ยิ่ง เอ๊าท เหลท)
and paying cabs, side of the bed
(แอนด์ เพย์อิง แค๊บ , ไซด์ อ็อฝ เดอะ เบ๊ด)
and your stomach flab, the state of your abs.
(แอนด์ ยุร สโท๊มัช flab , เดอะ สเทท อ็อฝ ยุร abs)
Okay thats kind of malicious, but i’m ambitious,
(โอเค แด้ท ไคนด์ อ็อฝ มะลีฌอัซ , บั๊ท แอม แอ็มบีฌอัซ ,)
for me, for you, for both of us.
(ฟอร์ มี , ฟอร์ ยู , ฟอร์ โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
and thats why i feel we must discuss
(แอนด์ แด้ท วาย ไอ ฟีล วี มัสท์ ดีซคัซ)
why i’m glad you caught me red handed
(วาย แอม แกล๊ด ยู คอท มี เร้ด แฮนด์)
lickin’ her snatch, if i’m candid
(ลิคคิน เฮอ ซแน็ช , อิ๊ฟ แอม แคนดิด)
don’t wanna be branded a shoveonist
(ด้อนท์ วอนนา บี แบรนดฺ อะ shoveonist)
i’ve said my peice, lets get over this
(แอฝ เซ็ด มาย เพลซ , เล็ท เก็ท โอ๊เฝ่อร ดิส)

look please girls just listen too me
(ลุ๊ค พลีซ เกิร์ล จั๊สท ลิ๊สซึ่น ทู มี)
please dont stare and look right through me
(พลีซ ด้อนท์ สแทร์ แอนด์ ลุ๊ค ไร๊ท ทรู มี)
dont act like you never knew me,
(ด้อนท์ แอ๊คท ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ นยู มี ,)
i need to apologise
(ไอ นี๊ด ทู อพอโรไจซ์)
i’m really sorry
(แอม ริแอ็ลลิ ซ๊อรี่)
[repeat X2]
([ รีพี๊ท X2 ])

i’m really sorry
(แอม ริแอ็ลลิ ซ๊อรี่)
to all the girls i treated badly
(ทู ออล เดอะ เกิร์ล ซาย ทรี๊ท แบดลิ)
dessa plus alisha, hadleigh
(dessa พลัส alisha , hadleigh)
i’m really really sorry
(แอม ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ซ๊อรี่)
i reall tried to be discreet
(ไอ reall ทไร ทู บี ดีซครีท)
cos really i’m not one to cheat
(คอซ ริแอ็ลลิ แอม น็อท วัน ทู ชี๊ท)
not sorry i did it at all,
(น็อท ซ๊อรี่ ไอ ดิด ดิท แอ็ท ดอร์ ,)
no not at all, i was a fool
(โน น็อท แอ็ท ดอร์ , ไอ วอส ซา ฟูล)
if you put me in the same situation
(อิ๊ฟ ยู พุท มี อิน เดอะ เซม ซิ๊ทูเอชั่น)
still would of had the inclination.
(สทิลล เวิด อ็อฝ แฮ็ด ดิ อินคลิเนฌัน)
Just sorry that they caught me
(จั๊สท ซ๊อรี่ แดท เด คอท มี)

i’m not sure how much you know about this,
(แอม น็อท ชัวร์ ฮาว มัช ยู โนว์ อะเบ๊าท ดิส ,)
but theres two main ways we can go about this
(บั๊ท แดร์ ทู เมน เวย์ วี แคน โก อะเบ๊าท ดิส)
i admit stuff, and you forgive and forget.
(ไอ แอ๊ดมิท สทั๊ฟฟ , แอนด์ ยู ฟอร์กี๊ฝ แอนด์ ฟอร์เก๊ท)
theres no regrets and you dont shout like you got tourettes,
(แดร์ โน รีเกร๊ท แซน ยู ด้อนท์ เช๊าท ไล๊ค ยู ก็อท tourettes ,)
plus the cigarettes they have to go,
(พลัส เดอะ ซิกะเรท เด แฮ็ฝ ทู โก ,)
and i’ll stop making stupig threats,
(แอนด์ อิลล สท๊อพ เมคอิง stupig เทร๊ท ,)
ignore my mates there placing bets.
(อิกโน มาย เหมท แดร์ เพลซิง เบ๊ท)
if you choose on the other hand
(อิ๊ฟ ยู ชู๊ส ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ แฮนด์)
to not forgive, where i stand
(ทู น็อท ฟอร์กี๊ฝ , แวร์ ไอ สแทนด์)
is that i tell you harshly
(อีส แดท ไอ เทลล ยู ฮาฌลิ)
to give me back my car keys
(ทู กี๊ฝ มี แบ็ค มาย คารํ คีย์)
i’ll take back the pretty necklace
(อิลล เท้ค แบ็ค เดอะ พริ๊ทที่ เนคเครด)
if you choose to go and wreck this
(อิ๊ฟ ยู ชู๊ส ทู โก แอนด์ เร๊ค ดิส)
see i might be the one who’s analysing
(ซี ไอ ไมท บี ดิ วัน ฮู analysings)
but you’ll be the one who’s apologising.
(บั๊ท โยว บี ดิ วัน ฮู apologisings)

i’m really sorry
(แอม ริแอ็ลลิ ซ๊อรี่)
to all the girls i treated badly
(ทู ออล เดอะ เกิร์ล ซาย ทรี๊ท แบดลิ)
dessa plus alisha, hadleigh
(dessa พลัส alisha , hadleigh)
i’m really really sorry
(แอม ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ซ๊อรี่)
i reall tried to be discreet
(ไอ reall ทไร ทู บี ดีซครีท)
cos really i’m not one to cheat
(คอซ ริแอ็ลลิ แอม น็อท วัน ทู ชี๊ท)
not sorry i did it at all,
(น็อท ซ๊อรี่ ไอ ดิด ดิท แอ็ท ดอร์ ,)
no not at all, i was a fool
(โน น็อท แอ็ท ดอร์ , ไอ วอส ซา ฟูล)
if you put me in the same situation
(อิ๊ฟ ยู พุท มี อิน เดอะ เซม ซิ๊ทูเอชั่น)
still would of had the inclination.
(สทิลล เวิด อ็อฝ แฮ็ด ดิ อินคลิเนฌัน)
Just sorry that they caught me
(จั๊สท ซ๊อรี่ แดท เด คอท มี)
[fades out]
([ เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Really Sorry คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น