เนื้อเพลง I Don’t Want to คำอ่านไทย Example

I spotted Miss World too good to be true
( ไอ ซพอททิด มิซ เวิลด ทู กู๊ด ทู บี ทรู)
But the club was pretty dark and I’d had quite a few
(บั๊ท เดอะ คลับ วอส พริ๊ทที่ ด๊าร์ค แอนด์ อาย แฮ็ด ไคว๊ อะ ฟิว)
I stagger to her table sipping my brew
(ไอ ซแทกเกอะ ทู เฮอ เท๊เบิ้ล ซิพปิง มาย บรู)
But just as I get there she goes to the loo
(บั๊ท จั๊สท แอส ซาย เก็ท แดร์ ชี โกซ ทู เดอะ loo)
Impatient bastard now what do I do?
(อิมเพเฌ็นท แบซเทิด นาว ว๊อท ดู ไอ ดู)
Then I cop her friend and she’s alright too
(เด็น นาย ค็อพ เฮอ เฟรน แอนด์ ชี ออลไร๊ท ทู)
Her arse in good shape above average boat
(เฮอ อาทสฺ อิน กู๊ด เชพ อะโบ๊ฝ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ โบ๊ท)
I ask her name, she sticks ‘er tongue down my throat
(ไอ อาสคฺ เฮอ เนม , ชี สทิ๊ค er ทั๊ง เดาน มาย โธร๊ท)
I’m not one to gloat or boast but take note
(แอม น็อท วัน ทู กโลท ออ โบซท บั๊ท เท้ค โน๊ท)
Twenty minutes gone and she’s getting her coat
(ทเว้นที่ มิ๊หนิท กอน แอนด์ ชี เกดดดิ้ง เฮอ โค๊ท)
So I down my beer – my boys start to cheer
(โซ ไอ เดาน มาย เบีย มาย บอย สท๊าร์ท ทู เชียรํ)
Grin across my face runs from here to here
(กริน อะคร๊อส มาย เฟซ รัน ฟรอม เฮียร ทู เฮียร)
She gives me the look and I mean the look
(ชี กี๊ฝ มี เดอะ ลุ๊ค แอนด์ ดาย มีน เดอะ ลุ๊ค)
Was it love a first sight man or somethin’ she took?
(วอส ซิท ลัฝ อะ เฟิร์สท ไซ๊ท แมน ออ ซัมติน ชี ทุค)
A swagger in my step like a crook, then I think
(อะ ซแวกเกอะ อิน มาย สเท็พ ไล๊ค เก ครุค , เด็น นาย ทริ๊งค)
The girl looks shook she’s had too much to drink
(เดอะ เกิร์ล ลุ๊ค ฌุค ชี แฮ็ด ทู มัช ทู ดริ๊งค)
I look at her eyeballs to see if they’re pink
(ไอ ลุ๊ค แกท เฮอ อายบอลสฺ ทู ซี อิ๊ฟ เดรว พิ๊งค)
But I don’t get a chance cause she gives me a wink
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ เก็ท ดา แช้นซํ ค๊อส ชี กี๊ฝ มี อะ วิงค)
So travel to hers in an illegal cab
(โซ แทร๊เฝ่ล ทู เฮอ ซิน แอน อิลีแก็ล แค๊บ)
Plus I know she’s a student her house is drab
(พลัส ซาย โนว์ ชี ซา ซทยูเด็นท เฮอ เฮ้าส อีส ดแร็บ)
In my head I’m laughing, I’ve put the graft in
(อิน มาย เฮด แอม ลาฟอิง , แอฝ พุท เดอะ กราฟท อิน)
Stereos playing some timeless Marvin
(ซเทริโอ พเลนิ่ง ซัม ไทมเล็ซ มาร์วิน)
The lights dim down and the clothes come off
(เดอะ ไล๊ท ดิม เดาน แอนด์ เดอะ คโลฑ คัม ออฟฟ)
But I pass out, cause her pillow’s too soft
(บั๊ท ไอ เพซ เอ๊าท , ค๊อส เฮอ พิ๊ลโล่ว ทู ซ๊อฟท)

[Chorus: x2]
([ ค๊อรัส : x2 ])
I don’t want
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท)
[No no no no]
([ โน โน โน โน ])
To be true
(ทู บี ทรู)
[No no no no]
([ โน โน โน โน ])
I don’t want
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท)
To make love to you
(ทู เม้ค ลัฝ ทู ยู)

I’m up the next mornin, but where the hell’s this
(แอม อั๊พ เดอะ เน๊กซท มอร์นิน , บั๊ท แวร์ เดอะ เฮ็ลล ดิส)
I’m trapped in girly purple abyss
(แอม แทร๊พ อิน girly เพ๊อร์เพิ่ล อะบิซ)
It’s proving costly she took me hostage
(อิทซ พรูฝวิ่ง คอซทลิ ชี ทุค มี ฮ๊อสเถจ)
First things first man where’s the Frosties?
(เฟิร์สท ทริง เฟิร์สท แมน แวร์ เดอะ Frosties)
I slowly tiptoe towards the door
(ไอ ซโลลิ ทิพโทร ทูวอด เดอะ ดอร์)
But she grabs my left arm like I’ve broken the law
(บั๊ท ชี แกร๊บ มาย เล๊ฟท อาร์ม ไล๊ค แอฝ บโรเค็น เดอะ ลอว์)
Now who am I kidding, I ain’t her guest
(นาว ฮู แอ็ม ไอ คิดดิง , ไอ เอน เฮอ เกสท)
But she playing like she got me under house arrest
(บั๊ท ชี พเลนิ่ง ไล๊ค ชี ก็อท มี อั๊นเด้อร เฮ้าส อะเร๊สท)
She starts with a speech about how she’s feeling
(ชี สท๊าร์ท วิธ อะ สพีช อะเบ๊าท ฮาว ชี ฟีลอิง)
But I’m more intrigued by her lilac ceiling
(บั๊ท แอม โม อีนทรีก บาย เฮอ ไลแล็ค ซี๊ลิ่ง)
Any time now there’s a question pending
(เอ๊นี่ ไทม์ นาว แดร์ ซา เคว๊สชั่น เพนดิง)
She wants to confirm a romantic ending
(ชี ว้อนท ทู คอนเฟิร์ม มา โระแมนทิค เอนดิง)
Why do they charm you with Hocus Pocus?
(วาย ดู เด ชาร์ม ยู วิธ โฮคัซ โพคัซ)
I gotta get home for the Football Focus
(ไอ กอททะ เก็ท โฮม ฟอร์ เดอะ ฟุทบอล โฟ๊คัส)
To dodge small talk I admit defeat
(ทู ด็อจ สมอลล์ ท๊อล์ค ไอ แอ๊ดมิท ดีฟี๊ท)
Er how are you for dinner love Tuesday week?
(Er ฮาว อาร์ ยู ฟอร์ ดินเน่อร์ ลัฝ ทยูสดิ วี๊ค)

[Chorus: x2]
([ ค๊อรัส : x2 ])
I don’t want
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท)
[No no no no]
([ โน โน โน โน ])
To be true
(ทู บี ทรู)
[No no no no]
([ โน โน โน โน ])
I don’t want
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท)
To make love to you
(ทู เม้ค ลัฝ ทู ยู)

As we waited at the bus stop she wanted a cab
(แอส วี เว้ท แอ็ท เดอะ บัส สท๊อพ ชี ว้อนท อะ แค๊บ)
But I made her see sense with the gift of the gab
(บั๊ท ไอ เมด เฮอ ซี เซ้นส วิธ เดอะ กิฟท อ็อฝ เดอะ แก็บ)
A cab’s 20 quid and that’s money for us
(อะ แค๊บ 20 ควิด แอนด์ แด้ท มั๊นนี่ ฟอร์ อัซ)
Plus it’s it’s one nugget each on the 220 bus
(พลัส อิทซ อิทซ วัน นักเก็ท อีช ออน เดอะ 220 บัส)
There’s one little issue that we gotta address
(แดร์ วัน ลิ๊ทเทิ่ล อิ๊ชชู่ แดท วี กอททะ แอ๊ดเดรส)
I got just enough cash for a Pizza express
(ไอ ก็อท จั๊สท อีน๊าฟ แค๊ช ฟอร์ รา พีสสะ เอ็กซเพรส)
Even though she’s wants Thai Chilli Beef with Mango
(อี๊เฝ่น โธ ชี ว้อนท ไท ชิลลี่ บี๊ฟ วิธ แมงโก)
I’d be content with some wings from Nandos
(อาย บี ค็อนเทนท วิธ ซัม วิง ฟรอม Nandos)
We get to express but before we can order
(วี เก็ท ทู เอ็กซเพรส บั๊ท บีฟอร์ วี แคน อ๊อร์เด้อร์)
She starts with a tirade that I never call her
(ชี สท๊าร์ท วิธ อะ ไทเรด แดท ไอ เน๊เฝ่อร์ คอลลํ เฮอ)
I say I’m tryna keep my phone bills smaller’
(ไอ เซย์ แอม ทายนา คี๊พ มาย โฟน บิลล์ สเมลเลอ)
Try and change the subject- ‘have you got taller? ‘
(ธราย แอนด์ เช้งจํ เดอะ ซั๊บเจ็คท แฮ็ฝ ยู ก็อท ทอลเลอร์)
‘Don’t gimme that, that’s a loada tosh’
(ด้อนท์ กีมมิ แดท , แด้ท ซา loada tosh)
She says words like that she’s a little bit posh
(ชี เซย์ เวิร์ด ไล๊ค แดท ชี ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท พ็อฌ)
‘All I want El is a call at lunches’
(ออล ไอ ว้อนท เอล อีส ซา คอลลํ แอ็ท ลันเชซ)
As she keeps ranting the waiter approaches
(แอส ชี คี๊พ rantings เดอะ เว้ทเท่อร แอพโพซเด)
‘Be honest you want this to work or not? ‘
(บี อ๊อนเน็สท ยู ว้อนท ดิส ทู เวิ๊ร์ค ออ น็อท)
‘Er, doughballs please and an American Hot’
(Er , doughballs พลีซ แอนด์ แอน อะเมริแค็น ฮอท)
‘I’m talking geezer I want to know please’
(แอม ทอคอิง geezer ไอ ว้อนท ทู โนว์ พลีซ)
‘She’ll have a Caesar with no anchovies –
(เชลล์ แฮ็ฝ อะ ซีเสอะ วิธ โน anchovies)
And two Peronis’ he makes a note
(แอนด์ ทู Peronis ฮี เม้ค ซา โน๊ท)
I look back at her and she’s getting her coat
(ไอ ลุ๊ค แบ็ค แกท เฮอ แอนด์ ชี เกดดดิ้ง เฮอ โค๊ท)
She heads for the door like a spoilt adult
(ชี เฮด ฟอร์ เดอะ ดอร์ ไล๊ค เก ซพอยลท อะดั๊ลท)
More food for me ay what a result!
(โม ฟู้ด ฟอร์ มี ไอ ว๊อท ดา รีซั้ลท !)

I don’t want
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท)

[Chorus: x2]
([ ค๊อรัส : x2 ])
I don’t want
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท)
[No no no no]
([ โน โน โน โน ])
To be true
(ทู บี ทรู)
[No no no no]
([ โน โน โน โน ])
I don’t want
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท)
To make love to you
(ทู เม้ค ลัฝ ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Want to คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น