เนื้อเพลง Birthday Card คำอ่านไทย Example

I was on my last warning from Mrs Example,
( ไอ วอส ออน มาย ล๊าสท วอนิง ฟรอม มีซซิซ เอ็กแซ๊มเพิ่ล ,)
Clean up my act stop being an asshole,
(คลีน อั๊พ มาย แอ๊คท สท๊อพ บีอิง แอน แอสโฮล ,)
Didn’t help my debacle,
(ดิ๊นอิน เฮ้ลพ มาย debacle ,)
I’d just woken up from an all day, all night, filthy [barkle],
(อาย จั๊สท โวคเอ็น อั๊พ ฟรอม แอน ออล เดย์ , ออล ไน๊ท , ฟีลธิ [ barkle ] ,)
Something quite [bait] about today’s date,
(ซัมติง ไคว๊ [ เบท ] อะเบ๊าท ทูเดย์ เดท ,)
I’d was hard to locate I’d drunk too much Pernod,
(อาย วอส ฮาร์ด ทู โละเคท อาย ดรั๊งค ทู มัช Pernod ,)
Took another swipe with my Mach 3 Turbo,
(ทุค อะน๊าเทร่อร์ ซไวพ วิธ มาย มัค ที เทอโบะ ,)
Then it hit me like a raging inferno.
(เด็น หนิด ฮิท มี ไล๊ค เก เรจิง อินเฟอโน)

I don’t believe it I,
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท ไอ ,)
Forgot her bloody birthday card,
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด ,)
She won’t be a happy gal,
(ชี ว็อนท บี อะ แฮ๊พพี่ แก็ล ,)
Forgot her bloody birthday card,
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด ,)
She’s gonna scream and yell,
(ชี กอนนะ สครีม แอนด์ เยลล ,)
Forgot her bloody birthday card,
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด ,)
She’ll leave me man, she might as well,
(เชลล์ ลี๊ฝ มี แมน , ชี ไมท แอส เวลล ,)
Forgot her bloody birthday card.
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด)

I try to keep things relative,
(ไอ ธราย ทู คี๊พ ทริง รีเลถีฝ ,)
Never give [?] to myself if I can,
(เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ [ ] ทู ไมเซลฟ อิ๊ฟ ฟาย แคน ,)
But I can only think negative,
(บั๊ท ไอ แคน โอ๊นลี่ ทริ๊งค เน๊กาถีฝ ,)
Used to tell her sh*t like I’d lost my pen,
(ยู๊ส ทู เทลล เฮอ ฌะ *ที ไล๊ค อาย ล็อซท มาย เพ็น ,)
Now there’s a chance I’ll never see her face again,
(นาว แดร์ ซา แช้นซํ อิลล เน๊เฝ่อร์ ซี เฮอ เฟซ อะเกน ,)
So I walk a fine line, but it’s not the end,
(โซ ไอ ว๊อล์ค กา ไฟน ไลน์ , บั๊ท อิทซ น็อท ดิ เอ็นด ,)
See I bought her a voucher for H and M,
(ซี ไอ บอท เฮอ รา เฝาชเออะ ฟอร์ เฮส แอนด์ เอ็ม ,)
She can get a new skirt and she’ll look the part,
(ชี แคน เก็ท ดา นิว สเคิ๊ร์ท แอนด์ เชลล์ ลุ๊ค เดอะ พาร์ท ,)
And if it don’t work pour out my heart,
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท ด้อนท์ เวิ๊ร์ค พาว เอ๊าท มาย ฮาร์ท ,)

Look, yeah, I’m going to be completely honest with you,
(ลุ๊ค , เย่ , แอม โกอิ้ง ทู บี ค็อมพลีทลี อ๊อนเน็สท วิธ ยู ,)
You know I love you, you know I respect you,
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยู , ยู โนว์ ไอ เรสเพ๊คท ยู ,)
At the end of the day, a birthday card,
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์ , อะ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด ,)
It’s just a piece of paper isn’t it?
(อิทซ จั๊สท ดา พี๊ซ อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ อีสซึ่น ดิธ)
In an envelope.
(อิน แอน เอนเฝะโลพ)
Yeah I know a voucher is a piece of paper too,
(เย่ ไอ โนว์ อะ เฝาชเออะ อีส ซา พี๊ซ อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ ทู ,)
Yeah, but you can get a skirt with that,
(เย่ , บั๊ท ยู แคน เก็ท ดา สเคิ๊ร์ท วิธ แดท ,)
Well you can get shoes then.
(เวลล ยู แคน เก็ท ชู เด็น)

Wait, nah that’s bullsh*t,
(เว้ท , นาห์ แด้ท bullsh*ที ,)
I can’t do that,
(ไอ แค็นท ดู แดท ,)
Can’t sound like a wanker, [a girly chat],
(แค็นท ซาวน์ด ไล๊ค เก wanker , [ อะ girly แชท ] ,)
So I gotta make a dash for the petrol station,
(โซ ไอ กอททะ เม้ค เก แด็ฌ ฟอร์ เดอะ เพทร็อล สเทชั่น ,)
Cause their cards are perfect for any occasion,
(ค๊อส แดร์ ค้าร์ด แซร์ เพ๊อร์เฟ็คท ฟอร์ เอ๊นี่ อ๊อคเคชั่น ,)
I drop my razor and splash my [boat],
(ไอ ดรอพ มาย เร๊เซ่อร์ แอนด์ ซพแลฌ มาย [ โบ๊ท ] ,)
I grab some tracky-d’s and a random coat,
(ไอ แกร๊บ ซัม ทราคกี้ ดีสฺ แซน อะ แรนดัม โค๊ท ,)
Then I’m on it with a wallet,
(เด็น แอม ออน หนิด วิธ อะ วอลเล็ท ,)
And I hit the pavement,
(แอนด์ ดาย ฮิท เดอะ เพฝเมนท ,)
I’m running down the street with my face half shaven,
(แอม รันนิง เดาน เดอะ สทรีท วิธ มาย เฟซ ฮาล์ฟ เฌฝเอ็น ,)

I’m getting stronger and stronger my legs are burning,
(แอม เกดดดิ้ง สตองเกอร์ แอนด์ สตองเกอร์ มาย เล้ก แซร์ เบรินนิง ,)
There’s still hope yet just a couple of turn-in’s,
(แดร์ สทิลล โฮพ เย๊ท จั๊สท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เทิร์น ins ,)
See the longer I wander the more I scream,
(ซี เดอะ ลองเงอ ไอ วานเด้อร เดอะ โม ไอ สครีม ,)
She gets here at 10 and it’s quarter to.
(ชี เก็ท เฮียร แอ็ท เทน แอนด์ อิทซ คว๊อร์เท่อร ทู)

I don’t believe it I,
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท ไอ ,)
Forgot her bloody birthday card,
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด ,)
She won’t be a happy gal,
(ชี ว็อนท บี อะ แฮ๊พพี่ แก็ล ,)
Forgot her bloody birthday card,
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด ,)
She’s gonna scream and yell,
(ชี กอนนะ สครีม แอนด์ เยลล ,)
Forgot her bloody birthday card,
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด ,)
She’ll leave me man, she might as well,
(เชลล์ ลี๊ฝ มี แมน , ชี ไมท แอส เวลล ,)
Forgot her bloody birthday card.
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด)

I get to the garage,
(ไอ เก็ท ทู เดอะ กะราฉ ,)
Panic scanning the rack,
(แพ๊หนิค scannings เดอะ แร็ค ,)
99 percent of the range is all crap,
(99 เพอร์เซ็น อ็อฝ เดอะ เร๊นจ อีส ซอร์ แครพ ,)
Happy Birthday Dad, Worlds Best Mother,
(แฮ๊พพี่ เบริ์ดเดย์ แด๊ด , เวิลด เบ๊สท์ ม๊าเธ่อร์ ,)
I Love You Sister, You’re a Special Brother,
(ไอ ลัฝ ยู ซิ๊สเท่อร์ , ยัวร์ อะ สเพ๊เชี่ยล บร๊าเท่อรํ ,)
No other bloody card with a cover for a lover,
(โน อ๊อเธ่อร์ บลัดอิ ค้าร์ด วิธ อะ โค๊ฝเฝ่อร์ ฟอร์ รา ลัฝเออะ ,)
Plus I’m getting kinda stressed as I search for another,
(พลัส แอม เกดดดิ้ง กินดา สเทรสส แอส ซาย เซิร์ช ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ ,)
But this one struck me,
(บั๊ท ดิส วัน ซทรัค มี ,)
It’s pink and funky,
(อิทซ พิ๊งค แอนด์ ฟังคิ ,)
With a cartoon print of a drunken monkey.
(วิธ อะ คาทูน พริ๊นท อ็อฝ อะ ดรังคเอ็น มั๊งคี่)

There’s a chance I’ll make it I’m nearly done,
(แดร์ ซา แช้นซํ อิลล เม้ค อิท แอม เนียลิ ดัน ,)
I hand him the coins and it’s time to run,
(ไอ แฮนด์ ฮิม เดอะ คอยนํ แซน อิทซ ไทม์ ทู รัน ,)
Now it’s 5 minutes too and I’m nearly home,
(นาว อิทซ ไฟท์ มิ๊หนิท ทู แอนด์ แอม เนียลิ โฮม ,)
I feel a vibration and check my phone.
(ไอ ฟีล อะ ไฝบเรฌัน แอนด์ เช็ค มาย โฟน)

The message reads, ” Honey, I’ll be there shortly ” ,
(เดอะ เม๊สเสจ รี๊ด , ” ฮั๊นนี่ , อิลล บี แดร์ ฌอทลิ ” ,)
” I just got off the bus and I’ve started walking ” ,
(” ไอ จั๊สท ก็อท ออฟฟ เดอะ บัส แซน แอฝ สท๊าร์ท วอคกิง ” ,)
So like Kelly Holmes I sprint the home straight,
(โซ ไล๊ค เคลลี่ อาโฮมสฺ ซาย ซพรินท เดอะ โฮม สเทร๊ท ,)
I rip my tracky-d’s as I hurdle the gate,
(ไอ ริพ มาย ทราคกี้ ดีสฺ แอส ซาย hurdle เดอะ เกท ,)
I crash through the door, I fall up the stairs,
(ไอ คแร็ฌ ทรู เดอะ ดอร์ , ไอ ฟอลล์ อั๊พ เดอะ สแทร์ ,)
Looking like I’ve been in intensive care,
(ลุคอิง ไล๊ค แอฝ บีน อิน อินเทนซิฝ แคร์ ,)
The Biro’s f*cked, the pencil’s broken,
(เดอะ Biros เอฟ *cked , เดอะ เพ๊นซิ่ล บโรเค็น ,)
I grab a Magic Marker and write a token,
(ไอ แกร๊บ อะ แม๊จิค มาเคอะ แอนด์ ไร๊ท อะ โทเคน ,)
Of my appreciation for her,
(อ็อฝ มาย แอ็พรีฌิเอฌัน ฟอร์ เฮอ ,)
And the things that make her so per-fect,
(แอนด์ เดอะ ทริง แดท เม้ค เฮอ โซ เพอร์ fect ,)
Sh*t, there’s the bell,
(ฌะ *ที , แดร์ เดอะ เบลล์ ,)
I seal the envelope it should all be swell,
(ไอ ซีล ดิ เอนเฝะโลพ อิท เชิด ออล บี ซเว็ล ,)
Look, here she is, my Kiera Knightly,
(ลุ๊ค , เฮียร ชี อีส , มาย Kiera ไนทลิ ,)
She gives me a kiss and I hug her tightly,
(ชี กี๊ฝ มี อะ คิซ แซน ดาย ฮัก เฮอ ไททลิ ,)
She asks why I’ve only shaved half my face,
(ชี อาสคฺ วาย แอฝ โอ๊นลี่ เชฝ ฮาล์ฟ มาย เฟซ ,)
And sweating like I’ve just come first in some race,
(แอนด์ sweatings ไล๊ค แอฝ จั๊สท คัม เฟิร์สท อิน ซัม เร้ซ ,)

I got up extra early,
(ไอ ก็อท อั๊พ เอ๊กซทร่า เอ๊อรํลี่ ,)
To exercise and stretch my thighs,
(ทู เอ๊กเซอร์ไซส แอนด์ สเทร๊ทช มาย ไธ ,)
So I could see my special girly,
(โซ ไอ เคิด ซี มาย สเพ๊เชี่ยล girly ,)
She looks in my eyes and sees my lies,
(ชี ลุ๊ค ซิน มาย อาย แซน ซี มาย ไล ,)
With a dubious face she accepts the card,
(วิธ อะ ดยูเบียซ เฟซ ชี แอ๊คเซพท เดอะ ค้าร์ด ,)
She reads it, drops it and slaps me hard,
(ชี รี๊ด ซิท , ดรอพ ซิท แอนด์ ซแล็พ มี ฮาร์ด ,)
I open it up and prepare for doom,
(ไอ โอ๊เพ่น หนิด อั๊พ แอนด์ พรีแพร์ ฟอร์ ดูม ,)
The text in the card reads Get Well Soon.
(เดอะ เท๊กซท์ อิน เดอะ ค้าร์ด รี๊ด เก็ท เวลล ซูน)

I don’t believe it I,
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท ไอ ,)
Forgot her bloody birthday card,
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด ,)
She won’t be a happy gal,
(ชี ว็อนท บี อะ แฮ๊พพี่ แก็ล ,)
Forgot her bloody birthday card,
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด ,)
She’s gonna scream and yell,
(ชี กอนนะ สครีม แอนด์ เยลล ,)
Forgot her bloody birthday card,
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด ,)
She’ll leave me man, she might as well,
(เชลล์ ลี๊ฝ มี แมน , ชี ไมท แอส เวลล ,)
Forgot her bloody birthday card.
(เฟาะกอท เฮอ บลัดอิ เบริ์ดเดย์ ค้าร์ด)

Ok, I admit, yeah, I messed up big time,
(โอเค , ไอ แอ๊ดมิท , เย่ , ไอ เมส อั๊พ บิ๊ก ไทม์ ,)
But have I got a surprise for you?
(บั๊ท แฮ็ฝ ไอ ก็อท ดา เซอร์ไพร๊ส ฟอร์ ยู)
Yep, nah man, wait for it,
(เย็พ , นาห์ แมน , เว้ท ฟอร์ อิท ,)
I booked us a table,
(ไอ บุ๊ค อัซ ซา เท๊เบิ้ล ,)
At Nandos,
(แอ็ท Nandos ,)
No ser… where you going?,
(โน เซอร์ แวร์ ยู โกอิ้ง ,)
Serious, where you going?,
(ซี๊เรี๊ยส , แวร์ ยู โกอิ้ง ,)
It’s only a card!
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ค้าร์ด !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Birthday Card คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น