เนื้อเพลง Milk Your Goat คำอ่านไทย Example

Milk Your Goat, take a sip from your beverage
( มิลค์ ยุร โก้ท , เท้ค เก ซิพ ฟรอม ยุร เบ๊ฝเวอร์เหรจ)
Wet your throat, find a nice bird and tell her
(เว๊ท ยุร โธร๊ท , ไฟนด์ อะ ไน๊ซ์ เบิร์ด แอนด์ เทลล เฮอ)
Get your coat, and if she says to you
(เก็ท ยุร โค๊ท , แอนด์ อิ๊ฟ ชี เซย์ ทู ยู)
No you don’t! Slip summink in her drink
(โน ยู ด้อนท์ ! สลิ๊พ summink อิน เฮอ ดริ๊งค)

I watch her chattin’ to that fella and I’m thinking they’re never lovers
(ไอ ว๊อทช เฮอ ชาร์ดิน ทู แดท เฟลลา แอนด์ แอม ติ้งกิง เดรว เน๊เฝ่อร์ ลัฝเออะ)
She’s a little minx, he looks like one of the Neville Brothers
(ชี ซา ลิ๊ทเทิ่ล มิงคซ , ฮี ลุ๊ค ไล๊ค วัน อ็อฝ เดอะ Neville บร๊าเท่อรํ)
He’s lookin smug so he’s startin’ to bug me
(อีส ลุคกิน ซมัก โซ อีส สตาร์ดิน ทู บั๊ก มี)
This dude is f*ckin ugly it’s not cause I’m jealous
(ดิส ดยูด อีส เอฟ *ckin อั๊กลี่ อิทซ น็อท ค๊อส แอม เจลอัซ)
Of other fellas when they’re getting into gashes they shouldn’t be
(อ็อฝ อ๊อเธ่อร์ เฟลลา เว็น เดรว เกดดดิ้ง อิ๊นทู gashes เด ชูดดึ่น บี)
Intoxicated women who when sober they wouldn’t be
(อินทอคซิเคท วีมเอิน ฮู เว็น โซเบอะ เด วูดดึ่น บี)
Getting anywhere, but by exhibiting magic tricks
(เกดดดิ้ง เอนอิฮแว , บั๊ท บาย exhibitings แม๊จิค ทริ๊ค)
The girl don’t even notice when he’s startin’ to grab her tits
(เดอะ เกิร์ล ด้อนท์ อี๊เฝ่น โน๊ทิซ เว็น อีส สตาร์ดิน ทู แกร๊บ เฮอ ทิท)
20 minutes prior to the start of this monologue
(20 มิ๊หนิท ไพร๊เอ่อร ทู เดอะ สท๊าร์ท อ็อฝ ดิส มอนโอะล็อก)
This dude was at the bar all by himself lookin’ proper odd
(ดิส ดยูด วอส แอ็ท เดอะ บาร์ ออล บาย ฮิมเซลฟ ลุคกิน พร๊อพเพ่อร์ อ๊อดด)
And when the pretty girl turned her back for a second-or-two
(แอนด์ เว็น เดอะ พริ๊ทที่ เกิร์ล เทิร์น เฮอ แบ็ค ฟอร์ รา เซ๊คคั่น ออ ทู)
Did what all predators-do took his opportunity
(ดิด ว๊อท ดอร์ พรีเดเตอร์ ดู ทุค ฮิส อ๊อพพอทูนิที่)
He slipped something in her beverage
(ฮี สลิป ซัมติง อิน เฮอ เบ๊ฝเวอร์เหรจ)
He knew he never had a chance so to give him more leverage
(ฮี นยู ฮี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ แช้นซํ โซ ทู กี๊ฝ ฮิม โม ลีเฝอะริจ)
Cheated now you got a poor little innocent
(ชี๊ท นาว ยู ก็อท ดา พัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล อิ๊นโนเซ้นท)
Off her f*ckin face and she’s thinking she loves him
(ออฟฟ เฮอ เอฟ *ckin เฟซ แอนด์ ชี ติ้งกิง ชี ลัฝ ฮิม)
Looking at him longingly, this ain’t where she wanna be
(ลุคอิง แอ็ท ฮิม longingly , ดิส เอน แวร์ ชี วอนนา บี)
I feel like I’m the only one who noticed this anomaly
(ไอ ฟีล ไล๊ค แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โน๊ทิซ ดิส อะนอมอะลิ)
Morally inclined to interject, intercept the dudes plan
(มอแร็ลลิ อิ๊นไคลน์ ทู อินเทอะเจคท , อินเทอร์เส็พท เดอะ ดยูด แพลน)
Just before it’s gets sickening,
(จั๊สท บีฟอร์ อิทซ เก็ท ซิคเคะนิง ,)
Heartbeat quickening, I dunno what he put in her glass
(ฮาร์ทบีท quickenings , ไอ ดันโน ว๊อท ฮี พุท อิน เฮอ กล๊าสส)
But as they pass me he’s grabbin’ her arse cheeks
(บั๊ท แอส เด เพซ มี อีส กราบบิน เฮอ อาทสฺ ชีค)
If it gets nasty I’ll stop the shenanigans
(อิ๊ฟ อิท เก็ท นาซทิ อิลล สท๊อพ เดอะ shenanigans)
A spanner in his plan look he’s over-milked it
(อะ ซแพนเนอะ อิน ฮิส แพลน ลุ๊ค อีส โอ๊เฝ่อร มิลค์ ดิท)

Milk Your Goat, take a sip from your beverage
(มิลค์ ยุร โก้ท , เท้ค เก ซิพ ฟรอม ยุร เบ๊ฝเวอร์เหรจ)
Wet your throat, find a nice bird and tell her
(เว๊ท ยุร โธร๊ท , ไฟนด์ อะ ไน๊ซ์ เบิร์ด แอนด์ เทลล เฮอ)
Get your coat, and if she says to you
(เก็ท ยุร โค๊ท , แอนด์ อิ๊ฟ ชี เซย์ ทู ยู)
No you don’t! Slip summink in her drink
(โน ยู ด้อนท์ ! สลิ๊พ summink อิน เฮอ ดริ๊งค)
Milk Your Goat, take a sip from your beverage
(มิลค์ ยุร โก้ท , เท้ค เก ซิพ ฟรอม ยุร เบ๊ฝเวอร์เหรจ)
Wet your throat, find a nice bird and tell her
(เว๊ท ยุร โธร๊ท , ไฟนด์ อะ ไน๊ซ์ เบิร์ด แอนด์ เทลล เฮอ)
Get your coat, and if she says to you
(เก็ท ยุร โค๊ท , แอนด์ อิ๊ฟ ชี เซย์ ทู ยู)
No you don’t! Slip summink in her drink
(โน ยู ด้อนท์ ! สลิ๊พ summink อิน เฮอ ดริ๊งค)

She’s still
(ชี สทิลล)
Holdin’ the same drink, she gives him a lame wink
(โฮดดิน เดอะ เซม ดริ๊งค , ชี กี๊ฝ ฮิม มา เลม วิงค)
Whatever he gave her it won’t let her brain think –
(ฮว็อทเอฝเออะ ฮี เกฝ เฮอ อิท ว็อนท เล็ท เฮอ เบรน ทริ๊งค)
Straightly, now shies grinning sat in his lap, his mates
(Straightly , นาว shies กรีนนิ่ง แซ็ท อิน ฮิส แหล๊พ , ฮิส เหมท)
Take turns givin’ him a pat on the back
(เท้ค เทิร์น กีฝอิน ฮิม มา แพ็ท ออน เดอะ แบ็ค)
He’s got her in his grasp he can do what he wanna do
(อีส ก็อท เฮอ อิน ฮิส กราซพ ฮี แคน ดู ว๊อท ฮี วอนนา ดู)
Take her back to his place you know what he gonna do
(เท้ค เฮอ แบ็ค ทู ฮิส เพลส ยู โนว์ ว๊อท ฮี กอนนะ ดู)
I ain’t a fan of it he don’t deserve her
(ไอ เอน ดา แฟน อ็อฝ อิท ฮี ด้อนท์ ดิเสิฝ เฮอ)
She’s far too pretty man how did he manage it
(ชี ฟาร์ ทู พริ๊ทที่ แมน ฮาว ดิด ฮี แม๊เหนจ อิท)
Just as I get closer, I look at her finger
(จั๊สท แอส ซาย เก็ท โคลเซอร์ , ไอ ลุ๊ค แกท เฮอ ฟิ๊งเก้อร)
It all becomes clear why she’s letting him linger
(อิท ดอร์ บีคัม เคลียร์ วาย ชี เลทดิง ฮิม ลีงเกอะ)
He was stood with a sly little look on his boatrace,
(ฮี วอส ซทูด วิธ อะ ซไล ลิ๊ทเทิ่ล ลุ๊ค ออน ฮิส boatrace ,)
And judging by his threads, he clearly has no taste,
(แอนด์ จั๊ดจิ้ง บาย ฮิส เทร๊ด , ฮี คเลียลิ แฮ็ส โน เท๊ซท ,)
Except in buying jewellery, he’s so uninhibited
(เอ็กเซ๊พท อิน บายอิ้ง จูเอ็ลริ , อีส โซ uninhibited)
He’s really made a fool of me cause now I see what he did
(อีส ริแอ็ลลิ เมด อะ ฟูล อ็อฝ มี ค๊อส นาว ไอ ซี ว๊อท ฮี ดิด)
This flash rich bastard is far from plastered
(ดิส แฟลช ริ๊ช แบซเทิด อีส ฟาร์ ฟรอม พลาซเทอะ)
He’s worked a little plan that he’s totally mastered
(อีส เวิ๊ร์ค อะ ลิ๊ทเทิ่ล แพลน แดท อีส โททอลลี่ ม๊าสเต้อร์)
Sees his target, checks she’s on the market
(ซี ฮิส ทาเก็ท , เช็ค ชี ออน เดอะ ม๊าร์เก๊ต)
And slips a diamond ring into her glass as she guards it
(แอนด์ สลิ๊พ ซา ได๊ม่อนดํ ริง อิ๊นทู เฮอ กล๊าสส แอส ชี การ์ด ซิท)
I guess that’s pretty cheesy but some men are sleazy
(ไอ เกสส แด้ท พริ๊ทที่ ชีสอิ บั๊ท ซัม เม็น อาร์ ซเลซี่)
And if you chose wisely some women are easy
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู โชส ไวสลิ ซัม วีมเอิน อาร์ อีสอิ)
When she spots the present say it’s yours to keep
(เว็น ชี สพอท เดอะ เพร๊สเซ่นท เซย์ อิทซ ยุร ทู คี๊พ)
And for at least one night she’s yours to keep
(แอนด์ ฟอร์ แรท ลีซท วัน ไน๊ท ชี ยุร ทู คี๊พ)
Just flash a precious stone it’s as simple as that
(จั๊สท แฟลช อะ พรีเชี๊ยส สโทน อิทซ แอส ซิ๊มเพิ่ล แอส แดท)
So there you have it lads, rohypnolis old hat
(โซ แดร์ ยู แฮ็ฝ อิท แล็ด , rohypnolis โอลด์ แฮ็ท)

Milk Your Goat, take a sip from your beverage
(มิลค์ ยุร โก้ท , เท้ค เก ซิพ ฟรอม ยุร เบ๊ฝเวอร์เหรจ)
Wet your throat, find a nice bird and tell her
(เว๊ท ยุร โธร๊ท , ไฟนด์ อะ ไน๊ซ์ เบิร์ด แอนด์ เทลล เฮอ)
Get your coat, and if she says to you
(เก็ท ยุร โค๊ท , แอนด์ อิ๊ฟ ชี เซย์ ทู ยู)
No you don’t! Slip summink in her drink
(โน ยู ด้อนท์ ! สลิ๊พ summink อิน เฮอ ดริ๊งค)
Milk Your Goat, take a sip from your beverage
(มิลค์ ยุร โก้ท , เท้ค เก ซิพ ฟรอม ยุร เบ๊ฝเวอร์เหรจ)
Wet your throat, find a nice bird and tell her
(เว๊ท ยุร โธร๊ท , ไฟนด์ อะ ไน๊ซ์ เบิร์ด แอนด์ เทลล เฮอ)
Get your coat, and if she says to you
(เก็ท ยุร โค๊ท , แอนด์ อิ๊ฟ ชี เซย์ ทู ยู)
No you don’t! Slip summink in her drink
(โน ยู ด้อนท์ ! สลิ๊พ summink อิน เฮอ ดริ๊งค)

Look I really gotta clear my throat
(ลุ๊ค ไอ ริแอ็ลลิ กอททะ เคลียร์ มาย โธร๊ท)
Fellas lookin’ silly when they stand and gloat
(เฟลลา ลุคกิน ซิ๊ลลี่ เว็น เด สแทนด์ แอนด์ กโลท)
You ain’t getting nuttin’ if you don’t take note
(ยู เอน เกดดดิ้ง นัทดิน อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เท้ค โน๊ท)
See the opportunity and milk that goat
(ซี ดิ อ๊อพพอทูนิที่ แอนด์ มิลค์ แดท โก้ท)
Look I really gotta clear my throat
(ลุ๊ค ไอ ริแอ็ลลิ กอททะ เคลียร์ มาย โธร๊ท)
Fellas lookin’ silly when they stand and gloat
(เฟลลา ลุคกิน ซิ๊ลลี่ เว็น เด สแทนด์ แอนด์ กโลท)
You ain’t getting nuttin’ if you don’t take note
(ยู เอน เกดดดิ้ง นัทดิน อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เท้ค โน๊ท)
See the opportunity and milk that goat
(ซี ดิ อ๊อพพอทูนิที่ แอนด์ มิลค์ แดท โก้ท)

Milk Your Goat, take a sip from your beverage
(มิลค์ ยุร โก้ท , เท้ค เก ซิพ ฟรอม ยุร เบ๊ฝเวอร์เหรจ)
Wet your throat, find a nice bird and tell her
(เว๊ท ยุร โธร๊ท , ไฟนด์ อะ ไน๊ซ์ เบิร์ด แอนด์ เทลล เฮอ)
Get your coat, and if she says to you
(เก็ท ยุร โค๊ท , แอนด์ อิ๊ฟ ชี เซย์ ทู ยู)
No you don’t! Slip summink in her drink
(โน ยู ด้อนท์ ! สลิ๊พ summink อิน เฮอ ดริ๊งค)
Milk Your Goat, take a sip from your beverage
(มิลค์ ยุร โก้ท , เท้ค เก ซิพ ฟรอม ยุร เบ๊ฝเวอร์เหรจ)
Wet your throat, find a nice bird and tell her
(เว๊ท ยุร โธร๊ท , ไฟนด์ อะ ไน๊ซ์ เบิร์ด แอนด์ เทลล เฮอ)
Get your coat, and if she says to you
(เก็ท ยุร โค๊ท , แอนด์ อิ๊ฟ ชี เซย์ ทู ยู)
No you don’t! Slip summink in her drink
(โน ยู ด้อนท์ ! สลิ๊พ summink อิน เฮอ ดริ๊งค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Milk Your Goat คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น