เนื้อเพลง Mr. Invisible คำอ่านไทย Example

I had straight to the gym on the chimedy room
( ไอ แฮ็ด สเทร๊ท ทู เดอะ จิม ออน เดอะ chimedy รูม)
creep in to the ladies, change our room
(ครีพ อิน ทู เดอะ เลดิส , เช้งจํ เอ๊า รูม)
They can’t see me, ha, but sure I can see ’em
(เด แค็นท ซี มี , ฮา , บั๊ท ชัวร์ ไอ แคน ซี เอ็ม)
waitin’ for the tick blond, east an european
(เว๊ทดิน ฟอร์ เดอะ ทิค บลอนด์ , อี๊สท แอน ยูโระพีแอ็น)
she takes of ideas, blows and pro f*ck it does
(ชี เท้ค อ็อฝ ไอเดีย , โบลว์ แซน พโร เอฟ *ck อิท โด)
all the guys in the room standandly I’m f*cking as
(ออล เดอะ กาย ซิน เดอะ รูม standandly แอม เอฟ *คิง แอส)
what’cha work out, I’m seen in the Chaveur sea
(วอทชา เวิ๊ร์ค เอ๊าท , แอม ซีน อิน เดอะ Chaveur ซี)
and I could waitin’, f*ck that, ’cause no one needs
(แอนด์ ดาย เคิด เว๊ทดิน , เอฟ *ck แดท , ค๊อส โน วัน นี๊ด)
free food, free crows, free beverage which
(ฟรี ฟู้ด , ฟรี คโร , ฟรี เบ๊ฝเวอร์เหรจ วิช)
free f*cking cars from the bank in Demerige
(ฟรี เอฟ *คิง คารํ ฟรอม เดอะ แบ๊งค อิน Demerige)
Can’t see me, ’cause I’m invisible
(แค็นท ซี มี , ค๊อส แอม อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
Love voices in ya head, I never see animal
(ลัฝ ว๊อยซ์ ซิน ยา เฮด , ไอ เน๊เฝ่อร์ ซี แอ๊นิมอล)
Never see me like pommes and some presidents
(เน๊เฝ่อร์ ซี มี ไล๊ค pommes แซน ซัม เพร๊สซิเด้นท)
would I even know if I would sleepin’ in ya residence
(เวิด ดาย อี๊เฝ่น โนว์ อิ๊ฟ ฟาย เวิด สลีฟปิน อิน ยา เร๊สซิเด้นท)
I know I’ve got eyed in the dark, let that man’s in a raar
(ไอ โนว์ แอฝ ก็อท อาย อิน เดอะ ด๊าร์ค , เล็ท แดท แมน ซิน อะ raar)
out there but you aint see never got
(เอ๊าท แดร์ บั๊ท ยู เอน ซี เน๊เฝ่อร์ ก็อท)

If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
do what a f*ck I like keep stressed to an animal
(ดู ว๊อท ดา เอฟ *ck ไอ ไล๊ค คี๊พ สเทรสส ทู แอน แอ๊นิมอล)
If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
Stay quite like be the best doing criminal
(สเทย์ ไคว๊ ไล๊ค บี เดอะ เบ๊สท์ ดูอิง ครีมอิแน็ล)
If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
I could run the world cause you’re wanting me difficult
(ไอ เคิด รัน เดอะ เวิลด ค๊อส ยัวร์ วอนทิง มี ดิ๊ฟฟิคั้ลท)
If I could be invisible, mirror cause I made
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , มิเร่อร์ ค๊อส ไอ เมด)
do what a f*ck I like, cause you can’t see me
(ดู ว๊อท ดา เอฟ *ck ไอ ไล๊ค , ค๊อส ยู แค็นท ซี มี)

Now I’m knowing ’bout the way, road
(นาว แอม โนอิง เบาท เดอะ เวย์ , โร้ด)
It’s getting free lake but I ain’t see close
(อิทซ เกดดดิ้ง ฟรี เล้ค บั๊ท ไอ เอน ซี โคลส)
All the holes and the sneek round the back
(ออล เดอะ โฮล แซน เดอะ sneek ราวนด เดอะ แบ็ค)
cars and security, too, what shall I do with the security, boom
(คารํ แซน ซิคยูริทิ , ทู , ว๊อท แชลล์ ไอ ดู วิธ เดอะ ซิคยูริทิ , บูม)
An invisible thing, in the supermarket
(แอน อินฝิ๊ซิเบิ้ล ทริง , อิน เดอะ supermarket)
come over the date time yo shoe can bost it
(คัม โอ๊เฝ่อร เดอะ เดท ไทม์ โย ชู แคน bost ดิธ)
cause people see cousin
(ค๊อส พี๊เพิ่ล ซี เค๊าซิน)
flowing off the chelf and a trolley in their arms
(ฟโลอิง ออฟฟ เดอะ chelf แอนด์ อะ ทรอลลิ อิน แดร์ อาร์ม)
that’s puttin yourself
(แด้ท พันดิน ยุรเซลฟ)
I’m a dancer, heard a lot
(แอม มา แดนเซอร์ , เฮิด อะ ล็อท)
bearking a full ville, what they kill
(bearkings อะ ฟูล ฝีล , ว๊อท เด คิลล์)
and they even be the best f*cking murderer
(แอนด์ เด อี๊เฝ่น บี เดอะ เบ๊สท์ เอฟ *คิง เมอเดอะเรอะ)
I’m nerving her
(แอม nervings เฮอ)
” Hey, there’s someone in the room! ”
(” เฮ , แดร์ ซัมวัน อิน เดอะ รูม ! “)
do they even know the back that’s beat disturbing her
(ดู เด อี๊เฝ่น โนว์ เดอะ แบ็ค แด้ท บีท ดิซเทิบบริง เฮอ)
what can I say? I’m Ryan
(ว๊อท แคน นาย เซย์ แอม รายอัน)
when I come find our key to the car
(เว็น นาย คัม ไฟนด์ เอ๊า คีย์ ทู เดอะ คารํ)
I probably got, when I’m the reason at our end for
(ไอ พรอบอับลิ ก็อท , เว็น แอม เดอะ รี๊ซั่น แอ็ท เอ๊า เอ็นด ฟอร์)
when yo wide stripping off I’m staring straight apart
(เว็น โย ไวด์ สติปพิง ออฟฟ แอม ซแทริง สเทร๊ท อะพาร์ท)

If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
do what a f*ck I like keep stress to an animal
(ดู ว๊อท ดา เอฟ *ck ไอ ไล๊ค คี๊พ สเทรสส ทู แอน แอ๊นิมอล)
If I could be invisible, never be invisile
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี invisile)
stay quite like be the best f*cking murderer
(สเทย์ ไคว๊ ไล๊ค บี เดอะ เบ๊สท์ เอฟ *คิง เมอเดอะเรอะ)
If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
I could run the world cause you’re wanting me difficult
(ไอ เคิด รัน เดอะ เวิลด ค๊อส ยัวร์ วอนทิง มี ดิ๊ฟฟิคั้ลท)
If I could be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
mirror cause I made, do what a f*ck I like cause you cant see me
(มิเร่อร์ ค๊อส ไอ เมด , ดู ว๊อท ดา เอฟ *ck ไอ ไล๊ค ค๊อส ยู แค็นท ซี มี)

Operate into parlament, planely, but no people see ’em
(โอ๊เพอเหรท อิ๊นทู parlament , planely , บั๊ท โน พี๊เพิ่ล ซี เอ็ม)
Place peaces of paper in front of the pm, pm
(เพลส พี๊ซ อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ pm , pm)
completely see through, are we right the fools and the things that we do
(ค็อมพลีทลี ซี ทรู , อาร์ วี ไร๊ท เดอะ ฟูล แซน เดอะ ทริง แดท วี ดู)
relax the tagstores, expose the facts, are nore cracks
(รีแหล๊ก เดอะ tagstores , เอ็กซโพส เดอะ แฟคท , อาร์ nore แคร๊ค)
good world keep through the backdoors
(กู๊ด เวิลด คี๊พ ทรู เดอะ backdoors)
People see this style, cause I’m fi… no other lights
(พี๊เพิ่ล ซี ดิส สไทล์ , ค๊อส แอม ฟาย โน อ๊อเธ่อร์ ไล๊ท)
no one knows that I was light and I was in a night quick
(โน วัน โนว์ แดท ไอ วอส ไล๊ท แอนด์ ดาย วอส ซิน อะ ไน๊ท ควิค)

If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
I could runthe world and I aint need no parlearable
(ไอ เคิด runthe เวิลด แอนด์ ดาย เอน นี๊ด โน parlearable)
places me invisible, IT’S FREEDOM!
(เพลส มี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , อิทซ ฟรีดัม !)
I could still offer of that stiricks but I don’t f*ck a neadon
(ไอ เคิด สทิลล อ๊อฟเฟ่อร์ อ็อฝ แดท stiricks บั๊ท ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck กา neadon)

If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
do what a f*ck I like keep stress to an animal
(ดู ว๊อท ดา เอฟ *ck ไอ ไล๊ค คี๊พ สเทรสส ทู แอน แอ๊นิมอล)
If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
stay quite like be the best doin’ criminals
(สเทย์ ไคว๊ ไล๊ค บี เดอะ เบ๊สท์ โดย ครีมอิแน็ล)
If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
I could run the world cause you’re wantin’ me difficult
(ไอ เคิด รัน เดอะ เวิลด ค๊อส ยัวร์ วอนทิน มี ดิ๊ฟฟิคั้ลท)
If I could be invisible, mirror cause I made,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , มิเร่อร์ ค๊อส ไอ เมด ,)
do what a f*ck I like cause you can’t see me
(ดู ว๊อท ดา เอฟ *ck ไอ ไล๊ค ค๊อส ยู แค็นท ซี มี)

If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
do what a f*ck I like keep stress to an animal
(ดู ว๊อท ดา เอฟ *ck ไอ ไล๊ค คี๊พ สเทรสส ทู แอน แอ๊นิมอล)
If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
stay quite like be the best doin’ criminals
(สเทย์ ไคว๊ ไล๊ค บี เดอะ เบ๊สท์ โดย ครีมอิแน็ล)
If I could be invisible, never be invisible
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , เน๊เฝ่อร์ บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
I could run the world cause you’re wantin’ me difficult
(ไอ เคิด รัน เดอะ เวิลด ค๊อส ยัวร์ วอนทิน มี ดิ๊ฟฟิคั้ลท)
If I could be invisible, mirror cause I made,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี อินฝิ๊ซิเบิ้ล , มิเร่อร์ ค๊อส ไอ เมด ,)
do what a f*ck I like cause you can’t see me
(ดู ว๊อท ดา เอฟ *ck ไอ ไล๊ค ค๊อส ยู แค็นท ซี มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Invisible คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น