เนื้อเพลง Pedigree คำอ่านไทย Example

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
Yo, yo, what?
(โย , โย , ว๊อท)
My rapping pedigree you’ll never be, I’m steadily growing
(มาย แรพพิง เพ๊ดิกรี โยว เน๊เฝ่อร์ บี , แอม ซเทดอิลิ กโรอิง)
You can hear it when I’m flowing, so can I so why you telling me?
(ยู แคน เฮียร อิท เว็น แอม ฟโลอิง , โซ แคน นาย โซ วาย ยู เทลลิง มี)
Say I’m one of God’s heavenly creatures, big facial features
(เซย์ แอม วัน อ็อฝ ก๊อด เฮฝเอ็นลิ ครีเชอะ , บิ๊ก facial ฟี๊เจ้อร์)
I’m flowing like some pensioners with broken urethras
(แอม ฟโลอิง ไล๊ค ซัม เพนฌะเนอะ วิธ บโรเค็น urethras)
They’re having a stress, see I’m pissing out these lyrics like my bladder’s a mess
(เดรว แฮฝวิ่ง อะ สเทรสส , ซี แอม พิซซิง เอ๊าท ฑิส ลีริค ไล๊ค มาย บแลดเดอะ ซา เมซ)
And you had to confess, yes, you’re very impressed
(แอนด์ ยู แฮ็ด ทู คอนเฟสส , เย็ซ , ยัวร์ เฝ๊รี่ อิมเพรส)
” He’s the finest Elliot since Eliot Ness ”
(” อีส เดอะ ไฟเนทส์ อิวลีเอ็ด ซิ๊นซ Eliot เน็ซ “)
And you’d never have guessed that I’d be one of the fighters
(แอนด์ ยูต เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ เกสส แดท อาย บี วัน อ็อฝ เดอะ ไฟทเออะ)
Surprises to rise from a scene where they don’t pay attention to guys
(เซอร์ไพร๊ส ทู ไร๊ส ฟรอม มา ซีน แวร์ เด ด้อนท์ เพย์ แอ็ทเทนฌัน ทู กาย)
Who ain’t living a crisis or been running advice
(ฮู เอน ลีฝอิง อะ ไคร๊สิส ออ บีน รันนิง แอดไฝ๊ซ์)
Almost gave up cause I felt like I needed a license or something to rap
(อ๊อลโมสท เกฝ อั๊พ ค๊อส ไอ เฟ็ลท ไล๊ค ไก นี๊ด อะ ไลเซ็นซ ออ ซัมติง ทู แร็พ)
Then I realised there’s guys who’ve been shot who were crap
(เด็น นาย รีโอราย แดร์ กาย โอฝ บีน ฌ็อท ฮู เวอ แครพ)
When it comes to performing, I’m storming your stage
(เว็น หนิด คัม ทู เพอะฟอมิง , แอม สตอมมิง ยุร สเท๊จ)
With the rage of a bear that’s escaped from its cage
(วิธ เดอะ เร้จ อ็อฝ อะ แบร์ แด้ท เอสเขพ ฟรอม อิทซ เค้จ)
And ignoring the pricks that just moan, throwing sticks and the stones
(แอนด์ เอ๊กนอลิงค์ เดอะ พริค แดท จั๊สท โมน , โตววิง สทิ๊ค แซน เดอะ สโทน)
Who just sit there at home and assume that a label will call em, applaud em
(ฮู จั๊สท ซิท แดร์ แอ็ท โฮม แอนด์ แอสซูม แดท ดา เล๊เบ้ล วิล คอลลํ เอ็ม , แอพพล้อด เอ็ม)
Arrive on their doorstep and sign them and sh*t
(อะไร๊ฝ ออน แดร์ ดอร์สเต็ป แอนด์ ซายน เด็ม แอนด์ ฌะ *ที)
It takes pure hard graft, mate, you’re having a laugh and a half
(อิท เท้ค เพียวร์ ฮาร์ด กราฟท , เหมท , ยัวร์ แฮฝวิ่ง อะ ล๊าฟ แอนด์ อะ ฮาล์ฟ)
So have a bath, Herbal Essence your mindset
(โซ แฮ็ฝ อะ บ๊าทร , เฮอแบ็ล เอ๊สเซ่นซ์ ยุร มายเซท)
Polish your rhymes, yep, you’re lacking in style
(โพ๊ลิช ยุร ไรม , เย็พ , ยัวร์ ลากคิง อิน สไทล์)
Me? I’m sticking out my neck like a f*cking giraffe
(มี แอม สติ๊กคิง เอ๊าท มาย เน็ค ไล๊ค เก เอฟ *คิง จิราฟ)

[Hook x2:]
([ ฮุ๊ค x2 : ])
I’m just rapping for the sake of it, what you make of it?
(แอม จั๊สท แรพพิง ฟอร์ เดอะ เซ้ค อ็อฝ อิท , ว๊อท ยู เม้ค อ็อฝ อิท)
Usually I try and make a hit, so now you think I’m making sh*t?
(ยูฉัวลิ ไอ ธราย แอนด์ เม้ค เก ฮิท , โซ นาว ยู ทริ๊งค แอม เมคอิง ฌะ *ที)
Maybe it’s the fact you’re simply thinking f*cking hell
(เมบี อิทซ เดอะ แฟคท ยัวร์ ซีมพลิ ติ้งกิง เอฟ *คิง เฮ็ลล)
It’s a song about nothing, still he does it f*cking well
(อิทซ ซา ซ็อง อะเบ๊าท นัธอิง , สทิลล ฮี โด ซิท เอฟ *คิง เวลล)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Everybody looking for a piece of the pie
(เอวี่บอดี้ ลุคอิง ฟอร์ รา พี๊ซ อ็อฝ เดอะ ไพ)
But the pie said goodbye and I’ll be fighting for scraps
(บั๊ท เดอะ ไพ เซ็ด กู๊ดบาย แอนด์ อิลล บี ไฟท์ดิง ฟอร์ ซคแร็พ)
So I tightened the straps on my belt, hit the tarmac
(โซ ไอ ทายอึน เดอะ ซทแร็พ ออน มาย เบ๊ลท์ , ฮิท เดอะ tarmac)
Finished the last lap, my very first season in rap
(ฟิ๊หนิช เดอะ ล๊าสท แหล๊พ , มาย เฝ๊รี่ เฟิร์สท ซี๊ซั่น อิน แร็พ)
There’s reason to clap in the time that’s elapsed
(แดร์ รี๊ซั่น ทู คแล็พ อิน เดอะ ไทม์ แด้ท อิแลพซ)
I’ve been haps but I still ain’t achieved what I wanted so back
(แอฝ บีน haps บั๊ท ไอ สทิลล เอน อะชี้ฝ ว๊อท ไอ ว้อนท โซ แบ็ค)
To the lab for a snack cause like Andy McNab
(ทู เดอะ แหล๊บ ฟอร์ รา สแน๊ค ค๊อส ไล๊ค Andy McNab)
There’s more raw stories to tell
(แดร์ โม รอว์ สตอยสฺ ทู เทลล)
Go the distance like Phileas Fogg
(โก เดอะ ดิ๊สแท่นซํ ไล๊ค Phileas Fogg)
Rapping back of the net sh*t like I’m Didier Drog
(แรพพิง แบ็ค อ็อฝ เดอะ เน็ท ฌะ *ที ไล๊ค แอม Didier Drog)
And in the silliest fog, you still see me coming
(แอนด์ อิน เดอะ silliest ฟ๊อก , ยู สทิลล ซี มี คัมอิง)
Get attention, like Lily Allen’s MySpace blog
(เก็ท แอ็ทเทนฌัน , ไล๊ค ลีลอิ อัลเลน มายสเปซ บอกคฺ)
I’m chatting still, rapping ill, packing skills
(แอม chattings สทิลล , แรพพิง อิลล , แพคคิง สกิลล)
Bring the party like a bag of pills
(บริง เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ค เก แบ๊ก อ็อฝ พิลล์)
Standing on top of the hill
(ซแทนดิง ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ ฮิลล์)
Never tumbling down like Jack and Jill or a wagon wheel
(เน๊เฝ่อร์ ทัมบริง เดาน ไล๊ค แจ็ค แอนด์ จิล ออ รา แว๊ก๊อน วีล)
Spitting fire, you could say I know how a dragon feels
(สปิ๊ดดิง ไฟเออะร , ยู เคิด เซย์ ไอ โนว์ ฮาว อะ ดแรกอัน ฟีล)
Twenty quid eBay, my mixtape shifts for the kids
(ทเว้นที่ ควิด eBay , มาย มิกซ์เทป ชิฟท์ ฟอร์ เดอะ คิด)
And it ain’t even mixed by a DJ
(แอนด์ ดิท เอน อี๊เฝ่น มิกซ์ บาย อะ ดีเจ)
Better with age, it’s a fact bro
(เบ๊ทเท่อร์ วิธ เอจ , อิทซ ซา แฟคท โบร)
You’ve gotten worse over the years like Westwood’s rap show
(ยู๊ฟ กอททน เวิ๊ร์ส โอ๊เฝ่อร เดอะ เยียร์ ไล๊ค เวสหวูด แร็พ โชว์)
Put a finishing touch like who does the peaches
(พุท ดา finishings ทั๊ช ไล๊ค ฮู โด เดอะ พรีสเชด)
You can’t reach this, I’m top shelf material
(ยู แค็นท รี๊ช ดิส , แอม ท๊อพ เช๊ลฟ มะเทียเรียล)
Deary, oh, deary old me
(เดียริ , โอ , เดียริ โอลด์ มี)
Cheerio to the old lot, hallo EG
(ชีรีโอ ทู ดิ โอลด์ ล็อท , ฮะโล EG)

[Hook x2]
([ ฮุ๊ค x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pedigree คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น