เนื้อเพลง Barefoot Ballad คำอ่านไทย Elvis Presley,4

I want a barefoot ballad yes a barefoot ballad
( ไอ ว้อนท ดา barefoot แบลแล็ด เย็ซ ซา barefoot แบลแล็ด)
Won’t you play for me a down home country song
(ว็อนท ยู เพลย์ ฟอร์ มี อะ เดาน โฮม คั๊นทรี่ ซ็อง)
‘Cause when I kick my shoes off and I kick my blues off
(ค๊อส เว็น นาย คิ๊ค มาย ชู ออฟฟ แอนด์ ดาย คิ๊ค มาย บลู ออฟฟ)
With a barefoot ballad you just can’t go wrong
(วิธ อะ barefoot แบลแล็ด ยู จั๊สท แค็นท โก รอง)

Give me a honk-tonk fiddle with a guitar in the middle and a melody
(กี๊ฝ มี อะ ฮ็องค tonk ฟิดเดล วิธ อะ กิทา อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล แอนด์ อะ เมลโอะดิ)
Humming like a fountain swinging out on Smokey mountain
(ฮัมมิง ไล๊ค เก เฟานทิน สวิงงิง เอ๊าท ออน สโมกคี่ เม๊าเท่น)

I want a barefoot ballad yes a barefoot ballad
(ไอ ว้อนท ดา barefoot แบลแล็ด เย็ซ ซา barefoot แบลแล็ด)
Won’t you play for me a down home country song
(ว็อนท ยู เพลย์ ฟอร์ มี อะ เดาน โฮม คั๊นทรี่ ซ็อง)
‘Cause when I kick my shoes off and I kick my blues off
(ค๊อส เว็น นาย คิ๊ค มาย ชู ออฟฟ แอนด์ ดาย คิ๊ค มาย บลู ออฟฟ)
With a barefoot ballad you just can’t go wrong
(วิธ อะ barefoot แบลแล็ด ยู จั๊สท แค็นท โก รอง)

Now the big toe’s connected to the two toe
(นาว เดอะ บิ๊ก โท คอนเน็คท ทู เดอะ ทู โท)
And the two toe’s connected to the three toe
(แอนด์ เดอะ ทู โท คอนเน็คท ทู เดอะ ทรี โท)
And the three toe’s connected to the four toe
(แอนด์ เดอะ ทรี โท คอนเน็คท ทู เดอะ โฟ โท)
And the four toe’s connected to the five toe
(แอนด์ เดอะ โฟ โท คอนเน็คท ทู เดอะ ไฟฝ โท)
And the five toe and away we go
(แอนด์ เดอะ ไฟฝ โท แอนด์ อะเวย์ วี โก)

I want a barefoot ballad yes a barefoot ballad
(ไอ ว้อนท ดา barefoot แบลแล็ด เย็ซ ซา barefoot แบลแล็ด)
Won’t you play for me a down home country song
(ว็อนท ยู เพลย์ ฟอร์ มี อะ เดาน โฮม คั๊นทรี่ ซ็อง)
‘Cause when I kick my shoes off and I kick my blues off
(ค๊อส เว็น นาย คิ๊ค มาย ชู ออฟฟ แอนด์ ดาย คิ๊ค มาย บลู ออฟฟ)
With a barefoot ballad you just can’t go wrong
(วิธ อะ barefoot แบลแล็ด ยู จั๊สท แค็นท โก รอง)

Now the big toe’s connected to the two toe
(นาว เดอะ บิ๊ก โท คอนเน็คท ทู เดอะ ทู โท)
And the two toe’s connected to the three toe
(แอนด์ เดอะ ทู โท คอนเน็คท ทู เดอะ ทรี โท)
And the three toe’s connected to the four toe
(แอนด์ เดอะ ทรี โท คอนเน็คท ทู เดอะ โฟ โท)
And the four toe’s connected to the five toe
(แอนด์ เดอะ โฟ โท คอนเน็คท ทู เดอะ ไฟฝ โท)
And the five toe and away we go
(แอนด์ เดอะ ไฟฝ โท แอนด์ อะเวย์ วี โก)

I wanna barefoot ballad yes a barefoot ballad
(ไอ วอนนา barefoot แบลแล็ด เย็ซ ซา barefoot แบลแล็ด)
Won’t you play for me a barefoot ballad song.
(ว็อนท ยู เพลย์ ฟอร์ มี อะ barefoot แบลแล็ด ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Barefoot Ballad คำอ่านไทย Elvis Presley,4

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น