เนื้อเพลง Cash Over คำอ่านไทย Ice Cube

[Mack 10]
( [ แมกคฺ เทน ])
Whassup Cube dog?
(ฮวัดสับ คิ้วบํ ด้อกก)
I got this b*tch-ass n*gga right here
(ไอ ก็อท ดิส บี *tch อาซ เอ็น *gga ไร๊ท เฮียร)
Y’know, f*ckin with this tramp-ass b*tch
(Yknow , เอฟ *ckin วิธ ดิส ทแร็มพ อาซ บี *tch)
Puttin her before the scrill’ all the time, yaknowhatI’msayin?
(พันดิน เฮอ บีฟอร์ เดอะ scrill ออล เดอะ ไทม์ , yaknowhatImsayin)
Man I got this n*gga transcripts, and every-mother-f*ckin thang
(แมน นาย ก็อท ดิส เอ็น *gga ทแรนซคริพท , แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin เตง)
Tellin this b*tch all my mother-f*ckin business
(เทลลิน ดิส บี *tch ออล มาย ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin บีสเน็ซ)
Puttin ass over cash everyday
(พันดิน อาซ โอ๊เฝ่อร แค๊ช เอวี่เดย์)
N*gga f*ck that, this Westside
(เอ็น *gga เอฟ *ck แดท , ดิส เวตซาด)

[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Be gone you f*ckin peon, got the Don furious
(บี กอน ยู เอฟ *ckin พีอ็อน , ก็อท เดอะ ด็อน ฟยูเรียซ)
Talkin on the phone got the Federal curious
(ทอคกิ่น ออน เดอะ โฟน ก็อท เดอะ เฟ๊ดเดอร่อล คิ๊วเรียส)
I’m serious! I don’t give a f*ck where he is
(แอม ซี๊เรี๊ยส ! ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck แวร์ ฮี อีส)
Snatch him out the factory, bring his ass back to me
(ซแน็ช ฮิม เอ๊าท เดอะ แฟ๊คโทรี่ , บริง ฮิส อาซ แบ็ค ทู มี)
How the f*ck you think I got the NAME Bossalini? Punk
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู ทริ๊งค ไอ ก็อท เดอะ เนม Bossalini พรัค)
Mack God Rap Genie, you can’t see me
(แมกคฺ ก๊อด แร็พ จีนิ , ยู แค็นท ซี มี)
Up in this game ever since you was a lame
(อั๊พ อิน ดิส เกม เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ยู วอส ซา เลม)
Y’all train at my school, n*gga I rule
(ยอล เทรน แอ็ท มาย สคูล , เอ็น *gga ไอ รูล)
You never make me holla, smokin on a fifteen dollar
(ยู เน๊เฝ่อร์ เม้ค มี ฮอลละ , สโมกิน ออน อะ ฟีฟทีน ดอลเลอะ)
from across the water, watch your daughter
(ฟรอม อะคร๊อส เดอะ ว๊อเท่อร , ว๊อทช ยุร ด๊อเท่อร์)
She might catch the Holy Ghost from this rap sermon
(ชี ไมท แค็ทช เดอะ โฮ๊ลี่ โก๊สท ฟรอม ดิส แร็พ เซอมัน)
While you vermin smokin Sherman, I’m rollin somethin German, b*tch
(ไวล์ ยู เฝอมิน สโมกิน Sherman , แอม โรลลิน ซัมติน เจอแม็น , บี *tch)
Money earnin makin mo’ money [ching ching]
(มั๊นนี่ earnin เมกิน โม มั๊นนี่ [ ชิง ชิง ])
Enemies look so funny, with they clothes bummy
(อียีมีสฺ ลุ๊ค โซ ฟันนิ , วิธ เด คโลฑ บัมมี่)
Don’t need no honey, that’s right
(ด้อนท์ นี๊ด โน ฮั๊นนี่ , แด้ท ไร๊ท)
Cause I’m thinkin with my big head, F*CK what my d*ck said!
(ค๊อส แอม ติ้งกิน วิธ มาย บิ๊ก เฮด , เอฟ *CK ว๊อท มาย ดี *ck เซ็ด !)

[Chorus: Ice Cube]
([ ค๊อรัส : ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

We puttin cash over ass, each and every day
(วี พันดิน แค๊ช โอ๊เฝ่อร อาซ , อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Go on let the players play.. [the hustlers]
(โก ออน เล็ท เดอะ เพย์เยอร์ เพลย์ [ เดอะ ฮัซเลอะ ])
[We some money makin motherf*ckers.. I know that you love us!]
([ วี ซัม มั๊นนี่ เมกิน motherf*ckers ซาย โนว์ แดท ยู ลัฝ อัซ ! ])
We puttin cash over ass, each and every day
(วี พันดิน แค๊ช โอ๊เฝ่อร อาซ , อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Go on let the players play.. [the hustlers]
(โก ออน เล็ท เดอะ เพย์เยอร์ เพลย์ [ เดอะ ฮัซเลอะ ])
[We some money makin motherf*ckers.. I know that you love us!]
([ วี ซัม มั๊นนี่ เมกิน motherf*ckers ซาย โนว์ แดท ยู ลัฝ อัซ ! ])

[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Now who’s that n*gga got these b*tches lookin silly? Me!
(นาว ฮู แดท เอ็น *gga ก็อท ฑิส บี *tches ลุคกิน ซิ๊ลลี่ มี !)
I’m the Big Willie for rilly, the real dilly
(แอม เดอะ บิ๊ก วิลลี ฟอร์ rilly , เดอะ เรียล dilly)
You can ask Phillie cause I got a year’s supply [Yup!]
(ยู แคน อาสคฺ ฟิวลี ค๊อส ไอ ก็อท ดา เยียร์ ซั๊พพลาย [ ยัพ ! ])
You must want to die, don’t get the lye
(ยู มัสท์ ว้อนท ทู ดาย , ด้อนท์ เก็ท เดอะ ไล)
after dark up at Griffith Park, shallow grave
(แอ๊ฟเท่อร ด๊าร์ค อั๊พ แอ็ท Griffith พาร์ค , แชลโล่ว เกรฝ)
for the mark check his heart, the game about to start
(ฟอร์ เดอะ ม๊าร์ค เช็ค ฮิส ฮาร์ท , เดอะ เกม อะเบ๊าท ทู สท๊าร์ท)
Big thangs automatic pu-tang [automatic]
(บิ๊ก เตง ออโทะแมทอิค pu ทาง [ ออโทะแมทอิค ])
Keep your mind off them b*tches, eyes on your riches
(คี๊พ ยุร ไมนด์ ออฟฟ เด็ม บี *tches , อาย ออน ยุร ริชอิส)
If it twitches give it stitches
(อิ๊ฟ อิท twitches กี๊ฝ อิท stitches)
If it jiggles or switches, f*ck and take pictures, now
(อิ๊ฟ อิท จีกกล ออ สวิทเชท , เอฟ *ck แอนด์ เท้ค พิ๊คเจ้อร์ , นาว)
I’m livin in a two-point zone, and I’m still bumpin
(แอม ลีฝอิน อิน อะ ทู พ๊อยท์ โซน , แอนด์ แอม สทิลล บั้มปิน)
Call me in the clutch, ain’t lost my touch
(คอลลํ มี อิน เดอะ คลัทซ์ , เอน ล็อซท มาย ทั๊ช)
N*gga what? on the microphone
(เอ็น *gga ว๊อท ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
If I drove it in the video, b*tch, I can drive it home
(อิ๊ฟ ฟาย ดโรฝ อิท อิน เดอะ ฝีดอิโอ , บี *tch , ไอ แคน ไดร๊ฝ อิท โฮม)
Tight as a Corleone
(ไท๊ท แอส ซา Corleone)
You got to get your own, baby get on, now
(ยู ก็อท ทู เก็ท ยุร โอว์น , เบ๊บี้ เก็ท ออน , นาว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Get your ass up and go to work, cause you know
(เก็ท ยุร อาซ อั๊พ แอนด์ โก ทู เวิ๊ร์ค , ค๊อส ยู โนว์)
on payday, n*gga that sh*t gon’ hurt
(ออน payday , เอ็น *gga แดท ฌะ *ที ก็อน เฮิร์ท)
F*ckin with a skirt instead of handlin your bizness
(เอฟ *ckin วิธ อะ สเคิ๊ร์ท อินสเท๊ด อ็อฝ handlin ยุร bizness)
Rich dude, now you got to make three wishes
(ริ๊ช ดยูด , นาว ยู ก็อท ทู เม้ค ทรี วิซเชรด)
I’m suspicious, of any motherf*cker puttin f*ck over finance
(แอม ซัซพิฌอัซ , อ็อฝ เอ๊นี่ motherf*cker พันดิน เอฟ *ck โอ๊เฝ่อร ไฟแน๊นซ)
‘Specially f*ckin up my plans
(ซเพฌแอ็ลลิ เอฟ *ckin อั๊พ มาย แพลน)
I’m the boss, I can be late
(แอม เดอะ บอส , ไอ แคน บี เหลท)
but you’ll never see her and me, over currency
(บั๊ท โยว เน๊เฝ่อร์ ซี เฮอ แอนด์ มี , โอ๊เฝ่อร เคอเร็นซิ)
Givin you the third degree, cause you got
(กีฝอิน ยู เดอะ เทริ๊ด ดีกรี , ค๊อส ยู ก็อท)
too many broke b*tches and you like bankin for a penny
(ทู เมนอิ บโรค บี *tches แซน ยู ไล๊ค bankin ฟอร์ รา เพนนี)
Stop f*ckin on them dum-dums
(สท๊อพ เอฟ *ckin ออน เด็ม ดัม ดัม)
Find one with some ass and some income
(ไฟนด์ วัน วิธ ซัม อาซ แซน ซัม อิ๊นคัม)
Who wanna win? Who wanna spin?
(ฮู วอนนา วิน ฮู วอนนา สพิน)
Who wanna make, twenty-five eight? Me
(ฮู วอนนา เม้ค , ทเว้นที่ ไฟฝ เอท มี)
Ice Cube the great.. pushin rhymes like weight
(ไอ๊ซ์ คิ้วบํ เดอะ เกรท พรุซชิน ไรม ไล๊ค เว๊ท)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

Never put that hoe, in front of that dough n*gga
(เน๊เฝ่อร์ พุท แดท โฮ , อิน ฟร๊อนท อ็อฝ แดท โด เอ็น *gga)
For what? [Never… f*ck a b*tch n*gga]
(ฟอร์ ว๊อท [ เน๊เฝ่อร์ เอฟ *ck กา บี *tch เอ็น *gga ])
For what? She ain’t gon’ love you if you ain’t got no dough fool
(ฟอร์ ว๊อท ชี เอน ก็อน ลัฝ ยู อิ๊ฟ ยู เอน ก็อท โน โด ฟูล)
[B*tch f*ckin with me got to be workin, gettin paid yaknahmsayin?]
([ บี *tch เอฟ *ckin วิธ มี ก็อท ทู บี เวิคกิน , เกดดิน เพลด yaknahmsayin ])
Gotta come up, scrilla scrilla y’all [Never ass over cash n*gga]
(กอททะ คัม อั๊พ , สครีเรีย สครีเรีย ยอล [ เน๊เฝ่อร์ อาซ โอ๊เฝ่อร แค๊ช เอ็น *gga ])
Scrilla scrilla y’all [We greedy]
(สครีเรีย สครีเรีย ยอล [ วี กรีดอิ ])

Cha-ching! [She can get some CD’s, push some keys]
(ชา ชิง ! [ ชี แคน เก็ท ซัม CDs , พุช ซัม คีย์ ])
Cha-ching! [Ha ha ha, make the b*tches shake they tit-ties]
(ชา ชิง ! [ ฮา ฮา ฮา , เม้ค เดอะ บี *tches เช้ค เด ทิท ไท ])
Cha-ching, cha-ching! [Over my knee]
(ชา ชิง , ชา ชิง ! [ โอ๊เฝ่อร มาย นี ])
Cha-ching, cha-ching! [Never ass over cash]
(ชา ชิง , ชา ชิง ! [ เน๊เฝ่อร์ อาซ โอ๊เฝ่อร แค๊ช ])
Never ass over cash
(เน๊เฝ่อร์ อาซ โอ๊เฝ่อร แค๊ช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cash Over คำอ่านไทย Ice Cube

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น