เนื้อเพลง Scream If You Wanna Go Faster คำอ่านไทย Geri Halliwell

Lonely Hearts Are Welcome Here
( โลนลิ ฮาร์ท แซร์ เว้ลคั่ม เฮียร)
Take My Hand Let’s Disappear
(เท้ค มาย แฮนด์ เล็ท ดิสแอ๊พเพียร์)
Serenity Is Almost Here Oh Lord
(ซิเรนอิทิ อีส อ๊อลโมสท เฮียร โอ หลอร์ด)

Don’t Let Life Pass You By
(ด้อนท์ เล็ท ไล๊ฟ เพซ ยู บาย)
Jump On In Get Ready To Fly
(จั๊มพ ออน อิน เก็ท เร๊ดี้ ทู ฟลาย)

Gimme Some Gimme Some Gasoline
(กีมมิ ซัม กีมมิ ซัม แกซโอะลีน)
Tell Me What You Want Know What I Mean
(เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
And Scream If You Wanna Go Faster Baby
(แอนด์ สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ เบ๊บี้)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)

Leave Behind The Walk Of Shame
(ลี๊ฝ บีฮายน์ เดอะ ว๊อล์ค อ็อฝ เชม)
Take My Hand You’re Not To Blame
(เท้ค มาย แฮนด์ ยัวร์ น็อท ทู เบลม)
Surrender To What You Can’t Change Oh God
(เซอร์เร๊นเด้อร์ ทู ว๊อท ยู แค็นท เช้งจํ โอ ก๊อด)

Don’t Let Love Pass You By
(ด้อนท์ เล็ท ลัฝ เพซ ยู บาย)
Let It In Don’t Ask Why
(เล็ท ดิธ อิน ด้อนท์ อาสคฺ วาย)

Gimme Some Gimme Some Gasoline
(กีมมิ ซัม กีมมิ ซัม แกซโอะลีน)
Tell Me What You Want Know What I Mean
(เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
And Scream If You Wanna Go Faster Baby
(แอนด์ สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ เบ๊บี้)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)

Gimme Some Gimme Some Sweet F A
(กีมมิ ซัม กีมมิ ซัม สวี้ท เอฟ อะ)
Have A Nice Day As American’s Say
(แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ เดย์ แอส อะเมริแค็น เซย์)
And Scream If You Wanna Go Faster Baby
(แอนด์ สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ เบ๊บี้)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)

Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)

Gimme Some Gimme Some Gasoline
(กีมมิ ซัม กีมมิ ซัม แกซโอะลีน)
Tell Me What You Want Know What I Mean
(เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
And Scream If You Wanna Go Faster Baby
(แอนด์ สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ เบ๊บี้)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)

Gimme Some Gimme Some Sweet F A
(กีมมิ ซัม กีมมิ ซัม สวี้ท เอฟ อะ)
Have A Nice Day As American’s Say
(แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ เดย์ แอส อะเมริแค็น เซย์)
And Scream If You Wanna Go Faster Baby
(แอนด์ สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ เบ๊บี้)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)

Scream If You Wanna Go Faster Baby
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ เบ๊บี้)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)

Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)
Scream If You Wanna Go Faster
(สครีม อิ๊ฟ ยู วอนนา โก ฟาสเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scream If You Wanna Go Faster คำอ่านไทย Geri Halliwell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น