เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Ray Charles

Never know how much I love you, never know how much I care
( เน๊เฝ่อร์ โนว์ ฮาว มัช ไอ ลัฝ ยู , เน๊เฝ่อร์ โนว์ ฮาว มัช ไอ แคร์)
When you put your arms around me, I get a fever that’s so hard to bear
(เว็น ยู พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี , ไอ เก็ท ดา ฟี๊เฝ่อร แด้ท โซ ฮาร์ด ทู แบร์)
You give me fever, when you kiss me, fever when you hold me tight
(ยู กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร , เว็น ยู คิซ มี , ฟี๊เฝ่อร เว็น ยู โฮลด์ มี ไท๊ท)
Fever in the the morning, fever all through the night.
(ฟี๊เฝ่อร อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , ฟี๊เฝ่อร ออล ทรู เดอะ ไน๊ท)

Sun lights up the daytime, moon lights up the night
(ซัน ไล๊ท อั๊พ เดอะ เดย์ไทม์ , มูน ไล๊ท อั๊พ เดอะ ไน๊ท)
I light up when you call my name, and you know I’m gonna treat you right
(ไอ ไล๊ท อั๊พ เว็น ยู คอลลํ มาย เนม , แอนด์ ยู โนว์ แอม กอนนะ ทรี๊ท ยู ไร๊ท)
You give me fever, when you kiss me, fever when you hold me tight
(ยู กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร , เว็น ยู คิซ มี , ฟี๊เฝ่อร เว็น ยู โฮลด์ มี ไท๊ท)
Fever in the the morning, oh fever all through the night.
(ฟี๊เฝ่อร อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , โอ ฟี๊เฝ่อร ออล ทรู เดอะ ไน๊ท)

Everybody’s got the fever, that is something that you should know
(เอวี่บอดี้ ก็อท เดอะ ฟี๊เฝ่อร , แดท อีส ซัมติง แดท ยู เชิด โนว์)
Fever isn’t such a new thing, fever started long ago.
(ฟี๊เฝ่อร อีสซึ่น ซัช อะ นิว ทริง , ฟี๊เฝ่อร สท๊าร์ท ลอง อะโก)
Yeah, yeah yeah yeah yeah, oh
(เย่ , เย่ เย่ เย่ เย่ , โอ)
Tell ’em about it
(เทลล เอ็ม อะเบ๊าท ดิธ)
Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same
(โรมีโอ ลัฝ จูรีเอด , จูรีเอด ชี เฟ็ลท เดอะ เซม)
When he put his arms around her, he said ” Julie baby you’re my flame ”
(เว็น ฮี พุท ฮิส อาร์ม อะราวนฺดฺ เฮอ , ฮี เซ็ด ” จูรี เบ๊บี้ ยัวร์ มาย เฟลม “)
Thou givest fever, when we kisseth, fever with thy flaming youth
(เฑา givest ฟี๊เฝ่อร , เว็น วี kisseth , ฟี๊เฝ่อร วิธ ไฑ ฟเลมอิง ยู๊ธ)
Fever – I’m afire, fever yea I burn forsooth.
(ฟี๊เฝ่อร แอม อะไฟร , ฟี๊เฝ่อร เย ไอ เบิร์น เฟาะซูธ)

Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair
(แค๊พเท่น ซมิธ แอนด์ Pocahontas แฮ็ด อะ เฝ๊รี่ แม้ด แอฟแฟร์)
But when her Daddy tried to kill him, she said ” Daddy,Daddy don’t you dare ”
(บั๊ท เว็น เฮอ แดดดิ ทไร ทู คิลล์ ฮิม , ชี เซ็ด ” แดดดิ , แดดดิ ด้อนท์ ยู แดร์ “)
He gives me fever – with his kisses, fever when he holds me tight
(ฮี กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร วิธ ฮิส คีสเซซ , ฟี๊เฝ่อร เว็น ฮี โฮลด์ มี ไท๊ท)
Fever – I’m his Missus, Oh daddy won’t you treat him right.
(ฟี๊เฝ่อร แอม ฮิส มีซซัซ , โอ แดดดิ ว็อนท ยู ทรี๊ท ฮิม ไร๊ท)

Now you’ve heard our story, [oh, it’s your story]
(นาว ยู๊ฟ เฮิด เอ๊า สท๊อรี่ , [ โอ , อิทซ ยุร สท๊อรี่ ])
Here’s the point I have made [I’m listening]
(เฮียร เดอะ พ๊อยท์ ไอ แฮ็ฝ เมด [ แอม ลิเซินนิง ])
Chicks were born to give you fever [that’s right]
(ชิค เวอ บอน ทู กี๊ฝ ยู ฟี๊เฝ่อร [ แด้ท ไร๊ท ])
Be it Fahrenheit or Centigrade
(บี อิท ฟาเรนไฮ ออ เซนทิกเรด)
They give you fever – when you kiss them, fever if you live and learn
(เด กี๊ฝ ยู ฟี๊เฝ่อร เว็น ยู คิซ เด็ม , ฟี๊เฝ่อร อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ แอนด์ เลิร์น)
Fever – till you sizzle, what a lovely way to burn.
(ฟี๊เฝ่อร ทิลล์ ยู ซิซเซล , ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
Aha, what a lovely way to burn.
(อะฮา , ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
I tell you, what a lovely way to burn.
(ไอ เทลล ยู , ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
All right now, what a lovely way to burn.
(ออล ไร๊ท นาว , ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
I like that, what a lovely way to burn.
(ไอ ไล๊ค แดท , ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)

[You ain’t right, Ray]
([ ยู เอน ไร๊ท , เรย์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Ray Charles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น