เนื้อเพลง I Won’t คำอ่านไทย Colbie Caillat

I won’t do what you told me
( ไอ ว็อนท ดู ว๊อท ยู โทลด มี)
I won’t do what you said, no
(ไอ ว็อนท ดู ว๊อท ยู เซ็ด , โน)
I’m not goin’ stop feelin’
(แอม น็อท โกอิน สท๊อพ ฟีลิน)
I’m not goin’ forget
(แอม น็อท โกอิน ฟอร์เก๊ท)

I don’t want to start over
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร)
I don’t want to pretend that
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู พรีเท็นด์ แดท)
You are not my lover
(ยู อาร์ น็อท มาย ลัฝเออะ)
That you’re only my friend
(แดท ยัวร์ โอ๊นลี่ มาย เฟรน)

When you took my heart, you took it all
(เว็น ยู ทุค มาย ฮาร์ท , ยู ทุค อิท ดอร์)
When you gave it back, it fell apart
(เว็น ยู เกฝ อิท แบ็ค , อิท เฟ็ล อะพาร์ท)

So, I won’t do what you told me
(โซ , ไอ ว็อนท ดู ว๊อท ยู โทลด มี)
I won’t do what you said, no
(ไอ ว็อนท ดู ว๊อท ยู เซ็ด , โน)
I’m not goin’ stop feelin’
(แอม น็อท โกอิน สท๊อพ ฟีลิน)
I’m not goin’ forget
(แอม น็อท โกอิน ฟอร์เก๊ท)

I don’t want to start over
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร)
I don’t want to pretend that
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู พรีเท็นด์ แดท)
You are not my lover
(ยู อาร์ น็อท มาย ลัฝเออะ)
That you’re only my friend
(แดท ยัวร์ โอ๊นลี่ มาย เฟรน)

Maybe you’re not right for me
(เมบี ยัวร์ น็อท ไร๊ท ฟอร์ มี)
Maybe it’s just hard to see
(เมบี อิทซ จั๊สท ฮาร์ด ทู ซี)
I got lost in your beauty
(ไอ ก็อท ล็อซท อิน ยุร บิ๊วที่)
Then I just start questioning
(เด็น นาย จั๊สท สท๊าร์ท เควสชันนิง)

When you took my heart, you took it all
(เว็น ยู ทุค มาย ฮาร์ท , ยู ทุค อิท ดอร์)
When you gave it back, it fell apart
(เว็น ยู เกฝ อิท แบ็ค , อิท เฟ็ล อะพาร์ท)

So, I won’t do what you told me
(โซ , ไอ ว็อนท ดู ว๊อท ยู โทลด มี)
I won’t do what you said, no
(ไอ ว็อนท ดู ว๊อท ยู เซ็ด , โน)
I’m not goin’ stop feelin’
(แอม น็อท โกอิน สท๊อพ ฟีลิน)
I’m not goin’ forget
(แอม น็อท โกอิน ฟอร์เก๊ท)

I don’t want to start over
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร)
I don’t want to pretend that
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู พรีเท็นด์ แดท)
You are not my lover
(ยู อาร์ น็อท มาย ลัฝเออะ)
That you’re only my friend
(แดท ยัวร์ โอ๊นลี่ มาย เฟรน)

Friend…I won’t
(เฟรน ดาย ว็อนท)

You say, ” It’s easier to burn, than to build. ”
(ยู เซย์ , ” อิทซ อีสไซน์ ทู เบิร์น , แฑ็น ทู บิ้ลดํ “)
You say, ” It’s easier to hurt, then to heal. ”
(ยู เซย์ , ” อิทซ อีสไซน์ ทู เฮิร์ท , เด็น ทู ฮีล “)
I say, ” You lose when you love, what you love ”
(ไอ เซย์ , ” ยู ลู้ส เว็น ยู ลัฝ , ว๊อท ยู ลัฝ “)
I’ve lived my life without you long enough
(แอฝ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู ลอง อีน๊าฟ)

So, I won’t do what you told me
(โซ , ไอ ว็อนท ดู ว๊อท ยู โทลด มี)
I won’t do what you said, no
(ไอ ว็อนท ดู ว๊อท ยู เซ็ด , โน)
I’m not goin’ stop feelin’
(แอม น็อท โกอิน สท๊อพ ฟีลิน)
I’m not goin’ forget
(แอม น็อท โกอิน ฟอร์เก๊ท)

I don’t want to start over
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร)
I don’t want to pretend that
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู พรีเท็นด์ แดท)
You are not my lover
(ยู อาร์ น็อท มาย ลัฝเออะ)
That you’re only my friend
(แดท ยัวร์ โอ๊นลี่ มาย เฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Won’t คำอ่านไทย Colbie Caillat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น