เนื้อเพลง Dead Or Alive คำอ่านไทย Cam’ron feat Jimmy Jones

[Chorus 5x]
( [ ค๊อรัส 5x ])
Bring ’em Dead or Alive
(บริง เอ็ม เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Ah-oh no, bring ’em Dead or Alive
(อา โอ โน , บริง เอ็ม เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

[Cam’Ron talking over the chorus]
([ แคมรัน ทอคอิง โอ๊เฝ่อร เดอะ ค๊อรัส ])
Uh.. killa.. Dip Set.. Santana.. Freaky.. Jim Jones
(อา คิวลา ดิพ เซ็ท ซันทาน่า ฟรีคกี้ จิม โจเนส)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Yo, yo, yo, the way I been treated in this industry? Not nicely
(โย , โย , โย , เดอะ เวย์ ไอ บีน ทรี๊ท อิน ดิส อิ๊นดัสทรี่ น็อท ไนซลิ)
Little faggot motherf*cker like [Mike Lightly]
(ลิ๊ทเทิ่ล แฟกกัท motherf*cker ไล๊ค [ ไมค ไลทลิ ])
Tried to get someone to pop my chain
(ทไร ทู เก็ท ซัมวัน ทู พ็อพ มาย เชน)
Getting robbed dog, is not my game
(เกดดดิ้ง รอบ ด้อกก , อีส น็อท มาย เกม)
My n*gga hopped out the van real quick, cocked that thang
(มาย เอ็น *gga โฮ๊บ เอ๊าท เดอะ แฝน เรียล ควิค , ค๊อค แดท เตง)
Reversed the situation, popped his chain
(รีเฝิร์ส เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น , พอพทฺ ฮิส เชน)
Be happy we ain’t pop his brain
(บี แฮ๊พพี่ วี เอน พ็อพ ฮิส เบรน)
Aiyoo, I treat that show money, Mike..
(Aiyoo , ไอ ทรี๊ท แดท โชว์ มั๊นนี่ , ไมค)
Like it’s coke money, aight?
(ไล๊ค อิทซ โคค มั๊นนี่ , ไอชฺ)
So you better have it, consequence could be a casket
(โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ อิท , ค๊อนซีเคว่นซ์ เคิด บี อะ แคซเค็ท)
I’m beyond forensic, a menace wit’ a matic
(แอม บียอนด์ โฟะเรนซิค , อะ เมนอิซ วิท ดา matic)
I’ma leave ’em in the streets just splattered
(แอมอา ลี๊ฝ เอ็ม อิน เดอะ สทรีท จั๊สท ซพแลทเทอะ)
Beat and battered, f*ck cops, police don’t matter
(บีท แอนด์ แบทเทอะ , เอฟ *ck ค็อพ , โพลิ๊ซ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์)
Bring ’em to me
(บริง เอ็ม ทู มี)

[Chorus 5x]
([ ค๊อรัส 5x ])
Bring ’em Dead or Alive
(บริง เอ็ม เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Ah-oh no, bring ’em Dead or Alive
(อา โอ โน , บริง เอ็ม เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

[Jim Jones talking over chorus]
([ จิม โจเนส ทอคอิง โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
Triple noooooo, Come on, Bs Up, Dip Set, uh
(ทริ๊พเพิ่ล noooooo , คัมมอน , Bs อั๊พ , ดิพ เซ็ท , อา)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Yo, aiyyo I pop to my name
(โย , เออายเอว ไอ พ็อพ ทู มาย เนม)
With not a dollar, not a cent, not a rock to my name
(วิธ น็อท ดา ดอลเลอะ , น็อท ดา เซ็นท , น็อท ดา ร๊อค ทู มาย เนม)
Yo I’ma keep it funky dog to hop my chain
(โย แอมอา คี๊พ อิท ฟังคิ ด้อกก ทู ฮ็อพ มาย เชน)
For a block and c*caine, now it’s back to my block and c*caine
(ฟอร์ รา บล๊อค แอนด์ ซี *เคน , นาว อิทซ แบ็ค ทู มาย บล๊อค แอนด์ ซี *เคน)
You know, re-in up, and fillin’ up them pots with c*caine
(ยู โนว์ , รี อิน อั๊พ , แอนด์ ฟิลลิน อั๊พ เด็ม พ๊อท วิธ ซี *เคน)
Then you chop it up, and bottle up and top the c*caine
(เด็น ยู ช๊อพ อิท อั๊พ , แอนด์ บ๊อทเทิ่ล อั๊พ แอนด์ ท๊อพ เดอะ ซี *เคน)
Got watch for the cops and dey chains
(ก็อท ว๊อทช ฟอร์ เดอะ ค็อพ แซน เด เชน)
For them diplomatic affairs, automatic’ll flare
(ฟอร์ เด็ม ดิพโละแมทอิค แอฟแฟร์ , automaticll ฟแล)
I whips everything from automatics to gears
(ไอ ฮวิพ เอ๊วี่ติง ฟรอม ออโทะแมทอิค ทู เกียร์)
Yeah, you know sticks I clutch ’em
(เย่ , ยู โนว์ สทิ๊ค ซาย คลัทซ์ เอ็ม)
Shots with 6 I bust em, cop kicks to scuff ’em
(ฌ็อท วิธ ซิก ไอ บัซท เอ็ม , ค็อพ คิ๊ค ทู ซคัฟ เอ็ม)
F*ck ’em, hop out the 6 and crush ’em
(เอฟ *ck เอ็ม , ฮ็อพ เอ๊าท เดอะ ซิก แอนด์ ครัช เอ็ม)
Hop in the 6 and dust ’em, BOOM
(ฮ็อพ อิน เดอะ ซิก แอนด์ ดัสท เอ็ม , บูม)

[Chorus 5x]
([ ค๊อรัส 5x ])
Bring ’em Dead or Alive
(บริง เอ็ม เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Ah-oh no, bring ’em Dead or Alive
(อา โอ โน , บริง เอ็ม เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

[Verse 3: Cam’Ron]
([ เฝิซ ที : แคมรัน ])
Yo.. aiyyoo, these n*ggaz talkin’ sh*t?
(โย aiyyoo , ฑิส เอ็น *ggaz ทอคกิ่น ฌะ *ที)
They about to get hit with f*ckin’ clips
(เด อะเบ๊าท ทู เก็ท ฮิท วิธ เอฟ *ckin คลิพ)
You better let ’em know
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เล็ท เอ็ม โนว์)
I got girls that’ll buy my a quarter
(ไอ ก็อท เกิร์ล แธดิล บาย มาย อะ คว๊อร์เท่อร)
Supply me wit’ water, beef come? Drive me to borders
(ซั๊พพลาย มี วิท ว๊อเท่อร , บี๊ฟ คัม ไดร๊ฝ มี ทู บ๊อร์เด้อรฺ)
Kamikazes wit’ they hommies..body your daughter
(แคมิคาสิ วิท เด hommies บ๊อดี้ ยุร ด๊อเท่อร์)
Turn your whole crew into +Dodgers+ like +Tommy Lasorda+
(เทิร์น ยุร โฮล ครู อิ๊นทู +Dodgers+ ไล๊ค +ทอมมิ Lasorda+)

[Verse 4: Jimmy Jones]
([ เฝิซ โฟว : จิมมี่ โจเนส ])
Yeah, come on
(เย่ , คัมมอน)
So you faggots have that money in order
(โซ ยู แฟกกัท แฮ็ฝ แดท มั๊นนี่ อิน อ๊อร์เด้อร์)
Jim’ll come through in wolves and let the hungry extort ya’
(Jimll คัม ทรู อิน วูลฝส แซน เล็ท เดอะ ฮั๊งกรี้ เอ็คซทอท ยา)
Now how is that for the drama suspense?
(นาว ฮาว อีส แดท ฟอร์ เดอะ ดร๊าม่า ซัซเพนซ)
Any beef, our piranhas get sent
(เอ๊นี่ บี๊ฟ , เอ๊า เพอรานา เก็ท เซ็นท)
Kidnap your momma for rent
(คิ๊ดแน๊พ ยุร มอมมา ฟอร์ เร๊นท)
Hot shots from the beretta’ll a fly
(ฮอท ฌ็อท ฟรอม เดอะ berettall อะ ฟลาย)
I’m breakin’ bread with my guys, we want ’em dead or alive
(แอม เบรกกิ้น เบร้ด วิธ มาย กาย , วี ว้อนท เอ็ม เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Dip Set BOOM
(ดิพ เซ็ท บูม)

[Chorus 5x]
([ ค๊อรัส 5x ])
Bring ’em Dead or Alive
(บริง เอ็ม เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Ah-oh no, bring ’em Dead or Alive
(อา โอ โน , บริง เอ็ม เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dead Or Alive คำอ่านไทย Cam’ron feat Jimmy Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น