เนื้อเพลง Get off My D*ck คำอ่านไทย Eamon feat Rap Legend Milk Dee

[chorus]
( [ ค๊อรัส ])
You go, go tell your friends [your friends]
(ยู โก , โก เทลล ยุร เฟรน [ ยุร เฟรน ])
Tell them, get off my d*ck [my d*ck]
(เทลล เด็ม , เก็ท ออฟฟ มาย ดี *ck [ มาย ดี *ck ])
They keep, tellin’ you sh*t [you sh*t]
(เด คี๊พ , เทลลิน ยู ฌะ *ที [ ยู ฌะ *ที ])
Go tell i said s*ck my d*ck [my d*ck]
(โก เทลล ไอ เซ็ด เอส *ck มาย ดี *ck [ มาย ดี *ck ])

You could tell me this and that
(ยู เคิด เทลล มี ดิส แซน แดท)
I`ll tell you plenty facts
(I`ll เทลล ยู เพล๊นที่ แฟคท)
Your friends are herbs, don`t know what they’re saying
(ยุร เฟรน แซร์ เฮิร์บ , don`t โนว์ ว๊อท เดรว เซอิง)
Friends front in front of me
(เฟรน ฟร๊อนท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
F*cking wanna-be’s, in your ear but they don`t know eamon
(เอฟ *คิง วอนนา เบซ , อิน ยุร เอียร บั๊ท เด don`t โนว์ เอมอน,)
Claiming that they seeing me, up in the industry
(ครีมมิง แดท เด ซีอิง มี , อั๊พ อิน ดิ อิ๊นดัสทรี่)
Acting fool, thinking that i`m playing
(แอคทิง ฟูล , ติ้งกิง แดท i`m พเลนิ่ง)
Your foolish for believing them
(ยุร ฟูลอิฌ ฟอร์ บีลีฝวิง เด็ม)
Girl if i`m your man, it’s me or them
(เกิร์ล อิ๊ฟ i`m ยุร แมน , อิทซ มี ออ เด็ม)
Thats what i`m saying
(แด้ท ว๊อท i`m เซอิง)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
You go, go tell your friends [your friends]
(ยู โก , โก เทลล ยุร เฟรน [ ยุร เฟรน ])
Tell them, get off my d*ck [my d*ck]
(เทลล เด็ม , เก็ท ออฟฟ มาย ดี *ck [ มาย ดี *ck ])
They keep, tellin’ you sh*t [you sh*t]
(เด คี๊พ , เทลลิน ยู ฌะ *ที [ ยู ฌะ *ที ])
Go tell i said s*ck my d*ck [my d*ck]
(โก เทลล ไอ เซ็ด เอส *ck มาย ดี *ck [ มาย ดี *ck ])

Bring on over all your friends
(บริง ออน โอ๊เฝ่อร ออล ยุร เฟรน)
I`ll put it to an end
(I`ll พุท ดิธ ทู แอน เอ็นด)
In my face all the stories changing
(อิน มาย เฟซ ออล เดอะ สตอยสฺ เช้งจิ้นส)
I`ll blow up all their spots
(I`ll โบลว์ อั๊พ ออล แดร์ สพอท)
But i`d rather not
(บั๊ท i`d ร๊าเธ่อร์ น็อท)
I`ll let you see that they just hating
(I`ll เล็ท ยู ซี แดท เด จั๊สท เฮดติง)
If i want, i got block begging for my cock
(อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท , ไอ ก็อท บล๊อค เบกกิง ฟอร์ มาย ค๊อค)
There it now, watch how they’ll be chasing
(แดร์ อิท นาว , ว๊อทช ฮาว เด๊ว บี เชซิง)
This is how i make it stop
(ดิส ซิส ฮาว ไอ เม้ค อิท สท๊อพ)
I make it really hot
(ไอ เม้ค อิท ริแอ็ลลิ ฮอท)
Forgot your friends, when we started mating
(เฟาะกอท ยุร เฟรน , เว็น วี สท๊าร์ท เมททิง)

You go, go tell your friends [your friends]
(ยู โก , โก เทลล ยุร เฟรน [ ยุร เฟรน ])
Tell them, get off my d*ck [my d*ck]
(เทลล เด็ม , เก็ท ออฟฟ มาย ดี *ck [ มาย ดี *ck ])
They keep, tellin’ you sh*t [you sh*t]
(เด คี๊พ , เทลลิน ยู ฌะ *ที [ ยู ฌะ *ที ])
Go tell i said s*ck my d*ck [my d*ck]
(โก เทลล ไอ เซ็ด เอส *ck มาย ดี *ck [ มาย ดี *ck ])

[rap]
([ แร็พ ])
Everytime you say somethin`
(เอ๊รี่ไทม์ ยู เซย์ somethin`)
Bout what your girlfriends said
(เบาท ว๊อท ยุร เกลิลเฟรน เซ็ด)
It makes me wanna punch you in your head
(อิท เม้ค มี วอนนา พั๊นช ยู อิน ยุร เฮด)
But instead, i say the same thing again
(บั๊ท อินสเท๊ด , ไอ เซย์ เดอะ เซม ทริง อะเกน)
Don`t listen to your friends
(Don`t ลิ๊สซึ่น ทู ยุร เฟรน)
A-yo they must be on my d*ck or something
(อะ โย เด มัสท์ บี ออน มาย ดี *ck ออ ซัมติง)
They always talking alot of smack
(เด ออลเว ทอคอิง อล๊อต อ็อฝ ซแม็ค)
But ain`t saying nothing
(บั๊ท ain`t เซอิง นัธอิง)
They steady fronting everytime that i confront them
(เด สเท๊ดี้ ฟ้อนดิง เอ๊รี่ไทม์ แดท ไอ คอนฟร้อนทํ เด็ม)
Common they just a bunch of ho’s,
(ค๊อมมอน เด จั๊สท ดา บันช อ็อฝ โฮซ ,)
Swinging on the poles
(สวิงงิง ออน เดอะ โพล)
Buying coke, then they sniff it up in they nose
(บายอิ้ง โคค , เด็น เด ซนิฟ อิท อั๊พ อิน เด โน้ส)
I guess you must be stupid
(ไอ เกสส ยู มัสท์ บี สทิ๊วผิด)
If you listening to them, it’s a sin i suppose
(อิ๊ฟ ยู ลิเซินนิง ทู เด็ม , อิทซ ซา ซิน นาย ซั๊พโพ้ส)
Here’s your last chance to make this choice
(เฮียร ยุร ล๊าสท แช้นซํ ทู เม้ค ดิส ช๊อยซํ)
Then my mind is chose
(เด็น มาย ไมนด์ อีส โชส)
It’s me or the ho’s, case closed
(อิทซ มี ออ เดอะ โฮซ , เค๊ส โคลส)

You go, go tell your friends [your friends]
(ยู โก , โก เทลล ยุร เฟรน [ ยุร เฟรน ])
Tell them, get off my d*ck [my d*ck]
(เทลล เด็ม , เก็ท ออฟฟ มาย ดี *ck [ มาย ดี *ck ])
They keep, tellin’ you sh*t [you sh*t]
(เด คี๊พ , เทลลิน ยู ฌะ *ที [ ยู ฌะ *ที ])
Go tell i said s*ck my d*ck [my d*ck]
(โก เทลล ไอ เซ็ด เอส *ck มาย ดี *ck [ มาย ดี *ck ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get off My D*ck คำอ่านไทย Eamon feat Rap Legend Milk Dee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น