เนื้อเพลง S&M คำอ่านไทย Rihanna

Na na na, come on
( นา นา นา , คัม มอน )
Na na na, come on
( นา นา นา , คัม มอน )
Na na na, na na come on
( นา นา นา , นา นา คัม มอน )
Na na na, come on, come on
( นา นา นา , คัม มอน , คัม มอน )
Come on, na na-na na come on
( คัม มอน , นา นา – นา นา คัม มอน )
Na na na, come on
( นา นา นา , คัม มอน )
Na na na, na na, come on
( นา นา นา , นา นา , คัม มอน )
Na na na, come on, come on
( นา นา นา , คัม มอน , คัม มอน )
Come on, na na na na
( คัม มอน , นา นา นา นา )

Feels so good being bad
( ฟีล โซ กู๊ด บีอิ้ง แบ้ด )
There’s no way I’m turning back
( แดร์ โน เวย์ แอม เทรินนิ่ง แบ็ค )
Now the pain is for pleasure
( นาว เดอะ เพน อีส ฟอร์ เพลสเชอะ )
‘Cause nothing can measure
( ค๊อส นอตติง แคน เม๊เช่อร์ )

Love is great, love is fine
( เลิฟ อีส เกรท , เลิฟ อีส ไฟน )
Out the box, out of line
( เอ๊าท เดอะ บ๊อกซฺ , เอ๊าท ออฟ ไลน์ )
The affliction of the feeling leaves me wanting more
( ดิ อาฟเฟรคชั่น ออฟ เดอะ ฟิวลิ่ง ลี๊ฝ มี ว้อนติง มอร์ )

‘Cause I may be bad but I’m perfectly good at it
( ค๊อส ไอ เมย์ บี แบ้ด บั๊ท แอม เพอเฟครี่ กู๊ด แอ็ท อิท )
Sex in the air, I don’t care, I love the smell of it
( เซ็กซ อิน ดิ แอร์ , ไอ โด๊นท แคร์ , ไอ เลิฟ เดอะ สเมลล์ ออฟ อิท )
Sticks and stones may break my bones,
( สทิ๊ค แอนด์ สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน , )
But chains and whips excite me
( บั๊ท เชน แอนด์ ฮวิพ เอ็กไซ๊ทํ มี )

‘Cause I may be bad but I’m perfectly good at it
( ค๊อส ไอ เมย์ บี แบ้ด บั๊ท แอม เพอเฟครี่ กู๊ด แอ็ท อิท )
Sex in the air, I don’t care, I love the smell of it
( เซ็กซ อิน ดิ แอร์ , ไอ โด๊นท แคร์ , ไอ เลิฟ เดอะ สเมลล์ ออฟ อิท )
Sticks and stones may break my bones,
( สทิ๊ค แอนด์ สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน , )
But chains and whips excite me
( บั๊ท เชน แอนด์ ฮวิพ เอ็กไซ๊ทํ มี )

Na na na come on, come on, come on,
( นา นา นา คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน , )
I like it, like it, come on, come on, come on
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท , คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน )
I like it, like it, come on, come on, come on
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท , คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน )
I like it, like it come on, come on, come on
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน )
I like it, like it
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท )

Love is great, love is fine
( เลิฟ อีส เกรท , เลิฟ อีส ไฟน )
Out the box, out of line
( เอ๊าท เดอะ บ๊อกซฺ , เอ๊าท ออฟ ไลน์ )
The affliction of the feeling leaves me wanting more,
( ดิ อาฟเฟรคชั่น ออฟ เดอะ ฟิวลิ่ง ลี๊ฝ มี ว้อนติง มอร์ , )

‘Cause I may be bad but I’m perfectly good at it
( ค๊อส ไอ เมย์ บี แบ้ด บั๊ท แอม เพอเฟครี่ กู๊ด แอ็ท อิท )
Sex in the air, I don’t care, I love the smell of it
( เซ็กซ อิน ดิ แอร์ , ไอ โด๊นท แคร์ , ไอ เลิฟ เดอะ สเมลล์ ออฟ อิท )
Sticks and stones may break my bones,
( สทิ๊ค แอนด์ สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน , )
But chains and whips excite me
( บั๊ท เชน แอนด์ ฮวิพ เอ็กไซ๊ทํ มี )
[adsense]
Na na na come on, come on, come on,
( นา นา นา คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน , )
I like it, like it, come on, come on, come on
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท , คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน )
I like it, like it, come on, come on, come on
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท , คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน )
I like it, like it come on, come on, come on
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน )
I like it, like it
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท )

S, S, S and M, M, M
( เอส , เอส , เอส แอนด์ เอ็ม , เอ็ม , เอ็ม )
S, S, S and M, M, M
( เอส , เอส , เอส แอนด์ เอ็ม , เอ็ม , เอ็ม )

Oh I love the feeling you bring to me
( โอ้ ไอ เลิฟ เดอะ ฟิวลิ่ง ยู บริง ทู มี )
Oh, you turn me on
( โอ้ , ยู เทิร์น มี ออน )
It’s exactly what I’ve been yearning for
( อิทซ เอ๊กแซกลี ว๊อท แอบ บีน เยียรนิ่ง ฟอร์ )
Give it to me strong
( กี๊ฝ อิท ทู มี สทรอง )
And meet me in my boudoir
( แอนด์ มี๊ท มี อิน มาย บูดวาร์ )
Make my body say ah, ah, ah,
( เม้ค มาย บ๊อดี้ เซย์ อาห์ , อาห์ , อาห์ , )
I like it, like it
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท )

‘Cause I may be bad but I’m perfectly good at it
( ค๊อส ไอ เมย์ บี แบ้ด บั๊ท แอม เพอเฟครี่ กู๊ด แอ็ท อิท )
Sex in the air, I don’t care, I love the smell of it
( เซ็กซ อิน ดิ แอร์ , ไอ โด๊นท แคร์ , ไอ เลิฟ เดอะ สเมลล์ ออฟ อิท )
Sticks and stones may break my bones,
( สทิ๊ค แอนด์ สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน , )
But chains and whips excite me
( บั๊ท เชน แอนด์ ฮวิพ เอ็กไซ๊ทํ มี )

‘Cause I may be bad but I’m perfectly good at it
( ค๊อส ไอ เมย์ บี แบ้ด บั๊ท แอม เพอเฟครี่ กู๊ด แอ็ท อิท )
Sex in the air, I don’t care, I love the smell of it
( เซ็กซ อิน ดิ แอร์ , ไอ โด๊นท แคร์ , ไอ เลิฟ เดอะ สเมลล์ ออฟ อิท )
Sticks and stones may break my bones,
( สทิ๊ค แอนด์ สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน , )
But chains and whips excite me
( บั๊ท เชน แอนด์ ฮวิพ เอ็กไซ๊ทํ มี )

Na na na come on, come on, come on,
( นา นา นา คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน , )
I like it, like it, come on, come on, come on
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท , คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน )
I like it, like it, come on, come on, come on
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท , คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน )
I like it, like it come on, come on, come on
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท คัม มอน , คัม มอน , คัม มอน )
I like it, like it
( ไอ ไล๊ค อิท , ไล๊ค อิท )

S, S, S and M, M, M
( เอส , เอส , เอส แอนด์ เอ็ม , เอ็ม , เอ็ม )
S, S, S and M, M, M
( เอส , เอส , เอส แอนด์ เอ็ม , เอ็ม , เอ็ม )
S, S, S and M, M, M
( เอส , เอส , เอส แอนด์ เอ็ม , เอ็ม , เอ็ม )
S, S, S and M, M, M
( เอส , เอส , เอส แอนด์ เอ็ม , เอ็ม , เอ็ม )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S&M คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น