เนื้อเพลง Faded Memories คำอ่านไทย Nina Sky

Neva wanted to say good-bye
( นีฝวา ว้อนท ทู เซย์ กู๊ด ไบ)
Time passes, people change [you changed]
(ไทม์ แพเซ , พี๊เพิ่ล เช้งจํ [ ยู เช้งจํ ])
At this moment, I can’t sry
(แอ็ท ดิส โม๊เม้นท , ไอ แค็นท sry)
Sadness like my body left me feeling insane
(แซดเน็ซ ไล๊ค มาย บ๊อดี้ เล๊ฟท มี ฟีลอิง อินเซน)
I was crazy for you
(ไอ วอส คเรสิ ฟอร์ ยู)
Needed you like the blood in my veins
(นี๊ด ยู ไล๊ค เดอะ บลัด อิน มาย เฝน)
Would have done anything for you
(เวิด แฮ็ฝ ดัน เอนอิธิง ฟอร์ ยู)
Guess your feelings weren’t the same
(เกสส ยุร ฟีลอิง เวินท์ เดอะ เซม)
Stuck in the past, thought it would last
(ซทัค อิน เดอะ พาสท์ , ธอท ดิธ เวิด ล๊าสท)
Now I’m sitting here all alone
(นาว แอม ซีททิง เฮียร ออล อะโลน)
Stuck in the past, thought it would last
(ซทัค อิน เดอะ พาสท์ , ธอท ดิธ เวิด ล๊าสท)
My fairy tale’s all gone
(มาย แฟริ เทล ซอร์ กอน)
Stuck in the past, thought it would last
(ซทัค อิน เดอะ พาสท์ , ธอท ดิธ เวิด ล๊าสท)
Trying to carry on..
(ทไรอิง ทู แค๊รรี่ ออน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Faded memories, linger beside me
(แฟ็ด เมรโมรี , ลีงเกอะ บีไซด์ มี)
everywhere I go, I see you, feel you, hear you..
(เอวี่แวร์ ไอ โก , ไอ ซี ยู , ฟีล ยู , เฮียร ยู)
Baby I need you
(เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู)
Faded memories, linger beside me
(แฟ็ด เมรโมรี , ลีงเกอะ บีไซด์ มี)
everywhere I go, I see you, feel you, hear you..
(เอวี่แวร์ ไอ โก , ไอ ซี ยู , ฟีล ยู , เฮียร ยู)
Baby I need you
(เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู)
Baby I need you
(เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู)

Like flowers need the sun or
(ไล๊ค ฟล๊าวเว่อร์ นี๊ด เดอะ ซัน ออ)
a drummer needs a drum
(อะ ดรัมเมอะ นี๊ด ซา ดรัม)
My souls incomplete when you left all of me
(มาย โซล อินค็อมพลีท เว็น ยู เล๊ฟท ดอร์ อ็อฝ มี)
I’m dangerously in love with you
(แอม เดนเจอะรัซลิ อิน ลัฝ วิธ ยู)
all I long to hear was you love me too
(ออล ไอ ลอง ทู เฮียร วอส ยู ลัฝ มี ทู)
The years, the cries, the tears, the lies
(เดอะ เยียร์ , เดอะ ไคร , เดอะ เทียร์ , เดอะ ไล)
Yet still I try, I try, I try
(เย๊ท สทิลล ไอ ธราย , ไอ ธราย , ไอ ธราย)
To make this love survive
(ทู เม้ค ดิส ลัฝ เซอร์ไฝ๊ฝ)
But I am fond about these memories
(บั๊ท ไอ แอ็ม ฟ็อนด อะเบ๊าท ฑิส เมรโมรี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Baby I need you, Baby I need you,
(เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู , เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู ,)
Baby I need you, Baby I need you,
(เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู , เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู ,)
Baby I need you, Baby I need you,
(เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู , เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู ,)
Baby I need you, Baby I need you,
(เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู , เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู ,)
Baby I need you, Baby I need you
(เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู , เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faded Memories คำอ่านไทย Nina Sky

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น