เนื้อเพลง What’s a Man to Do คำอ่านไทย Usher

Ohhh ohhhh
( โอ้ โอ้)
Ohhhhh ohhh
(โอ้ โอ้)
Ohhhhh yeaa
(โอ้ เย้)

Listen
(ลิ๊สซึ่น)
I’d be a liar if I told you
(อาย บี อะ ไลอ้าร อิ๊ฟ ฟาย โทลด ยู)
That I didn’t see it coming
(แดท ไอ ดิ๊นอิน ซี อิท คัมอิง)
Be more of a liar if I said
(บี โม อ็อฝ อะ ไลอ้าร อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด)
Hey I didn’t want it to be something
(เฮ ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ดิธ ทู บี ซัมติง)
You deserve much better
(ยู ดิเสิฝ มัช เบ๊ทเท่อร์)
For the love that you have shared
(ฟอร์ เดอะ ลัฝ แดท ยู แฮ็ฝ แชร์)
I know you won’t believe it
(ไอ โนว์ ยู ว็อนท บีลี๊ฝ อิท)
But girl I swear
(บั๊ท เกิร์ล ไอ สแวร์)
That I got love for you
(แดท ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ ยู)
Big love for you
(บิ๊ก ลัฝ ฟอร์ ยู)
Even when I’m tripping
(อี๊เฝ่น เว็น แอม ทริพพิง)
The fact remains that
(เดอะ แฟคท รีเมน แดท)
You will always be my baby
(ยู วิล ออลเว บี มาย เบ๊บี้)
My baby
(มาย เบ๊บี้)

But take the truth
(บั๊ท เท้ค เดอะ ทรู๊ธ)
Baby take the truth
(เบ๊บี้ เท้ค เดอะ ทรู๊ธ)
I can’t hide my feelings
(ไอ แค็นท ไฮด์ มาย ฟีลอิง)
Especially when the whole world can see
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เว็น เดอะ โฮล เวิลด แคน ซี)

That my heart is in two different places
(แดท มาย ฮาร์ท อีส ซิน ทู ดีฟเฟอะเร็นท เพลส)
I got you in my life and I wanna do right
(ไอ ก็อท ยู อิน มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดาย วอนนา ดู ไร๊ท)
But it’s hard to let it go
(บั๊ท อิทซ ฮาร์ด ทู เล็ท ดิธ โก)
When my love has two different faces
(เว็น มาย ลัฝ แฮ็ส ทู ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ)
And I can’t pretise cause they both look right
(แอนด์ ดาย แค็นท pretise ค๊อส เด โบทรฺ ลุ๊ค ไร๊ท)
Someone tell me what’s a man to do
(ซัมวัน เทลล มี ว๊อท ซา แมน ทู ดู)
When he’s loving two
(เว็น อีส ลัฝอิง ทู)
And he don’t wanna lie
(แอนด์ ฮี ด้อนท์ วอนนา ไล)
But he can’t tell the truth
(บั๊ท ฮี แค็นท เทลล เดอะ ทรู๊ธ)

What’s a man to do
(ว๊อท ซา แมน ทู ดู)
When he’s loving two
(เว็น อีส ลัฝอิง ทู)
But he can’t keep his heart
(บั๊ท ฮี แค็นท คี๊พ ฮิส ฮาร์ท)
In two different places
(อิน ทู ดีฟเฟอะเร็นท เพลส)
In two different places
(อิน ทู ดีฟเฟอะเร็นท เพลส)

I know you feel it cause you stay
(ไอ โนว์ ยู ฟีล อิท ค๊อส ยู สเทย์)
There is much more to this story
(แดร์ อีส มัช โม ทู ดิส สท๊อรี่)
But I’d be a fool to say
(บั๊ท อาย บี อะ ฟูล ทู เซย์)
I trust her and I’m always gonna love her
(ไอ ทรัสท เฮอ แอนด์ แอม ออลเว กอนนะ ลัฝ เฮอ)
You know that you don’t wanna hear
(ยู โนว์ แดท ยู ด้อนท์ วอนนา เฮียร)

I been living on the edge baby
(ไอ บีน ลีฝอิง ออน ดิ เอจ เบ๊บี้)
So I guess yea baby
(โซ ไอ เกสส เย เบ๊บี้)
She ain’t nothing but she is real
(ชี เอน นัธอิง บั๊ท ชี อีส เรียล)
But why take her through it
(บั๊ท วาย เท้ค เฮอ ทรู อิท)
When I still got love for you
(เว็น นาย สทิลล ก็อท ลัฝ ฟอร์ ยู)
Big love for you
(บิ๊ก ลัฝ ฟอร์ ยู)
Even when I’m tripping
(อี๊เฝ่น เว็น แอม ทริพพิง)
The fact remains that
(เดอะ แฟคท รีเมน แดท)
You will always be my baby
(ยู วิล ออลเว บี มาย เบ๊บี้)
My baby
(มาย เบ๊บี้)

But take the truth
(บั๊ท เท้ค เดอะ ทรู๊ธ)
Baby take the truth
(เบ๊บี้ เท้ค เดอะ ทรู๊ธ)
I can’t hide my feelings
(ไอ แค็นท ไฮด์ มาย ฟีลอิง)
Especially when the whole world can see
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เว็น เดอะ โฮล เวิลด แคน ซี)

That my heart is in two different places
(แดท มาย ฮาร์ท อีส ซิน ทู ดีฟเฟอะเร็นท เพลส)
I got you in my life and I wanna do right
(ไอ ก็อท ยู อิน มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดาย วอนนา ดู ไร๊ท)
But it’s hard to let it go
(บั๊ท อิทซ ฮาร์ด ทู เล็ท ดิธ โก)
When my love has two different faces
(เว็น มาย ลัฝ แฮ็ส ทู ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ)
And I can’t pretise cause they both look right
(แอนด์ ดาย แค็นท pretise ค๊อส เด โบทรฺ ลุ๊ค ไร๊ท)
Someone tell me what’s a man to do
(ซัมวัน เทลล มี ว๊อท ซา แมน ทู ดู)
When he’s loving two
(เว็น อีส ลัฝอิง ทู)
And he don’t wanna lie
(แอนด์ ฮี ด้อนท์ วอนนา ไล)
But he can’t tell the truth
(บั๊ท ฮี แค็นท เทลล เดอะ ทรู๊ธ)

What’s a man to do
(ว๊อท ซา แมน ทู ดู)
When he’s loving two
(เว็น อีส ลัฝอิง ทู)
But he can’t keep his heart
(บั๊ท ฮี แค็นท คี๊พ ฮิส ฮาร์ท)
In two different places
(อิน ทู ดีฟเฟอะเร็นท เพลส)
Not in two different places
(น็อท อิน ทู ดีฟเฟอะเร็นท เพลส)

I wanna tell you it’s over
(ไอ วอนนา เทลล ยู อิทซ โอ๊เฝ่อร)
That I ain’t thinking of her
(แดท ไอ เอน ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ)
I wanna really mean it
(ไอ วอนนา ริแอ็ลลิ มีน หนิด)
That I want you to see it
(แดท ไอ ว้อนท ยู ทู ซี อิท)
That I’m really trying to leave her behind
(แดท แอม ริแอ็ลลิ ทไรอิง ทู ลี๊ฝ เฮอ บีฮายน์)
And I’m trying not to make you cry
(แอนด์ แอม ทไรอิง น็อท ทู เม้ค ยู คราย)
I wanna tell you that
(ไอ วอนนา เทลล ยู แดท)
I ain’t playing games and I’m dedicated to receive a change
(ไอ เอน พเลนิ่ง เกม แซน แอม เด๊ดดิเขต ทู รีซี๊ฝ อะ เช้งจํ)
But when I look in the mirror
(บั๊ท เว็น นาย ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์)
It’s the same old me
(อิทซ เดอะ เซม โอลด์ มี)

That my heart is in two different places
(แดท มาย ฮาร์ท อีส ซิน ทู ดีฟเฟอะเร็นท เพลส)
I got you in my life and I wanna do right
(ไอ ก็อท ยู อิน มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดาย วอนนา ดู ไร๊ท)
But it’s hard to let it go
(บั๊ท อิทซ ฮาร์ด ทู เล็ท ดิธ โก)
When my love has two different faces
(เว็น มาย ลัฝ แฮ็ส ทู ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ)
And I can’t pretise cause they both look right
(แอนด์ ดาย แค็นท pretise ค๊อส เด โบทรฺ ลุ๊ค ไร๊ท)
Someone tell me what’s a man to do
(ซัมวัน เทลล มี ว๊อท ซา แมน ทู ดู)
When he’s loving two
(เว็น อีส ลัฝอิง ทู)
And he don’t wanna lie
(แอนด์ ฮี ด้อนท์ วอนนา ไล)
But he can’t tell the truth
(บั๊ท ฮี แค็นท เทลล เดอะ ทรู๊ธ)

What’s a man to do
(ว๊อท ซา แมน ทู ดู)
When he’s loving two
(เว็น อีส ลัฝอิง ทู)
But he can’t keep his heart
(บั๊ท ฮี แค็นท คี๊พ ฮิส ฮาร์ท)
In two different places
(อิน ทู ดีฟเฟอะเร็นท เพลส)
Not in two different places
(น็อท อิน ทู ดีฟเฟอะเร็นท เพลส)
Not in two different places
(น็อท อิน ทู ดีฟเฟอะเร็นท เพลส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s a Man to Do คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น