เนื้อเพลง Confrontation คำอ่านไทย Damian Marley

Mr. President, Distinguished delegates…
( มีซเทอะ เพร๊สซิเด้นท , ดิซทีงกวิฌ ดีลิเกท)

[H.I.M. Haile Selassie I dialect]
([ เฮส ไอ เอ็ม Haile Selassie ไอ ไดอะเล็คท ])

[Bunny Wailer dialogue]
([ บันนิ Wailer ได๊อะหล๊อก ])
Since the beginning of modern civilization
(ซิ๊นซ เดอะ บีกีนนิง อ็อฝ โม๊เดิ่ร์น ซิฝิไลเสฌัน)
Generations have witnessed and inherited the only conflicts of world wars
(เจเนอะเรฌัน แฮ็ฝ วิทเหนส แอนด์ อินเฮ๊อหริท ดิ โอ๊นลี่ ค๊อนฟลิคทํ อ็อฝ เวิลด วอร์)
But behold the marriage supper of the lamb and the bridegroom onto his bride
(บั๊ท บิโฮลด เดอะ แมริจ ซัพเพอะ อ็อฝ เดอะ แล็ม แอนด์ เดอะ bridegroom ออนทู ฮิส ไบรดํ)
Then shall the earth’s children know the true expression of ONE LOVE
(เด็น แชลล์ ดิ เอิร์ทร ชีลดเร็น โนว์ เดอะ ทรู เอ็คซพเรฌอัน อ็อฝ วัน ลัฝ)
Then mother earth shall honeymoon in peace.
(เด็น ม๊าเธ่อร์ เอิร์ทร แชลล์ ฮันอิมูน อิน พี๊ซ)
Forever eliminating the aspirations, lust and anguish of wars and rumors of wars…SELAH!
(ฟอเร๊เฝ่อร eliminatings ดิ แอซพิเรฌัน , ลัซท แอนด์ แองกวิฌ อ็อฝ วอร์ แซน รู๊เม่อร์ อ็อฝ วอร์ SELAH !)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
See it deh know the innocent going up in vapors
(ซี อิท เด้ โนว์ ดิ อิ๊นโนเซ้นท โกอิ้ง อั๊พ อิน เฝ๊เพ่อร์)
And propoganda spreading inna the sunday papers not even superman coulda save you with him cape cause
(แอนด์ propoganda สเพรดติง อินนา เดอะ ซันดิ เพ๊เพ่อร์ น็อท อี๊เฝ่น ซยูเพอะแม็น คอดา เซฝ ยู วิธ ฮิม เค้พ ค๊อส)
Red-a Judgement a blaze, blaze ya
(เร้ด อะ จัจเม็นท ดา เบลซ , เบลซ ยา)
And Babylon a gamble the youth dem life like racehorse
(แอนด์ บาบี้ลอน อะ แก๊มเบิ้ล เดอะ ยู๊ธ เดม ไล๊ฟ ไล๊ค racehorse)
And gi dem a uniform and a shave dem head with razors
(แอนด์ จีไอ เดม มา ยู๊นิฟอร์ม แอนด์ อะ เชฝ เดม เฮด วิธ เร๊เซ่อร์)
And now the clock a strike war, don’t be amazed cause
(แอนด์ นาว เดอะ คล๊อค กา สไทร๊ค วอร์ , ด้อนท์ บี อะแม๊ซฺ ค๊อส)
inna dem churches tryin to save…saviours
(อินนา เดม เชอร์เชซ ทายอิน ทู เซฝ เซฝเยอะ)

[Marcus Garvey dialogue 1]
([ มาร์เคดซฺ Garvey ได๊อะหล๊อก วัน ])
Can we do it? We can do it, we shall do it!
(แคน วี ดู อิท วี แคน ดู อิท , วี แชลล์ ดู อิท !)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Boom!
(บูม !)
Tell dem fe uh draw mi out when the world government inna falling out
(เทลล เดม ฟี อา ดรอว์ มี เอ๊าท เว็น เดอะ เวิลด กัฝเอินเม็นท อินนา ฟ๊อลิง เอ๊าท)
Only few men survive crawling out
(โอ๊นลี่ ฟิว เม็น เซอร์ไฝ๊ฝ คอลลิง เอ๊าท)
Run left him collegues dem sprawling out
(รัน เล๊ฟท ฮิม collegues เดม sprawlings เอ๊าท)
NEARLY DEAD!
(เนียลิ เด้ด !)
Medic haffi haul him out
(เมดอิค เฮฟฟี่ ฮอล ฮิม เอ๊าท)
And give him two tranquilizer fi stall him out
(แอนด์ กี๊ฝ ฮิม ทู tranquilizer ฟาย ซทอล ฮิม เอ๊าท)
DEH PON BASE!
(เด้ PON เบส !)
Can’t get no calling out when him hear from the shout last week
(แค็นท เก็ท โน คอลลิง เอ๊าท เว็น ฮิม เฮียร ฟรอม เดอะ เช๊าท ล๊าสท วี๊ค)
Him mistress find a new shoes
(ฮิม มีซทเร็ซ ไฟนด์ อะ นิว ชู)
Wife can’t get no news and lately she starting to doubt
(ไว๊ฟ แค็นท เก็ท โน นิว แซน เลทลิ ชี ซทาททิง ทู เดาท)
SHE STILL SEARCHING!
(ชี สทิลล เซิชอิง !)
And the youth dem bawling out
(แอนด์ เดอะ ยู๊ธ เดม bawlings เอ๊าท)
Working hard not to let it all come out
(เวิคกิง ฮาร์ด น็อท ทู เล็ท ดิธ ดอร์ คัม เอ๊าท)
Well it’s not safe to go walk about
(เวลล อิทซ น็อท เซฟ ทู โก ว๊อล์ค อะเบ๊าท)
A slaughterhouse from Bagdad to Waterhouse
(อะ slaughterhouse ฟรอม Bagdad ทู Waterhouse)
She start to arouse sometime she want a spouse
(ชี สท๊าร์ท ทู อะเราส ซัมไทม์ ชี ว้อนท ดา สเพ๊าส)
She start go out, start beat a darker stout
(ชี สท๊าร์ท โก เอ๊าท , สท๊าร์ท บีท ดา ดาร์คเกอร์ ซเทาท)
GUNS COME OUT!
(กัน คัม เอ๊าท !)
Working people funds run out
(เวิคกิง พี๊เพิ่ล ฟันด รัน เอ๊าท)
Keep a show last week and no one come out
(คี๊พ อะ โชว์ ล๊าสท วี๊ค แอนด์ โน วัน คัม เอ๊าท)
BOMBS COME OUT!
(บอมบฺ คัม เอ๊าท !)
Mi gas tank just run out
(มี แก๊ซ แท๊งค จั๊สท รัน เอ๊าท)
BOMBO CLATT!
(BOMBO CLATT !)
The scotch tape just run out
(เดอะ ซค็อช เท๊พ จั๊สท รัน เอ๊าท)
WEED RUN OUT!
(วี รัน เอ๊าท !)
Yuh senses must dumb out, Mi have a pound round a back deh a gwan sun out
(ยู้ เซ้นส มัสท์ ดัมบ เอ๊าท , มี แฮ็ฝ อะ เพานด ราวนด อะ แบ็ค เด้ อะ กวาน ซัน เอ๊าท)
NAH COME OUT!
(นาห์ คัม เอ๊าท !)
Till the chalice bun out,
(ทิลล์ เดอะ chalice บัน เอ๊าท ,)
NAH COME OUT!
(นาห์ คัม เอ๊าท !)
Till the malice bun out, A WAR!
(ทิลล์ เดอะ แมลอิซ บัน เอ๊าท , อะ วอร์ !)

Zimbabwe to Berlin Wall
(Zimbabwe ทู เบอลิน วอลล์)
Blazin’ like a burnin’ ball, loose ball…dat no work…IN WAR
(เบลซิน ไล๊ค เก เบินนิน บอล , ลู้ส บอล แดซ โน เวิ๊ร์ค อิน วอร์)
Sleeping…dat no work..IN WAR
(ซลีพพิง แดซ โน เวิ๊ร์ค อิน วอร์)
Can’t wear jheri curl…IN WAR
(แค็นท แวร์ jheri เคิล อิน วอร์)
No diamond and pearl…IN WAR
(โน ได๊ม่อนดํ แอนด์ เพิร์ล อิน วอร์)
Can’t drink weh a serve…IN BAR
(แค็นท ดริ๊งค เว อะ เซิร์ฝ อิน บาร์)
Gas wi f*ck up yuh nerves…IN WAR
(แก๊ซ wi เอฟ *ck อั๊พ ยู้ เนิ๊ร์ฝ ซิน วอร์)
Shot wi blood up yuh shirt…IN WAR
(ฌ็อท wi บลัด อั๊พ ยู้ เชิ๊ร์ท อิน วอร์)
Can’t go lift up no skirt…IN WAR
(แค็นท โก ลิฟท อั๊พ โน สเคิ๊ร์ท อิน วอร์)
Now disease and germs…IN WAR
(นาว ดีซี๊ส แอนด์ เจิม ซิน วอร์)
Can’t go release your sperms…IN WAR
(แค็นท โก รีลี๊ส ยุร ซเพิม ซิน วอร์)
Stamina must preserve…IN WAR
(ซแทมอินะ มัสท์ พรีเซิ๊ร์ฝ อิน วอร์)
Fire constantly burn…IN WAR
(ไฟเออะร คอนสแท็นทลิ เบิร์น อิน วอร์)
RED…IT RED…IT RED…IT RED…IT RED!
(เร้ด ดิท เร้ด ดิท เร้ด ดิท เร้ด ดิท เร้ด !)

[Marcus Garvey dialogue 2]
([ มาร์เคดซฺ Garvey ได๊อะหล๊อก ทู ])
If you cannot do it, if you are not prepared to do it…then you will die.
(อิ๊ฟ ยู แคนน็อท ดู อิท , อิ๊ฟ ยู อาร์ น็อท พรีแพร์ ทู ดู อิท เด็น ยู วิล ดาย)
You race of cowards, you race of imbosiles, you race of good for nothings
(ยู เร้ซ อ็อฝ โค๊หวาร์ด , ยู เร้ซ อ็อฝ imbosiles , ยู เร้ซ อ็อฝ กู๊ด ฟอร์ นัธอิง)
If you cannot do what other men have done
(อิ๊ฟ ยู แคนน็อท ดู ว๊อท อ๊อเธ่อร์ เม็น แฮ็ฝ ดัน)
What other nations have done, what other races have done
(ว๊อท อ๊อเธ่อร์ เน๊ชั่น แฮ็ฝ ดัน , ว๊อท อ๊อเธ่อร์ เร้ซ แฮ็ฝ ดัน)
Then you yourself shall die.
(เด็น ยู ยุรเซลฟ แชลล์ ดาย)

[Repeat Verse 1]
([ รีพี๊ท เฝิซ วัน ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
SEE IT DEH NOW…Hey!
(ซี อิท เด้ นาว เฮ !)
Now wi fore parents sacrifice enough
(นาว wi โฟร์ พ๊าร์เร้นท แซ๊คริไฟซ์ อีน๊าฟ)
Dem blood sweat and tears run like syrup
(เดม บลัด สเว็ท แอนด์ เทียร์ รัน ไล๊ค ซีรัพ)
Any day a revolution might erupt, and the skys over Kingston lighting up
(เอ๊นี่ เดย์ อะ เร๊ฝโฝลูชั่น ไมท อีรัพท , แอนด์ เดอะ สกาย โอ๊เฝ่อร คิงตัน ลายดิง อั๊พ)
For the new generation rising up, of youths now a days weh dem sighting up
(ฟอร์ เดอะ นิว เจเนอะเรฌัน ไรสอิง อั๊พ , อ็อฝ ยู๊ธ นาว อะ เดย์ เว เดม sightings อั๊พ)
And through reasoning dem biding up,
(แอนด์ ทรู รีสนิง เดม bidings อั๊พ ,)
Searching for the sign and the sign is us,
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ซายน แอนด์ เดอะ ซายน อีส อัซ ,)
Searching for the truth all you find is us,
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ ออล ยู ไฟนด์ อีส อัซ ,)
Searching for the troops still behind is us,
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ทรู๊พ สทิลล บีฮายน์ อีส อัซ ,)
The almighty we recruit and we come from the root
(ดิ ออลไมทิ วี รีครู๊ท แอนด์ วี คัม ฟรอม เดอะ รู๊ท)
We build like roach building boot
(วี บิ้ลดํ ไล๊ค โรช บีลดิง บู๊ท)
Weh just can’t done, Rastafari we design tuff
(เว จั๊สท แค็นท ดัน , รัซเตเฟรี วี ดีไซนํ tuff)
If a the fight for freedom sign me up
(อิ๊ฟ อะ เดอะ ไฟ้ท ฟอร์ ฟรีดัม ซายน มี อั๊พ)
Cause you Tell-Lie-Vision can’t blind me up
(ค๊อส ยู เทลล ไล ฝิ๊ชั่น แค็นท ไบลนฺดฺ มี อั๊พ)
Soldiers and police dem wising up, realizing they’re no more right than us
(โซ๊ลเจ้อร์ แซน โพลิ๊ซ เดม wisings อั๊พ , เรียวรายซิง เดรว โน โม ไร๊ท แฑ็น อัซ)
Realizing there’s no use fighting us
(เรียวรายซิง แดร์ โน ยู๊ส ไฟท์ดิง อัซ)
Realizing their opening their eyes to see the same demoralizing life as us
(เรียวรายซิง แดร์ โอเพะนิง แดร์ อาย ทู ซี เดอะ เซม ดิมอแระไลสิง ไล๊ฟ แอส อัซ)
So we nah tek talk nor smiling up
(โซ วี นาห์ เทค ท๊อล์ค นอ ซไมลอิง อั๊พ)
Cause the word temper tantrum boiling up,and who…
(ค๊อส เดอะ เวิร์ด เท๊มเพ่อร์ แทนทรัม บอลยลิง อั๊พ , แอนด์ ฮู)
Calling the shots and nah bust none
(คอลลิง เดอะ ฌ็อท แซน นาห์ บัซท นัน)
Controlling the mind of the young, bring down…
(คันโทรลริ่ง เดอะ ไมนด์ อ็อฝ เดอะ ยัง , บริง เดาน)

Bear famine, no rain nah fall from London to Dadeland mall
(แบร์ แฟ๊ไมน์ , โน เรน นาห์ ฟอลล์ ฟรอม ลันดัน ทู Dadeland มอลล์)
All the son of the virgin bawl, institute of the church IN WAR
(ออล เดอะ ซัน อ็อฝ เดอะ เฝ๊อร์จิ้น บอล , อิ๊นสทิทิ้วท อ็อฝ เดอะ เชิร์ช อิน วอร์)
Preaching and researching WAR
(Preachings แอนด์ researchings วอร์)
Practice and rehearsing WAR
(แพร๊คทิ๊ซ แอนด์ rehearsings วอร์)
Teaching and dem learning WAR
(ทีชอิงส แอนด์ เดม เลอนิง วอร์)
Instigating and urging WAR
(Instigatings แอนด์ urgings วอร์)
Always keep alert in WAR
(ออลเว คี๊พ อะเลิ๊ร์ท อิน วอร์)
Cause man will jump out a swerving car
(ค๊อส แมน วิล จั๊มพ เอ๊าท ดา swervings คารํ)
Now bees and birds IN WAR
(นาว บี แซน เบิร์ด ซิน วอร์)
And the freaks and nerds IN WAR
(แอนด์ เดอะ ฟรี๊ค แซน nerds ซิน วอร์)
And the straight and curves IN WAR
(แอนด์ เดอะ สเทร๊ท แอนด์ เคอร์ฟ ซิน วอร์)
Forward and reverse IN WAR
(ฟ๊อร์เวิร์ด แอนด์ รีเฝิร์ส อิน วอร์)
RED…IT RED…IT RED…IT RED…IT RED.
(เร้ด ดิท เร้ด ดิท เร้ด ดิท เร้ด ดิท เร้ด)

[Marcus Garvey dialogue 2]
([ มาร์เคดซฺ Garvey ได๊อะหล๊อก ทู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Confrontation คำอ่านไทย Damian Marley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น