เนื้อเพลง Faith And Compromise คำอ่านไทย Matt Wertz

I’m waiting on faith and compromise
( แอม เวททิง ออน เฟท แอนด์ ค๊อมโพรไหมสํ)
I’m staying plastered to the floor tonight
(แอม สเตย์ยิ่ง พลาซเทอะ ทู เดอะ ฟลอร์ ทูไน๊ท)
As I’m waiting up on faith and compromise
(แอส แอม เวททิง อั๊พ ออน เฟท แอนด์ ค๊อมโพรไหมสํ)

You called me without warning
(ยู คอลลํ มี วิธเอ๊าท วอนิง)
One Wednesday early morning
(วัน เวนสดิ เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง)
Now Wednesdays will never be the same again
(นาว เวนสดิ วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม อะเกน)
Long distance call from Georgia
(ลอง ดิ๊สแท่นซํ คอลลํ ฟรอม จอร์จา)
Sweet southern speak is what you gave to me
(สวี้ท ซัฑเอิน สพี๊ค อีส ว๊อท ยู เกฝ ทู มี)
It was all I needed
(อิท วอส ซอร์ ไอ นี๊ด)

‘Cause I’m waiting on faith and compromise
(ค๊อส แอม เวททิง ออน เฟท แอนด์ ค๊อมโพรไหมสํ)
I’m staying plastered to the floor tonight
(แอม สเตย์ยิ่ง พลาซเทอะ ทู เดอะ ฟลอร์ ทูไน๊ท)
Just hoping it’ll be alright
(จั๊สท โฮพปิง อิว บี ออลไร๊ท)
‘Cause I’m trading all my hopes and fears
(ค๊อส แอม เทรดิ ออล มาย โฮพ แซน เฟียร์)
Praying that all my expectations die
(เพลยอิง แดท ดอร์ มาย เอคซเพ็คเทฌัน ดาย)
As I’m waiting up on faith and compromise
(แอส แอม เวททิง อั๊พ ออน เฟท แอนด์ ค๊อมโพรไหมสํ)

Your face now burns in my head
(ยุร เฟซ นาว เบิร์น ซิน มาย เฮด)
And I can’t shaking this feeling
(แอนด์ ดาย แค็นท เชคกิ้ง ดิส ฟีลอิง)
That you could be the first to be my last
(แดท ยู เคิด บี เดอะ เฟิร์สท ทู บี มาย ล๊าสท)
Before you call I’ll answer
(บีฟอร์ ยู คอลลํ อิลล แอ๊นเซ่อร)
Before you speak I’ll hear you
(บีฟอร์ ยู สพี๊ค อิลล เฮียร ยู)
Just promise me you’ll listen as i dream
(จั๊สท พรอมอิซ มี โยว ลิ๊สซึ่น แอส ซาย ดรีม)
And you’ll find me
(แอนด์ โยว ไฟนด์ มี)

‘Cause I’m waiting on faith and compromise
(ค๊อส แอม เวททิง ออน เฟท แอนด์ ค๊อมโพรไหมสํ)
I’m staying plastered to the floor tonight
(แอม สเตย์ยิ่ง พลาซเทอะ ทู เดอะ ฟลอร์ ทูไน๊ท)
Just hoping it’ll be alright
(จั๊สท โฮพปิง อิว บี ออลไร๊ท)
‘Cause I’m trading all my hopes and fears
(ค๊อส แอม เทรดิ ออล มาย โฮพ แซน เฟียร์)
Praying that all my expectations die
(เพลยอิง แดท ดอร์ มาย เอคซเพ็คเทฌัน ดาย)
As I’m waiting up on faith and compromise
(แอส แอม เวททิง อั๊พ ออน เฟท แอนด์ ค๊อมโพรไหมสํ)

You were the last thing on my mind
(ยู เวอ เดอะ ล๊าสท ทริง ออน มาย ไมนด์)
The first thing on my lips
(เดอะ เฟิร์สท ทริง ออน มาย ลิพ)
Staying up all night just to hear from you
(สเตย์ยิ่ง อั๊พ ออล ไน๊ท จั๊สท ทู เฮียร ฟรอม ยู)

‘Cause I’m waiting on faith and compromise
(ค๊อส แอม เวททิง ออน เฟท แอนด์ ค๊อมโพรไหมสํ)
I’m staying plastered to the floor tonight
(แอม สเตย์ยิ่ง พลาซเทอะ ทู เดอะ ฟลอร์ ทูไน๊ท)
Just hoping it’ll be alright
(จั๊สท โฮพปิง อิว บี ออลไร๊ท)
‘Cause I’m trading all my hopes and fears
(ค๊อส แอม เทรดิ ออล มาย โฮพ แซน เฟียร์)
Praying that all my expectations die
(เพลยอิง แดท ดอร์ มาย เอคซเพ็คเทฌัน ดาย)
As I’m waiting up on faith and compromise
(แอส แอม เวททิง อั๊พ ออน เฟท แอนด์ ค๊อมโพรไหมสํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faith And Compromise คำอ่านไทย Matt Wertz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น