เนื้อเพลง Man Down คำอ่านไทย Rihanna

I didn’t mean to end his life
( ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เอ็นด ฮีส ไล๊ฟ )
I know it wasn’t right
( ไอ โนว์ อิท วอสซึ้น ไร๊ท )
I can’t even sleep at night
( ไอ แค้น อี๊เฝ่น สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท )
Can’t get it off my mind
( แค้น เก็ท อิท ออฟฟ มาย ไมนด์ )
I need to get out of sight
( ไอ นี๊ด ทู เก็ท เอ๊าท ออฟ ไซ๊ท )
Before I end up behind bars
( บีฟอร์ ไอ เอ็นด อั๊พ บีฮายน์ บาร์ )

What started out as a simple altercation
( ว๊อท สท๊าร์ท เอ๊าท แอส อะ ซิ๊มเพิ่ล ออเทอร์เคชั่น )
Turned into a real sticky situation
( เทิร์น อิ๊นทู อะ เรียล สทิคคี ซิ๊ทูเอชั่น )
Me just thinking on the time that I’m facing
( มี เจิ๊สท ติ้งกิง ออน เดอะ ไทม์ แดท แอม เฟซิ่ง )
Makes me wanna cry
( เม้ค มี วอนนา คราย )

Cause I didn’t mean to hurt him
( ค๊อส ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เฮิร์ท ฮิม )
Could’ve been somebody’s son
( คู๊ดดิบ บีน ซัมบอดี้ ซัน )
And I took his heart when
( แอนด์ ไอ ทุก ฮีส ฮาร์ท เว็น )
I pulled out that gun
( ไอ พูลล เอ๊าท แดท กัน )

Rum, pum, pum rum, pum, pum, pum rum, pum, pum, pum
( รัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม )
Man Down
( แมน ดาวน์ )
Rum, pum, pum, pum rum, pum, pum, pum rum, pum, pum, pum
( รัม , พัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม )
Man Down
( แมน ดาวน์ )

Oh, mama, mama, mama
( โอ้ , มามา , มามา , มามา )
I just shot a man down
( ไอ เจิ๊สท ชอด อะ แมน ดาวน์ )
In central station
( อิน เซนทรัล สเทชั่น )
In front of a big ol’ crowd
( อิน ฟร๊อนท ออฟ อะ บิ๊ก โอ คราวดํ )
Oh, why? Oh, why?
( โอ้ , วาย ?โอ้ , วาย ?)
Oh, mama, mama, mama
( โอ้ , มามา , มามา , มามา )
I just shot a man down
( ไอ เจิ๊สท ชอด อะ แมน ดาวน์ )
In central station
( อิน เซนทรัล สเทชั่น )

It’s a 22
( อิทซ อะ 22 )
I Call her Peggy Sue
( ไอ คอลลํ เฮอ เพ็กกี้ ซู )
When she fits right down in my shoes
( เว็น ชี ฟิท ไร๊ท ดาวน์ อิน มาย ชู )
What you expect me to do
( ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท มี ทู ดู )
If you’re playing me for a fool
( อิ๊ฟ ยัวร์ เพลย์ยิ่ง มี ฟอร์ อะ ฟูล )
I will lose my cool
( ไอ วิล ลู้ส มาย คูล )
And reach for my fire arm
( แอนด์ รี๊ช ฟอร์ มาย ไฟเออะร อาร์ม )

I didn’t mean to lay him down
( ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เลย์ ฮิม ดาวน์ )
But it’s too late to turn back now
( บั๊ท อิทซ ทู เหลท ทู เทิร์น แบ็ค นาว )
Don’t know what I was thinking
( โด๊นท โนว์ ว๊อท ไอ วอส ติ้งกิง )
Now he’s no longer living
( นาว ฮีส โน ลีฝวิ่ง ยาวกว่า)
So I’m ‘bout to leave town [yeah]
( โซ แอม เบ้าท์ ทู ลี๊ฝ ทาวน์ [ เย่ ] )

Cause I didn’t mean to hurt him
( ค๊อส ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เฮิร์ท ฮิม )
Could’ve been somebody’s son
( คู๊ดดิบ บีน ซัมบอดี้ ซัน )
And I took his heart when
( แอนด์ ไอ ทุก ฮีส ฮาร์ท เว็น )
I pulled out that gun
( ไอ พูลล เอ๊าท แดท กัน )
[adsense]
Rum, pum, pum, pum rum, pum, pum, pum rum, pum, pum, pum
( รัม , พัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม )
Man Down
( แมน ดาวน์ )
Rum, pum, pum, pum rum, pum, pum, pum rum, pum, pum, pum
( รัม , พัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม )
Man Down
( แมน ดาวน์ )

Oh, mama, mama, mama
( โอ้ , มามา , มามา , มามา )
I just shot a man down
( ไอ เจิ๊สท ชอด อะ แมน ดาวน์ )
In central station
( อิน เซนทรัล สเทชั่น )
In front of a big ol’ crowd
( อิน ฟร๊อนท ออฟ อะ บิ๊ก โอ คราวดํ )
Oh, why? Oh, why?
( โอ้ , วาย ?โอ้ , วาย ?)
Oh, mama, mama, mama
( โอ้ , มามา , มามา , มามา )
I just shot a man down
( ไอ เจิ๊สท ชอด อะ แมน ดาวน์ )
In central station
( อิน เซนทรัล สเทชั่น )

And I never thought I’d do it
( แอนด์ ไอ เน๊เว่อร์ ตรอด อาย ดู อิท )
Never thought I’d do it
( เน๊เว่อร์ ตรอด อาย ดู อิท )
Never thought I’d do it
( เน๊เว่อร์ ตรอด อาย ดู อิท )
Oh, gosh
( โอ้ , กอช )
Whatever happened to me
( วอทเอ๊เว่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู มี )
Ever happened to me
( เอ๊เว่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู มี )
Ever happened to me
( เอ๊เว่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู มี )
Why did I pull the trigger
( วาย ดิด ไอ พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ )
Pull the trigger, pull the trigger – boom
( พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ , พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ – บูม )
And end a nigga, end a nigga life so soon
( แอนด์ เอ็นด อะ นิคกา , เอ็นด อะ นิคกา ไล๊ฟ โซ ซูน )
When me pull the trigger, pull the trigger, pull it ‘pon you
( เว็น มี พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ , พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ , พูลล อิท ปอน ยู )
Somebody tell me what I’m gonna, what I’m gonna do
( ซัมบอดี้ เทลล มี ว๊อท แอม กอนนา , ว๊อท แอม กอนนา ดู )

Rum, pum, pum, pum rum, pum, pum, pum rum, pum, pum, pum
( รัม , พัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม )
Me say one man down [oh, let me say]
( มี เซย์ วัน แมน ดาวน์ [ โอ้ , เล็ท มี เซย์ ] )
Rum, pum, pum, pum rum, pum, pum, pum, rum, pum, pum, pum
( รัม , พัม , พัม , พัม รัม , พัม , พัม , พัม , รัม , พัม , พัม , พัม )
When we went downtown
( เว็น วี เวนทฺ ดาวน์ทาวน์ )

Cause now I am a criminal criminal criminal
( ค๊อส นาว ไอ แอม อะ คริมินัล คริมินัล คริมินัล )
Oh, lord have mercy now I am a criminal
( โอ้ , หลอร์ด แฮพ เม๊อร์ซี่ นาว ไอ แอม อะ คริมินัล )
Man Down
( แมน ดาวน์ )
Tell the judge please gimme minimal
( เทลล เดอะ จั๊ดจ พลีซ กิมมี มินนะเมิล )
Run out a town none a them can see me now
( รัน เอ๊าท อะ ทาวน์ นัน อะ เด็ม แคน ซี มี นาว )

Oh, mama, mama, mama
( โอ้ , มามา , มามา , มามา )
I just shot a man down
( ไอ เจิ๊สท ชอด อะ แมน ดาวน์ )
In central station
( อิน เซนทรัล สเทชั่น )
In front of a big ol’ crowd
( อิน ฟร๊อนท ออฟ อะ บิ๊ก โอ คราวดํ )
Oh, why? Oh, why?
( โอ้ , วาย ?โอ้ , วาย ?)
Oh, mama, mama, mama
( โอ้ , มามา , มามา , มามา )
I just shot a man down
( ไอ เจิ๊สท ชอด อะ แมน ดาวน์ )
In central station
( อิน เซนทรัล สเทชั่น )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Man Down คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น