เนื้อเพลง I’m Beautiful คำอ่านไทย Bette Midler

()
” That’s it, baby! When you got it, flaunt it, flaunt it! ”
(” แด้ท ซิท , เบ๊บี้ ! เว็น ยู ก็อท ดิธ , ฟลอนท ดิธ , ฟลอนท ดิธ ! “)

” This is the Divine Miss M
(” ดิส ซิส เดอะ ดิไฝน มิซ เอ็ม)
and I’m here to share with you some rare
(แอนด์ แอม เฮียร ทู แชร์ วิธ ยู ซัม แรร์)
and stimulating insight into my cosmic fabulosity.
(แอนด์ ซทีมอิวเลทิง อิ๊นไซ้ท อิ๊นทู มาย คอสมิค fabulosity)
It’s really very simple. I smiply believe with all my heart: ”
(อิทซ ริแอ็ลลิ เฝ๊รี่ ซิ๊มเพิ่ล ไอ smiply บีลี๊ฝ วิธ ออล มาย ฮาร์ท : “)

I’m beautiful, I’m beautiful, I’m beautiful, dammit!
(แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , dammit !)
I’m beautiful, I’m beautiful, I’m beautiful, dammit!
(แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , dammit !)
I’m beautiful, so beautiful, I’m beautiful, dammit!
(แอม บยูทิฟุล , โซ บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , dammit !)
I’m beautiful, I’m beautiful, I’m beautiful, dammit!
(แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , dammit !)

” Go away, little girl, ” they used to say.
(” โก อะเวย์ , ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล , ” เด ยู๊ส ทู เซย์)
” Hey, you’re too fat, baby, you can’t play. ”
(” เฮ , ยัวร์ ทู แฟท , เบ๊บี้ , ยู แค็นท เพลย์ “)
” Hold on, miss thing, what you trying to do?
(” โฮลด์ ออน , มิซ ทริง , ว๊อท ยู ทไรอิง ทู ดู)
You know you’re too wack to be in our school. ”
(ยู โนว์ ยัวร์ ทู แวค ทู บี อิน เอ๊า สคูล “)

Too wack, too smart, too fast, too fine,
(ทู แวค , ทู สมาร์ท , ทู ฟาสท , ทู ไฟน ,)
too loud, too tough, too too divine.
(ทู เลาด , ทู ทั๊ฟ , ทู ทู ดิไฝน)
I said you don’t belong. You don’t belong.
(ไอ เซ็ด ยู ด้อนท์ บีลอง ยู ด้อนท์ บีลอง)
Too loud, too big, too much to bear,
(ทู เลาด , ทู บิ๊ก , ทู มัช ทู แบร์ ,)
too bold, too brash, too prone to swear.
(ทู โบลดฺ , ทู บแรฌ , ทู พโรน ทู สแวร์)
I heard that song for much too long.
(ไอ เฮิด แดท ซ็อง ฟอร์ มัช ทู ลอง)

Ain’t this my sun? Ain’t this my moon?
(เอน ดิส มาย ซัน เอน ดิส มาย มูน)
Ain’t this my world to be who I choose?
(เอน ดิส มาย เวิลด ทู บี ฮู ไอ ชู๊ส)
Ain’t this my song? Ain’t this my movie?
(เอน ดิส มาย ซ็อง เอน ดิส มาย มูวี่)
Ain’t this my world? I know I can do it.
(เอน ดิส มาย เวิลด ดาย โนว์ ไอ แคน ดู อิท)

I’m not too short, I’m not too tall,
(แอม น็อท ทู ช๊อร์ท , แอม น็อท ทู ทอลล์ ,)
I’m not too big, I’m not too small.
(แอม น็อท ทู บิ๊ก , แอม น็อท ทู สมอลล์)
Ooh, don’t lemme start lovin’ myself!
(อู้ , ด้อนท์ เลมมี สท๊าร์ท ลัฝวิน ไมเซลฟ !)
Ooh, don’t lemme start lovin’ myself!
(อู้ , ด้อนท์ เลมมี สท๊าร์ท ลัฝวิน ไมเซลฟ !)
I’m not too white, I’m not too black,
(แอม น็อท ทู ไว๊ท , แอม น็อท ทู แบล๊ค ,)
I’m not too this, I’m not too that.
(แอม น็อท ทู ดิส , แอม น็อท ทู แดท)
Ooh, don’t lemme start lovin’ myself!
(อู้ , ด้อนท์ เลมมี สท๊าร์ท ลัฝวิน ไมเซลฟ !)
Ooh, don’t lemme start lovin’ myself!
(อู้ , ด้อนท์ เลมมี สท๊าร์ท ลัฝวิน ไมเซลฟ !)

I’m beautiful, I’m beautiful, I’m beautiful, dammit!
(แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , dammit !)
I’m beautiful, I’m beautiful, I’m beautiful, dammit!
(แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , dammit !)

It’s time to call it what it is. Don’t play the naming game.
(อิทซ ไทม์ ทู คอลลํ อิท ว๊อท ดิธ อีส ด้อนท์ เพลย์ เดอะ namings เกม)
Become what you were born to be and be it unashamed.
(บีคัม ว๊อท ยู เวอ บอน ทู บี แอนด์ บี อิท อะนะเฌมด)
” Go away, little boy, ” I can hear them say,
(” โก อะเวย์ , ลิ๊ทเทิ่ล บอย , ” ไอ แคน เฮียร เด็ม เซย์ ,)
” Everybody on the block says they think you’re gay.
(” เอวี่บอดี้ ออน เดอะ บล๊อค เซย์ เด ทริ๊งค ยัวร์ เก)
Hold on, my friend, do you think we’re blind?
(โฮลด์ ออน , มาย เฟรน , ดู ยู ทริ๊งค เวีย ไบลนฺดฺ)
Take a look at yourself. You’re not our kind. ”
(เท้ค เก ลุ๊ค แกท ยุรเซลฟ ยัวร์ น็อท เอ๊า ไคนด์ “)

Too black, too white, too short, too tall,
(ทู แบล๊ค , ทู ไว๊ท , ทู ช๊อร์ท , ทู ทอลล์ ,)
too big, too green, too red, too small.
(ทู บิ๊ก , ทู กรีน , ทู เร้ด , ทู สมอลล์)
I said you don’t belong. You don’t belong.
(ไอ เซ็ด ยู ด้อนท์ บีลอง ยู ด้อนท์ บีลอง)
Too black, too white, too short, too tall,
(ทู แบล๊ค , ทู ไว๊ท , ทู ช๊อร์ท , ทู ทอลล์ ,)
too blue, too green, too red, too small.
(ทู บลู , ทู กรีน , ทู เร้ด , ทู สมอลล์)
I heard that song for much to long.
(ไอ เฮิด แดท ซ็อง ฟอร์ มัช ทู ลอง)

Ain’t this my sun? Ain’t this my moon?
(เอน ดิส มาย ซัน เอน ดิส มาย มูน)
Ain’t this my world to be who I choose?
(เอน ดิส มาย เวิลด ทู บี ฮู ไอ ชู๊ส)
Ain’t this my song? Ain’t this my movie?
(เอน ดิส มาย ซ็อง เอน ดิส มาย มูวี่)
Ain’t this my world? I know I can do it.
(เอน ดิส มาย เวิลด ดาย โนว์ ไอ แคน ดู อิท)

People always ask me,
(พี๊เพิ่ล ออลเว อาสคฺ มี ,)
” Miss M, how did you get so far
(” มิซ เอ็ม , ฮาว ดิด ยู เก็ท โซ ฟาร์)
on so little? ” Shut up!
(ออน โซ ลิ๊ทเทิ่ล ” ชั๊ท อั๊พ !)
Well, I woke up one morning,
(เวลล , ไอ โวค อั๊พ วัน ม๊อร์นิ่ง ,)
flossed my teeth and decided,
(ฟล็อซ มาย ทีท แอนด์ ดีไซด์ ,)
” Damn, I’m fierce! ” You look good!
(” แดมนํ , แอม เฟียร์ซ ! ” ยู ลุ๊ค กู๊ด !)
You can be just like me! A goddess? Yeah!
(ยู แคน บี จั๊สท ไล๊ค มี ! อะ กอดเดซ เย่ !)
Don’t just p*ssy foot around and sit on your assets.
(ด้อนท์ จั๊สท พี *ssy ฟุ้ท อะราวนฺดฺ แอนด์ ซิท ออน ยุร แอ๊สเส็ท)
Unleash your ferocity upon an unsuspecting world.
(อันลีฌ ยุร ฟิรอซอิทิ อุพอน แอน อันซัซเปคติง เวิลด)
Rise up and repeat after me: ” I’m beautiful! ”
(ไร๊ส อั๊พ แอนด์ รีพี๊ท แอ๊ฟเท่อร มี : ” แอม บยูทิฟุล ! “)

I’m beautiful, I’m beautiful, I’m beautiful!
(แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล !)
Can you say that?
(แคน ยู เซย์ แดท)
I’m beautiful, I’m beautiful, I’m beautiful!
(แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล !)
I don’t hear you!
(ไอ ด้อนท์ เฮียร ยู !)
I’m beautiful, I’m beautiful, I’m beautiful!
(แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล !)
Louder!
(ลาวเดอ !)
I’m beautiful, I’m beautiful, I’m beautiful!
(แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล , แอม บยูทิฟุล !)
Hey!
(เฮ !)

That’s it, baby, when you got it, flaunt it, flaunt it!
(แด้ท ซิท , เบ๊บี้ , เว็น ยู ก็อท ดิธ , ฟลอนท ดิธ , ฟลอนท ดิธ !)

Aaaaaah!
(Aaaaaah !)
Ain’t this my sun? My sun! Ain’t this my moon? My moon!
(เอน ดิส มาย ซัน มาย ซัน ! เอน ดิส มาย มูน มาย มูน !)
Ain’t this my world to be who I choose?
(เอน ดิส มาย เวิลด ทู บี ฮู ไอ ชู๊ส)
Ain’t this our song? Ain’t this our song?
(เอน ดิส เอ๊า ซ็อง เอน ดิส เอ๊า ซ็อง)
Ain’t this our movie? Ain’t this our movie?
(เอน ดิส เอ๊า มูวี่ เอน ดิส เอ๊า มูวี่)
Ain’t this our world to be who we choose?
(เอน ดิส เอ๊า เวิลด ทู บี ฮู วี ชู๊ส)

I’m not too short, I’m not too tall,
(แอม น็อท ทู ช๊อร์ท , แอม น็อท ทู ทอลล์ ,)
I’m not too big, I’m not too small.
(แอม น็อท ทู บิ๊ก , แอม น็อท ทู สมอลล์)
Ooh, don’t lemme start lovin’ myself!
(อู้ , ด้อนท์ เลมมี สท๊าร์ท ลัฝวิน ไมเซลฟ !)
Ooh, don’t lemme start lovin’ myself!
(อู้ , ด้อนท์ เลมมี สท๊าร์ท ลัฝวิน ไมเซลฟ !)
I’m not too white, I’m not too black,
(แอม น็อท ทู ไว๊ท , แอม น็อท ทู แบล๊ค ,)
I’m not too this, I’m not too that.
(แอม น็อท ทู ดิส , แอม น็อท ทู แดท)
Ooh, don’t lemme start lovin’ myself!
(อู้ , ด้อนท์ เลมมี สท๊าร์ท ลัฝวิน ไมเซลฟ !)
Ooh, don’t lemme start lovin’ myself!
(อู้ , ด้อนท์ เลมมี สท๊าร์ท ลัฝวิน ไมเซลฟ !)
I’m beautiful, dammit!
(แอม บยูทิฟุล , dammit !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Beautiful คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น