เนื้อเพลง Blueprint (Momma Loves Me) คำอ่านไทย Jay-Z

Yeah, yeah..
( เย่ , เย่)
Uhh, right, right, right
(อา , ไร๊ท , ไร๊ท , ไร๊ท)
Right, right, right, right
(ไร๊ท , ไร๊ท , ไร๊ท , ไร๊ท)

Uhh uhh uhh, feel me now, listen
(อา อา อา , ฟีล มี นาว , ลิ๊สซึ่น)
Momma loved me, pop left me
(มอมมา ลัฝ มี , พ็อพ เล๊ฟท มี)
Mickey fed me, Annie dressed me
(มิคกี้ เฟ็ด มี , แอนนี่ เดรส มี)
Eric fought me, made me tougher
(อีริค ฟอท มี , เมด มี ทักเฟอ)
Love you for that my n*gga no matter what brah
(ลัฝ ยู ฟอร์ แดท มาย เอ็น *gga โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท brah)
Marcy raised me; and whether right or wrong
(มาร์ซี เร้ส มี ; แอนด์ ฮเวทเออะ ไร๊ท ออ รอง)
Streets gave me all I write in the song
(สทรีท เกฝ มี ออล ไอ ไร๊ท อิน เดอะ ซ็อง)
Hootie babysitted, changed my diapers
(Hootie babysitted , เช้งจํ มาย ได๊อะเพ่อร์)
Gil introduced me to the game that changed my life up
(Gil อินโทรดิ๊วซ มี ทู เดอะ เกม แดท เช้งจํ มาย ไล๊ฟ อั๊พ)
East Trenton grew me, had me skippin school
(อี๊สท Trenton กรู มี , แฮ็ด มี skippin สคูล)
Valencia’s boyfriend Vovo had me makin moves
(Valencias บอยเฟรน Vovo แฮ็ด มี เมกิน มู๊ฝ)
Momma raised me, pop I miss you
(มอมมา เร้ส มี , พ็อพ ไอ มิซ ยู)
God help me forgive him I got some issues
(ก๊อด เฮ้ลพ มี ฟอร์กี๊ฝ ฮิม ไอ ก็อท ซัม อิ๊ชชู่)
Mickey cleaned my ears, Annie shampooed my hair
(มิคกี้ คลีน มาย เอียร , แอนนี่ แฌ็มพู มาย แฮร์)
Eric was fly – sh*t, I used to steal his gear
(อีริค วอส ฟลาย ฌะ *ที , ไอ ยู๊ส ทู สทีล ฮิส เกียร์)
I was the baby boy, I could do no wrong
(ไอ วอส เดอะ เบ๊บี้ บอย , ไอ เคิด ดู โน รอง)
Yeah it’s goin past fast – let’s move along
(เย่ อิทซ โกอิน พาสท์ ฟาสท เล็ท มู๊ฝ อะลอง)
Kitchen table – that’s where I honed my skills
(คิ๊ทเช่น เท๊เบิ้ล แด้ท แวร์ ไอ โฮน มาย สกิลล)
Jaz made me believe the sh*t was real
(Jaz เมด มี บีลี๊ฝ เดอะ ฌะ *ที วอส เรียล)
Labels turned me down, couldn’t foresee
(เล๊เบ้ล เทิร์น มี เดาน , คูดซึ่น โฟซี)
Clark sought me out, Dame believed
(ครัก ซอท มี เอ๊าท , เดม บีลี๊ฝ)
Primo laced me, Ski did too
(Primo แล็ค มี , ซคี ดิด ทู)
Reasonable Doubt – classic, shoulda went triple
(รีเซินนาเบิล เดาท คแลซซิแค็ล , โช๊วดา เว็นท ทริ๊พเพิ่ล)
Momma loved me, pop left me
(มอมมา ลัฝ มี , พ็อพ เล๊ฟท มี)
Grandma dressed me, plus she fed me
(แกรนมา เดรส มี , พลัส ชี เฟ็ด มี)
banana puddin, what’s in the hood then
(บะแนนอะ puddin , ว๊อท ซิน เดอะ ฮุด เด็น)
Puffin on L’s, drinkin pink champelle
(พัฟฟิน ออน Ls , ดริงคิน พิ๊งค champelle)
Ty rolled with a n*gga, V.A. spot
(Ty โรลล วิธ อะ เอ็น *gga , วี อะ สพอท)
Tone, Mike ‘Zo and them n*ggaz, V.A.’s locked
(โทน , ไมค Zo แอนด์ เด็ม เอ็น *ggaz , วี อะ เอส ล๊อค)
Biggs f*cked with a n*gga, whassup Hoff’?
(บิ๊กก เอฟ *cked วิธ อะ เอ็น *gga , ฮวัดสับ Hoff)
B-High hated the fact I put rap to the back
(บี ไฮฮ แฮ็ท เดอะ แฟคท ไอ พุท แร็พ ทู เดอะ แบ็ค)
Money pourin in, clientele growin now
(มั๊นนี่ โพวริน อิน , คไลเอ็นเท็ล โกรวิน นาว)
Birth of my first nephew, time to slow it down
(เบริ๊ท อ็อฝ มาย เฟิร์สท เน๊พิ่ว , ไทม์ ทู สโลว์ อิท เดาน)
October 21st, Lavelle came to the world
(อ็อคโทเบอะ 21st , Lavelle เคม ทู เดอะ เวิลด)
Followed by three more boys and then a baby girl
(ฟ๊อลโล่ว บาย ทรี โม บอย แซน เด็น อะ เบ๊บี้ เกิร์ล)
Momma loved me, T.T. Uncle Jay
(มอมมา ลัฝ มี , ที ที อั๊งเคิ่ล เจ)
loves you to death won’t let no trouble come your way
(ลัฝ ยู ทู เด้ท ว็อนท เล็ท โน ทรั๊บเบิ้ล คัม ยุร เวย์)
Oh, can’t forget my man down in Maryland
(โอ , แค็นท ฟอร์เก๊ท มาย แมน เดาน อิน เมรี่แลน)
He’s gone ’til November, how can I not remember?
(อีส กอน ทิล โนะเฝมเบอะ , ฮาว แคน นาย น็อท รีเม๊มเบ่อร์)
Tell your moms I’m there for her and Tiembra
(เทลล ยุร มัม แอม แดร์ ฟอร์ เฮอ แอนด์ Tiembra)
And your son too – there’s nothin I won’t do
(แอนด์ ยุร ซัน ทู แดร์ นอทติน นาย ว็อนท ดู)
Unless you was me, how could you judge me?
(อันเล๊ซ ยู วอส มี , ฮาว เคิด ยู จั๊ดจ มี)
I was brought up in pain, y’all can’t touch me
(ไอ วอส บรอท อั๊พ อิน เพน , ยอล แค็นท ทั๊ช มี)
Police pursued me, chased cuffed and subdued me
(โพลิ๊ซ เพอร์ซู มี , เชส คัฟ แอนด์ ซับดยู มี)
Talked to me rudely; cause I’m young rich and I’m black
(ท๊อล์ค ทู มี รูดลิ ; ค๊อส แอม ยัง ริ๊ช แอนด์ แอม แบล๊ค)
and live in a movie, not livin by rules
(แอนด์ ไล้ฝ อิน อะ มูวี่ , น็อท ลีฝอิน บาย รูล)
New rap patrollin the city, follow my crews
(นิว แร็พ patrollin เดอะ ซิ๊ที่ , ฟ๊อลโล่ว มาย ครู)
Bleek you’re still with me – n*gga what did I say?
(Bleek ยัวร์ สทิลล วิธ มี เอ็น *gga ว๊อท ดิด ดาย เซย์)
The time is comin; you one hit away
(เดอะ ไทม์ อีส คัมอิน ; ยู วัน ฮิท อะเวย์)
Beans I ain’t tryin to change you – just give you some game
(บีน ซาย เอน ทายอิน ทู เช้งจํ ยู จั๊สท กี๊ฝ ยู ซัม เกม)
to make the transition, from the street to the fame
(ทู เม้ค เดอะ ทแร็นซีฌอัน , ฟรอม เดอะ สทรีท ทู เดอะ เฟม)
My momma loves me..
(มาย มอมมา ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blueprint (Momma Loves Me) คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น