เนื้อเพลง Hate That I Love You คำอ่านไทย Rihanna ft. Ne-Yo

[Rihanna:]
( [รีฮันนา : ] )
That’s how much I love you
( แด้ท ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู )
That’s how much I need you
( แด้ท ฮาว มัช ไอ นี๊ด ยู )
And I can’t stand you
( แอนด์ ไอ แค้น สแทนด์ ยู )
Must everything you do make me wanna smile
( มัสท์ เอฟรี่ติง ยู ดู เม้ค มี วอนนา สไมล์ )
Can I not like you for awhile? [No….]
( แคน ไอ นอท ไล๊ค ยู ฟอร์ อะวายลฺ ?[ โน ] )

[Ne-Yo:]
( [นี – โย : ] )
But you won’t let me
( บั๊ท ยู โวน เล็ท มี )
You upset me girl
( ยู อั๊พเซ็ท มี เกิร์ล )
And then you kiss my lips
( แอนด์ เด็น ยู คิสส มาย ลิพ )
All of a sudden I forget [that I was upset]
( ออล ออฟ อะ ซัดดน ไอ ฟอร์เก๊ท [ แดท ไอ วอส อั๊พเซ็ท ] )
Can’t remember what you did
( แค้น รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู ดิด )

[Rihanna:]
( [รีฮันนา : ] )
But I hate it…
( บั๊ท ไอ เฮท อิท )
You know exactly what to do
( ยู โนว์ เอ๊กแซกลี ว๊อท ทู ดู )
So that I can’t stay mad at you
( โซ แดท ไอ แค้น สเทย์ แม้ด แอ็ท ยู )
For too long that’s wrong
( ฟอร์ ทู ลอง แด้ท รอง )

[Ne-Yo:]
( [นี – โย : ] )
But I hate it…
( บั๊ท ไอ เฮท อิท )
You know exactly how to touch
( ยู โนว์ เอ๊กแซกลี ฮาว ทู ทั๊ช )
So that I don’t want to fuss.. and fight no more
( โซ แดท ไอ โด๊นท ว้อนท ทู ฟัส แอนด์ ไฟ้ท โน มอร์ )
Said I despise that I adore you
( เซด ไอ ดิซไพส แดท ไอ อะดอร์ ยู )

[Rihanna:]
( [รีฮันนา : ] )
And I hate how much I love you boy [yeah…]
( แอนด์ ไอ เฮท ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู บอย [ เย่ ] )
I can’t stand how much I need you [I need you…]
( ไอ แค้น สแทนด์ ฮาว มัช ไอ นี๊ด ยู [ ไอ นี๊ด ยู ] )
And I hate how much I love you boy [oh whoa..]
( แอนด์ ไอ เฮท ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู บอย [ โอ้ โว้ว ] )
But I just can’t let you go
( บั๊ท ไอ เจิ๊สท แค้น เล็ท ยู โก )
And I hate that I love you so [oh..]
( แอนด์ ไอ เฮท แดท ไอ เลิฟ ยู โซ [ โอ้ ] )
[adsense]
[Ne-Yo:]
( [นี – โย : ] )
You completely know the power that you have
( ยู คอมพี๊ดลี โนว์ เดอะ พ๊าวเว่อร์ แดท ยู แฮพ )
The only one makes me laugh
( ดิ โอ๊นลี่ วัน เม้ค มี ล๊าฟ )

[Rihanna:]
( [รีฮันนา : ] )
Said it’s not fair
( เซด อิทซ นอท แฟร์ )
How you take advantage of the fact
( ฮาว ยู เท้ค แอดแฝ๊นเทจ ออฟ เดอะ แฟคท )
That I… love you beyond the reason why
( แดท ไอ เลิฟ ยู บียอนด์ เดอะ รี๊ซั่น วาย )
And it just ain’t right
( แอนด์ อิท เจิ๊สท เอน ไร๊ท )

[Ne-Yo:]
( [นี – โย : ] )
And I hate how much I love you girl
( แอนด์ ไอ เฮท ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู เกิร์ล )
I can’t stand how much I need you [yeah..]
( ไอ แค้น สแทนด์ ฮาว มัช ไอ นี๊ด ยู [ เย่ ] )
And I hate how much I love you girl
( แอนด์ ไอ เฮท ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู เกิร์ล )
But I just can’t let you go
( บั๊ท ไอ เจิ๊สท แค้น เล็ท ยู โก )
But I hate that I love you so
( บั๊ท ไอ เฮท แดท ไอ เลิฟ ยู โซ )

[Both:]
( [โบทรฺ : ] )
One of these days maybe your magic won’t affect me
( วัน ออฟ ดีซ เดย์ เมบี ยัวร์ แม๊จิค โวน แอฟเฟค มี )
And your kiss won’t make me weak
( แอนด์ ยัวร์ คิสส โวน เม้ค มี วี๊ค )
But no one in this world knows me the way you know me
( บั๊ท โน วัน อิน ดิส เวิลด โนว์ มี เดอะ เวย์ ยู โนว์ มี )
So you’ll probably always have a spell on me…
( โซ โยว พรอบอะบลี ออลเว แฮพ อะ สเพลล ออน มี )

[Ne-Yo:]
( [นี – โย : ] )
Yeah… Oh…
( เย่ โอ้ )

[Rihanna:]
( [รีฮันนา : ] )
That’s how much I love you [as much as I need you]
( แด้ท ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู [ แอส มัช แอส ไอ นี๊ด ยู ] )
That’s how much I need you [oh..]
( แด้ท ฮาว มัช ไอ นี๊ด ยู [ โอ้ ] )
That’s how much I love you [oh..]
( แด้ท ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู [ โอ้ ] )
As much as I need you
( แอส มัช แอส ไอ นี๊ด ยู )

[Rihanna:]
( [รีฮันนา : ] )
And I hate that I love you so
( แอนด์ ไอ เฮท แดท ไอ เลิฟ ยู โซ )
And I hate how much I love you boy
( แอนด์ ไอ เฮท ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู บอย )
I can’t stand how much I need you [can’t stand how much I need you]
( ไอ แค้น สแทนด์ ฮาว มัช ไอ นี๊ด ยู [ แค้น สแทนด์ ฮาว มัช ไอ นี๊ด ยู ] )
And I hate how much I love you boy
( แอนด์ ไอ เฮท ฮาว มัช ไอ เลิฟ ยู บอย )
But I just can’t let you go [but I just can’t let you go no..]
( บั๊ท ไอ เจิ๊สท แค้น เล็ท ยู โก [ บั๊ท ไอ เจิ๊สท แค้น เล็ท ยู โก โน ] )
And I hate that I love you so
( แอนด์ ไอ เฮท แดท ไอ เลิฟ ยู โซ )

And I hate that I love you so.. so…
( แอนด์ ไอ เฮท แดท ไอ เลิฟ ยู โซ โซ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hate That I Love You คำอ่านไทย Rihanna ft. Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น