เนื้อเพลง Call You Tonight คำอ่านไทย Whitney Houston

The stars must be aligned tonight
( เดอะ สทาร์ มัสท์ บี อะไลน ทูไน๊ท)
I believe this has to have a meaning
(ไอ บีลี๊ฝ ดิส แฮ็ส ทู แฮ็ฝ อะ มีนนิง)
Lightning had to strike to tonight
(ไล๊ทนิ่ง แฮ็ด ทู สไทร๊ค ทู ทูไน๊ท)
‘Cause the two of us are finally meeting
(ค๊อส เดอะ ทู อ็อฝ อัซ แซร์ ไฟแน็ลลิ มีทอิง)

In this place at this time
(อิน ดิส เพลส แอ็ท ดิส ไทม์)
And I feel safe when I look in your eyes
(แอนด์ ดาย ฟีล เซฟ เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
I feel like I know you from another life
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก โนว์ ยู ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ฟ)
And it makes me wish I wasnดt so pressed for time
(แอนด์ ดิท เม้ค มี วิ๊ช ไอ wasnดt โซ เพรส ฟอร์ ไทม์)

I can’t catch my breath ’cause you take it away
(ไอ แค็นท แค็ทช มาย บรี๊ทฺรฺ ค๊อส ยู เท้ค อิท อะเวย์)
Thatดs right, everytime could not find words to stay
(Thatดs ไร๊ท , เอ๊รี่ไทม์ เคิด น็อท ไฟนด์ เวิร์ด ทู สเทย์)
How thereดs so many things I wanna get to know
(ฮาว thereดs โซ เมนอิ ทริง ซาย วอนนา เก็ท ทู โนว์)
I wish that I could stay but I got to go
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ เคิด สเทย์ บั๊ท ไอ ก็อท ทู โก)

So Imma call you tonight
(โซ แอมมา คอลลํ ยู ทูไน๊ท)
I will baby
(ไอ วิล เบ๊บี้)
Just as soon as I get time alone
(จั๊สท แอส ซูน แอส ซาย เก็ท ไทม์ อะโลน)
Imma call you tonight
(แอมมา คอลลํ ยู ทูไน๊ท)
I will baby
(ไอ วิล เบ๊บี้)
Just as soon as I get home
(จั๊สท แอส ซูน แอส ซาย เก็ท โฮม)

That’s the way it goes in life
(แด้ท เดอะ เวย์ อิท โกซ ซิน ไล๊ฟ)
You get busy when you just don’t wanna
(ยู เก็ท บี๊ซี่ เว็น ยู จั๊สท ด้อนท์ วอนนา)
There’s never enough time day or night
(แดร์ เน๊เฝ่อร์ อีน๊าฟ ไทม์ เดย์ ออ ไน๊ท)
You have to make it so baby I’m gonna
(ยู แฮ็ฝ ทู เม้ค อิท โซ เบ๊บี้ แอม กอนนะ)

Make a way to connect
(เม้ค เก เวย์ ทู คอนเน็คท)
‘Cause your face is what I can’t forget
(ค๊อส ยุร เฟซ อีส ว๊อท ไอ แค็นท ฟอร์เก๊ท)
I feel like I know you from another life
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก โนว์ ยู ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ฟ)
It just makes me wish I wasn’t so pressed for time
(อิท จั๊สท เม้ค มี วิ๊ช ไอ วอสซึ้น โซ เพรส ฟอร์ ไทม์)

I can’t catch my breath ’cause you take it away
(ไอ แค็นท แค็ทช มาย บรี๊ทฺรฺ ค๊อส ยู เท้ค อิท อะเวย์)
That’s right, everytime could not find words to stay
(แด้ท ไร๊ท , เอ๊รี่ไทม์ เคิด น็อท ไฟนด์ เวิร์ด ทู สเทย์)
How there’s so many things I wanna get to know
(ฮาว แดร์ โซ เมนอิ ทริง ซาย วอนนา เก็ท ทู โนว์)
I wish that I could stay but I got to go
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ เคิด สเทย์ บั๊ท ไอ ก็อท ทู โก)

So Imma call you tonight [I promise baby]
(โซ แอมมา คอลลํ ยู ทูไน๊ท [ ไอ พรอมอิซ เบ๊บี้ ])
I will baby [I will baby]
(ไอ วิล เบ๊บี้ [ ไอ วิล เบ๊บี้ ])
Just as soon as I get time alone [Soon as I get time alone]
(จั๊สท แอส ซูน แอส ซาย เก็ท ไทม์ อะโลน [ ซูน แอส ซาย เก็ท ไทม์ อะโลน ])
Imma call you tonigh [I’ll call you baby]
(แอมมา คอลลํ ยู tonigh [ อิลล คอลลํ ยู เบ๊บี้ ])
I will baby [Show now]
(ไอ วิล เบ๊บี้ [ โชว์ นาว ])
Just as soon as I get home
(จั๊สท แอส ซูน แอส ซาย เก็ท โฮม)

Destiny, I believe in it
(เดซทินิ , ไอ บีลี๊ฝ อิน หนิด)
Meant to be, don’t you see it’s possible
(เม็นท ทู บี , ด้อนท์ ยู ซี อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล)
That with this kind of magic anything can happen
(แดท วิธ ดิส ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค เอนอิธิง แคน แฮ๊พเพ่น)
And if you wanna know then stay by the phone
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา โนว์ เด็น สเทย์ บาย เดอะ โฟน)
You stay by the phone
(ยู สเทย์ บาย เดอะ โฟน)

I can’t catch my breath ’cause you take it away
(ไอ แค็นท แค็ทช มาย บรี๊ทฺรฺ ค๊อส ยู เท้ค อิท อะเวย์)
That’s right, everytime could not find words to stay [Could not find words to say]
(แด้ท ไร๊ท , เอ๊รี่ไทม์ เคิด น็อท ไฟนด์ เวิร์ด ทู สเทย์ [ เคิด น็อท ไฟนด์ เวิร์ด ทู เซย์ ])
How thereดs so many things I wanna get to know [Don’t know]
(ฮาว thereดs โซ เมนอิ ทริง ซาย วอนนา เก็ท ทู โนว์ [ ด้อนท์ โนว์ ])
I wish that I could stay [Stay]
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ เคิด สเทย์ [ สเทย์ ])
But I got to go [I gotta go, baby]
(บั๊ท ไอ ก็อท ทู โก [ ไอ กอททะ โก , เบ๊บี้ ])

So Imma call you tonight [Promise I will, promise I will]
(โซ แอมมา คอลลํ ยู ทูไน๊ท [ พรอมอิซ ไอ วิล , พรอมอิซ ไอ วิล ])
I will baby
(ไอ วิล เบ๊บี้)
Just as soon as I get time alone [Oh baby]
(จั๊สท แอส ซูน แอส ซาย เก็ท ไทม์ อะโลน [ โอ เบ๊บี้ ])
Imma call you tonight [I’ll call you tonight]
(แอมมา คอลลํ ยู ทูไน๊ท [ อิลล คอลลํ ยู ทูไน๊ท ])
I will baby
(ไอ วิล เบ๊บี้)
Just as soon as I get home
(จั๊สท แอส ซูน แอส ซาย เก็ท โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call You Tonight คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น