เนื้อเพลง Southtown คำอ่านไทย P.O.D.

Welcome to hard times, back again like it’s never been. for the first time it
( เว้ลคั่ม ทู ฮาร์ด ไทม์ , แบ็ค อะเกน ไล๊ค อิทซ เน๊เฝ่อร์ บีน ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิท)
seems to mess with my head. when i realize what it takes, can i realate. with
(ซีม ทู เมซ วิธ มาย เฮด เว็น นาย รีแอะไลส ว๊อท ดิธ เท้ค , แคน นาย realate วิธ)
whatever, but never will it drive me to hate. could i be the next guy that
(ฮว็อทเอฝเออะ , บั๊ท เน๊เฝ่อร์ วิล อิท ไดร๊ฝ มี ทู เฮท เคิด ดาย บี เดอะ เน๊กซท กาย แดท)
you take before i wake. now i lay me down to sleep, eyes tight when i pray.
(ยู เท้ค บีฟอร์ ไอ เว้ค นาว ไอ เลย์ มี เดาน ทู สลี๊พ , อาย ไท๊ท เว็น นาย เพรย์)
this here is real life, circumstances make you think. should i be counting my
(ดิส เฮียร อีส เรียล ไล๊ฟ , เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์ เม้ค ยู ทริ๊งค เชิด ดาย บี เค๊าติง มาย)
blessings, the next second my eyes blink.
(บเลซซิง , เดอะ เน๊กซท เซ๊คคั่น มาย อาย บลิ๊งค)

[chorus:] here in the southtown you know that kid don’t play. put it down
([ ค๊อรัส : ] เฮียร อิน เดอะ southtown ยู โนว์ แดท คิด ด้อนท์ เพลย์ พุท ดิธ เดาน)
on the streets, will i see another day. if i make it back this time, gots to
(ออน เดอะ สทรีท , วิล ไอ ซี อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อิ๊ฟ ฟาย เม้ค อิท แบ็ค ดิส ไทม์ , ก็อท ทู)
hold what is mine. and thank god that i made it alive.
(โฮลด์ ว๊อท อีส ไมน์ แอนด์ แธ๊งค์ ก๊อด แดท ไอ เมด อิท อะไล๊ฝ)

One love it’s easier said than done. can i rise above anything that gets in
(วัน ลัฝ อิทซ อีสไซน์ เซ็ด แฑ็น ดัน แคน นาย ไร๊ส อะโบ๊ฝ เอนอิธิง แดท เก็ท ซิน)
my way?. like words you say, you let your tongue get loose. and when push
(มาย เวย์ ไล๊ค เวิร์ด ยู เซย์ , ยู เล็ท ยุร ทั๊ง เก็ท ลู้ส แอนด์ เว็น พุช)
comes to shove, i’m not used to walking away. i keep on looking up, because
(คัม ทู ฌัฝ , แอม น็อท ยู๊ส ทู วอคกิง อะเวย์ ไอ คี๊พ ออน ลุคอิง อั๊พ , บิคอส)
these times are getting tough. tomarrows gone and its the same o’ song.
(ฑิส ไทม์ แซร์ เกดดดิ้ง ทั๊ฟ ทอมเมโรว กอน แอนด์ อิทซ เดอะ เซม โอ ซ็อง)
father fill my cup, give me strength to power up. a life to shine, you’re the
(ฟ๊าเท่อร ฟิลล มาย คัพ , กี๊ฝ มี ซทเร็งธ ทู พ๊าวเว่อร์ อั๊พ อะ ไล๊ฟ ทู ไชน์ , ยัวร์ เดอะ)
diamond in this rough.
(ได๊ม่อนดํ อิน ดิส รั๊ฟ)
IT AINT GOTS TO BE LIKE THIS. DONT WANT TO THROW UP MY FIST.
(อิท เอน ก็อท ทู บี ไล๊ค ดิส ด้อนท์ ว้อนท ทู โธรว์ อั๊พ มาย ฟิซท)
DONT WANNA
(ด้อนท์ วอนนา)
BE LIKE THIS. DONT WANNA THROW UP MY FIST. I MUST RESIST.
(บี ไล๊ค ดิส ด้อนท์ วอนนา โธรว์ อั๊พ มาย ฟิซท ไอ มัสท์ รีซิ๊สท)

[chorus:] [chorus:] here in the southtown you know that kid don’t play.
([ ค๊อรัส : ] [ ค๊อรัส : ] เฮียร อิน เดอะ southtown ยู โนว์ แดท คิด ด้อนท์ เพลย์)
put it down on the streets, will i see another day. if i make it back this
(พุท ดิธ เดาน ออน เดอะ สทรีท , วิล ไอ ซี อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อิ๊ฟ ฟาย เม้ค อิท แบ็ค ดิส)
time, gots to hold what is mine. and thank god that i made it alive.
(ไทม์ , ก็อท ทู โฮลด์ ว๊อท อีส ไมน์ แอนด์ แธ๊งค์ ก๊อด แดท ไอ เมด อิท อะไล๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Southtown คำอ่านไทย P.O.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น