เนื้อเพลง If I Never See Your Face Again คำอ่านไทย Maroon 5 ft. Rihanna

[Maroon 5]
Now as the summer fades, I let you slip away
( นาว แอส เดอะ ซั๊มเม่อร์ เฟด , ไอ เล็ท ยู สลิ๊พ อะเวย์ )
You say I’m not your type, But I can make you sway.
( ยู เซย์ แอม นอท ยัวร์ ไท๊พ , บั๊ท ไอ แคน เม้ค ยู สเว )
It makes you burn to learn, you’re not the only one
( อิท เม้ค ยู เบิร์น ทู เลิร์น , ยัวร์ นอท ดิ โอ๊นลี่ วัน )
I’d let you be if you put down your blazing gun.
( อาย เล็ท ยู บี อิ๊ฟ ยู พุท ดาวน์ ยัวร์ เบ๊ซิง กัน )

[Rihanna]
Now you’ve gone somewhere else, Far away
( นาว ยู๊ฟ กอน ซัมแวร์ เอ๊ลส , ฟาร์ อะเวย์ )
I don’t know if I will find you [find you, find you].
( ไอ โด๊นท โนว์ อิ๊ฟ ไอ วิล ไฟนด์ ยู [ ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู ] )
But you feel my breath, on your neck
( บั๊ท ยู ฟีล มาย บรี๊ทฺรฺ , ออน ยัวร์ เน็ค )
Can’t believe I’m right behind you [right behind you].
( แค้น บีลี๊ฝ แอม ไร๊ท บีฮายน์ ยู [ ไร๊ท บีฮายน์ ยู ] )

[Both]
‘Cause you keep me coming back for more [Coming back for more]
( ค๊อส ยู คี๊พ มี คัมมิ่ง แบ็ค ฟอร์ มอร์ [ คัมมิ่ง แบ็ค ฟอร์ มอร์ ] )
And I feel a little better than I did before
( แอนด์ ไอ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊ทเด่อร์ แดน ไอ ดิด บีฟอร์ )

[Rihanna]
And if I never see your face again, I don’t mind
( แอนด์ อิ๊ฟ ไอ เน๊เว่อร์ ซี ยัวร์ เฟซ อะเกน , ไอ โด๊นท ไมนด์ )

[Both]
‘Cause we got much further than I thought we’d get tonight
( ค๊อส วี กอท มัช เฟ๊อร์เธ่อร์ แดน ไอ ตรอด เวด เก็ท ทูไน๊ท )

[Rihanna]
Sometimes you move so well
( ซัมไทม์ ยู มู๊ฝ โซ เวลล )
It’s hard not to give in.
( อิทซ ฮาร์ด นอท ทู กี๊ฝ อิน )

[Maroon 5]
I’m lost, I can’t tell
( แอม โลด , ไอ แค้น เทลล )
Where you end and I begin.
( แวร์ ยู เอ็นด แอนด์ ไอ บีกิน )

[Rihanna]
It makes you burn to learn
( อิท เม้ค ยู เบิร์น ทู เลิร์น )
I’m with another man.
( แอม วิธ อะน๊าเทร่อร์ แมน )

[Maroon 5]
I wonder if he’s half
( ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ฮีส ฮาล์ฟ )
The lover that I am.
( เดอะ เลิฟเว่อร์ แดท ไอ แอม )
Now you’ve gone somewhere else, Far away
( นาว ยู๊ฟ กอน ซัมแวร์ เอ๊ลส , ฟาร์ อะเวย์ )
I don’t know if I will find you [find you, find you].
( ไอ โด๊นท โนว์ อิ๊ฟ ไอ วิล ไฟนด์ ยู [ ไฟนด์ ยู , ไฟนด์ ยู ] )
But you feel my breath, on your neck
( บั๊ท ยู ฟีล มาย บรี๊ทฺรฺ , ออน ยัวร์ เน็ค )
Can’t believe I’m right behind you [right behind you].
( แค้น บีลี๊ฝ แอม ไร๊ท บีฮายน์ ยู [ ไร๊ท บีฮายน์ ยู ] )
[adsense]
[Both]
‘Cause you keep me coming back for more [Coming back for more]
( ค๊อส ยู คี๊พ มี คัมมิ่ง แบ็ค ฟอร์ มอร์ [ คัมมิ่ง แบ็ค ฟอร์ มอร์ ] )
And I feel a little better than I did before
( แอนด์ ไอ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊ทเด่อร์ แดน ไอ ดิด บีฟอร์ )

[Rihanna]
If I never see your face again, I don’t mind
( อิ๊ฟ ไอ เน๊เว่อร์ ซี ยัวร์ เฟซ อะเกน , ไอ โด๊นท ไมนด์ )

[Both]
‘Cause we got much further than I thought we’d get tonight
( ค๊อส วี กอท มัช เฟ๊อร์เธ่อร์ แดน ไอ ตรอด เวด เก็ท ทูไน๊ท )

[Maroon 5]
Baby, baby
( เบ๊บี้ , เบ๊บี้ )
Please believe me
( พลีซ บีลี๊ฝ มี )
Find it in your heart to reach me
( ไฟนด์ อิท อิน ยัวร์ ฮาร์ท ทู รี๊ช มี )
Promise not to leave me behind
( โพรมิซ นอท ทู ลี๊ฝ มี บีฮายน์ )
[Promise not to leave me behind]
( [ โพรมิซ นอท ทู ลี๊ฝ มี บีฮายน์ ] )

[Rihanna]
Take me down, but take it easy
( เท้ค มี ดาวน์ , บั๊ท เท้ค อิท อีซี่ )
Make me think but don’t deceive me
( เม้ค มี ตริ๊งค บั๊ท โด๊นท ดิซีฟว มี )
Torture me by taking your time
( ท๊อเจ้อร มี บาย เทคกิ้ง ยัวร์ ไทม์ )
[Torture me, torture me]
( [ ท๊อเจ้อร มี , ท๊อเจ้อร มี ] )
‘Cause you keep me coming back for more
( ค๊อส ยู คี๊พ มี คัมมิ่ง แบ็ค ฟอร์ มอร์ )
And I feel a little better than I did before
( แอนด์ ไอ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊ทเด่อร์ แดน ไอ ดิด บีฟอร์ )

[Both]
If I never see your face again, I don’t mind
( อิ๊ฟ ไอ เน๊เว่อร์ ซี ยัวร์ เฟซ อะเกน , ไอ โด๊นท ไมนด์ )
‘Cause we got much further than I thought we’d get tonight [torture me, torture me]
( ค๊อส วี กอท มัช เฟ๊อร์เธ่อร์ แดน ไอ ตรอด เวด เก็ท ทูไน๊ท [ ท๊อเจ้อร มี , ท๊อเจ้อร มี ] )

[Both]
‘Cause you keep me coming back for more [Coming back for more]
( ค๊อส ยู คี๊พ มี คัมมิ่ง แบ็ค ฟอร์ มอร์ [ คัมมิ่ง แบ็ค ฟอร์ มอร์ ] )
And I feel a little better than I did before [Did before]
( แอนด์ ไอ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊ทเด่อร์ แดน ไอ ดิด บีฟอร์ [ ดิด บีฟอร์ ] )
And if I never see your face again, I don’t mind
( แอนด์ อิ๊ฟ ไอ เน๊เว่อร์ ซี ยัวร์ เฟซ อะเกน , ไอ โด๊นท ไมนด์ )
‘Cause we got much further than I thought we’d get tonight
( ค๊อส วี กอท มัช เฟ๊อร์เธ่อร์ แดน ไอ ตรอด เวด เก็ท ทูไน๊ท )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Never See Your Face Again คำอ่านไทย Maroon 5 ft. Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น