เนื้อเพลง E.T. คำอ่านไทย Katy Perry

You’re so hypnotizing
( ยัวร์ โซ เฮพพีทายซิ่ง )
Could you be the devil
( คูด ยู บี เดอะ เด๊ฝิ้ล )
Could you be an angel
( คูด ยู บี แอน แอ๊งเจล )

Your touch magnetizing
( ยัวร์ ทั๊ช แมกนีทายซิ่ง )
Feels like I am floating
( ฟีล ไล๊ค กาย แอม โฟลวดิง )
Leaves my body glowing
( ลี๊ฝ มาย บ๊อดี้ โกรววิ่ง )

They say be afraid
( เดย์ เซย์ บี อะเฟรด )
You’re not like the others
( ยัวร์ นอท ไล๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ )
Futuristic lover
( ฟิวเจอริสติก เลิฟเว่อร์ )
Different DNA
( ดีฟฟาเร้น ดีเอนเอ )
They don’t understand you
( เดย์ โด๊นท อั๊นเด้อรสแทนด ยู )

Your from a whole other world
( ยัวร์ ฟรอม อะ โฮล อ๊อเธ่อร์ เวิลด )
A different dimension
( อะ ดีฟฟาเร้น ไดเม๊นชั่น )
You open my eyes
( ยู โอ๊เพ่น มาย อาย )
And I’m ready to go
( แอนด์ แอม เร๊ดี้ ทู โก )
Lead me into the light
( ลี๊ด มี อิ๊นทู เดอะ ไล๊ท )

Kiss me, ki-ki-kiss me
( คิสส มี , กี – กี – คิสส มี )
Infect me with your love and
( อินเฟค มี วิธ ยัวร์ เลิฟ แอนด์ )
Fill me with your poison
( ฟิลล มี วิธ ยัวร์ พ๊อยซั่น )

Take me, ta-ta-take me
( เท้ค มี , ดา – ดา – เท้ค มี )
Wanna be a victim
( วอนนา บี อะ ฝิ๊คทิ่ม )
Ready for abduction
( เร๊ดี้ ฟอร์ แอ๊บเดกชั่น )

Boy, you’re an alien
( บอย , ยัวร์ แอน เอ๊เลี่ยน )
Your touch are foreign
( ยัวร์ ทั๊ช อาร์ ฟอร์เรน )
It’s supernatural
( อิทซ ซูเพอแนชเชอเริล )
Extraterrestrial
( เอ๊กเทเทอร์เรซเทียล )

Your so supersonic
( ยัวร์ โซ ซูเพอซอนนิค )
Wanna feel your powers
( วอนนา ฟีล ยัวร์ พ๊าวเว่อร์ )
Stun me with your lasers
( สทัน มี วิธ ยัวร์ เลเสอะ )
Your kiss is cosmic
( ยัวร์ คิสส อีส คอซมิค )
Every move is magic
( เอ๊ฟรี่ มู๊ฝ อีส แม๊จิค )

Your from a whole other world
( ยัวร์ ฟรอม อะ โฮล อ๊อเธ่อร์ เวิลด )
A different dimension
( อะ ดีฟฟาเร้น ไดเม๊นชั่น )
You open my eyes
( ยู โอ๊เพ่น มาย อาย )
And I’m ready to go
( แอนด์ แอม เร๊ดี้ ทู โก )
Lead me into the light
( ลี๊ด มี อิ๊นทู เดอะ ไล๊ท )
[adsense]
Kiss me, ki-ki-kiss me
( คิสส มี , กี – กี – คิสส มี )
Infect me with your love and
( อินเฟค มี วิธ ยัวร์ เลิฟ แอนด์ )
Fill me with your poison
( ฟิลล มี วิธ ยัวร์ พ๊อยซั่น )

Take me, ta-ta-take me
( เท้ค มี , ดา – ดา – เท้ค มี )
Wanna be a victim
( วอนนา บี อะ ฝิ๊คทิ่ม )
Ready for abduction
( เร๊ดี้ ฟอร์ แอ๊บเดกชั่น )

Boy, you’re an alien
( บอย , ยัวร์ แอน เอ๊เลี่ยน )
Your touch are foreign
( ยัวร์ ทั๊ช อาร์ ฟอร์เรน )
It’s supernatural
( อิทซ ซูเพอแนชเชอเริล )
Extraterrestrial
( เอ๊กเทเทอร์เรซเทียล )

There is this transcendental
( แดร์ อีส ดิส เท้นเซนเดนทอล )
On another level
( ออน อะน๊าเทร่อร์ เล๊เฝ่ล )
Boy, you’re my lucky star
( บอย , ยัวร์ มาย ลัคกี้ สทาร์ )

I wanna walk on your wave length
( ไอ วอนนา ว๊อล์ค ออน ยัวร์ เว๊ฝ เล้นธ )
And be there when you vibrate
( แอนด์ บี แดร์ เว็น ยู ไฝ๊เบรท )
For you I’ll risk it all
( ฟอร์ ยู แอล ริ๊ซค อิท ออล )
All
( ออล )

Kiss me, ki-ki-kiss me
( คิสส มี , กี – กี – คิสส มี )
Infect me with your love and
( อินเฟค มี วิธ ยัวร์ เลิฟ แอนด์ )
Fill me with your poison
( ฟิลล มี วิธ ยัวร์ พ๊อยซั่น )

Take me, ta-ta-take me
( เท้ค มี , ดา – ดา – เท้ค มี )
Wanna be a victim
( วอนนา บี อะ ฝิ๊คทิ่ม )
Ready for abduction
( เร๊ดี้ ฟอร์ แอ๊บเดกชั่น )

Boy, you’re an alien
( บอย , ยัวร์ แอน เอ๊เลี่ยน )
Your touch are foreign
( ยัวร์ ทั๊ช อาร์ ฟอร์เรน )
It’s supernatural
( อิทซ ซูเพอแนชเชอเริล )
Extraterrestrial
( เอ๊กเทเทอร์เรซเทียล )

Extraterrestrial
( เอ๊กเทเทอร์เรซเทียล )
Extraterrestrial
( เอ๊กเทเทอร์เรซเทียล )

Boy, you’re an alien
( บอย , ยัวร์ แอน เอ๊เลี่ยน )
Your touch are foreign
( ยัวร์ ทั๊ช อาร์ ฟอร์เรน )
It’s supernatural
( อิทซ ซูเพอแนชเชอเริล )
Extraterrestrial
( เอ๊กเทเทอร์เรซเทียล )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง E.T. คำอ่านไทย Katy Perry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น