เนื้อเพลง How Could You คำอ่านไทย Mario

Uh, oh…
( อา , โอ)
Wo no no no no oh
(โว โน โน โน โน โอ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
It’s kinda crazy, babe
(อิทซ กินดา คเรสิ , เบ้บ)
How I remember things
(ฮาว ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ทริง)
[Like where you came from and how you had nothin’]
([ ไล๊ค แวร์ ยู เคม ฟรอม แอนด์ ฮาว ยู แฮ็ด นอทติน ])
I went and made you fly
(ไอ เว็นท แอนด์ เมด ยู ฟลาย)
Put extra’s on your ride
(พุท เอ๊กซทร่า ออน ยุร ไรด์)
[Didn’t miss a birthday now you can’t even remember mine]
([ ดิ๊นอิน มิซ ซา เบริ์ดเดย์ นาว ยู แค็นท อี๊เฝ่น รีเม๊มเบ่อร์ ไมน์ ])
You made it clear to me
(ยู เมด อิท เคลียร์ ทู มี)
[You wasn’t down for me]
([ ยู วอสซึ้น เดาน ฟอร์ มี ])
Love may be blind, baby
(ลัฝ เมย์ บี ไบลนฺดฺ , เบ๊บี้)
[But now I see]
([ บั๊ท นาว ไอ ซี ])
You had things up your sleeve [oh]
(ยู แฮ็ด ทริง อั๊พ ยุร ซลีฝ [ โอ ])
Don’t even lie to me
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ไล ทู มี)
[I even heard it from your family]
([ ไอ อี๊เฝ่น เฮิด ดิท ฟรอม ยุร แฟ๊มิลี่ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
How could you let somebody lay where I layed?
(ฮาว เคิด ยู เล็ท ซัมบอดี้ เลย์ แวร์ ไอ เลย์)
How could you give him everything that we made?
(ฮาว เคิด ยู กี๊ฝ ฮิม เอ๊วี่ติง แดท วี เมด)
How could you call him all the names that you used to call me?
(ฮาว เคิด ยู คอลลํ ฮิม ออล เดอะ เนม แดท ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี)
How could you, how could you just forget about me?
(ฮาว เคิด ยู , ฮาว เคิด ยู จั๊สท ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท มี)
How could you teach him all the things I taught you?
(ฮาว เคิด ยู ที๊ช ฮิม ออล เดอะ ทริง ซาย ทอท ยู)
How could you put him up to the Ghetto Karmasutra?
(ฮาว เคิด ยู พุท ฮิม อั๊พ ทู เดอะ เกทโท Karmasutra)
How could you put me in the back and give him the front seat?
(ฮาว เคิด ยู พุท มี อิน เดอะ แบ็ค แอนด์ กี๊ฝ ฮิม เดอะ ฟร๊อนท ซีท)
How could you, how could you just forget about me?
(ฮาว เคิด ยู , ฮาว เคิด ยู จั๊สท ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท มี)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Yeah
(เย่)
You must be out ya mind
(ยู มัสท์ บี เอ๊าท ยา ไมนด์)
You got a lot of nerve
(ยู ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เนิ๊ร์ฝ)
[To think that I’m goin’ chill after all the sh*t I heard]
([ ทู ทริ๊งค แดท แอม โกอิน ชิล แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ ฌะ *ที ไอ เฮิด ])
I damn near carried you
(ไอ แดมนํ เนียร์ แคร์รี่ ยู)
I could’ve married you
(ไอ คูดดิฝ แมริด ยู)
[Good thing I found out ‘fore I bought that 7 carat for you]
([ กู๊ด ทริง ไอ เฟานด เอ๊าท โฟร์ ไอ บอท แดท เซฝเว่น แคแร็ท ฟอร์ ยู ])
I know you’re sick about
(ไอ โนว์ ยัวร์ ซิ๊ค อะเบ๊าท)
[The way I found you out]
([ เดอะ เวย์ ไอ เฟานด ยู เอ๊าท ])
Go ‘head and pack it out
(โก เฮด แอนด์ แพ็ค อิท เอ๊าท)
[I hope he’s got room at his house]
([ ไอ โฮพ อีส ก็อท รูม แอ็ท ฮิส เฮ้าส ])
You should have thought of me
(ยู เชิด แฮ็ฝ ธอท อ็อฝ มี)
Before you hopped in the sheets
(บีฟอร์ ยู โฮ๊บ อิน เดอะ ฌีท)
[Damn, I can’t believe that you did this to me, baby]
([ แดมนํ , ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แดท ยู ดิด ดิส ทู มี , เบ๊บี้ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
Girl, I tried to give you everything
(เกิร์ล , ไอ ทไร ทู กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
Can’t believe the ways you repaid me
(แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ เวย์ ยู ริเพด มี)
Girl, you had it all
(เกิร์ล , ยู แฮ็ด ดิท ออล)
But I guess my all wasn’t good enough for you
(บั๊ท ไอ เกสส มาย ออล วอสซึ้น กู๊ด อีน๊าฟ ฟอร์ ยู)
Baby, I’ve accepted it
(เบ๊บี้ , แอฝ แอ๊คเซพท ดิท)
And I ain’t goin’ trip
(แอนด์ ดาย เอน โกอิน ทริ๊พ)
Girl, I’m movin’ on
(เกิร์ล , แอม มูฝวิน ออน)
Sometimes I can’t help but think
(ซัมไทม์ ซาย แค็นท เฮ้ลพ บั๊ท ทริ๊งค)
That another man’s
(แดท อะน๊าเทร่อร์ แมน)
Gonna get the one that’s made for me
(กอนนะ เก็ท ดิ วัน แด้ท เมด ฟอร์ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[How could you]
([ ฮาว เคิด ยู ])
How could you, how could you just go and lay there?
(ฮาว เคิด ยู , ฮาว เคิด ยู จั๊สท โก แอนด์ เลย์ แดร์)
How could you, how could you give him everything?
(ฮาว เคิด ยู , ฮาว เคิด ยู กี๊ฝ ฮิม เอ๊วี่ติง)
How could you, how could you call him names like that?
(ฮาว เคิด ยู , ฮาว เคิด ยู คอลลํ ฮิม เนม ไล๊ค แดท)
How could you babe, how could you babe
(ฮาว เคิด ยู เบ้บ , ฮาว เคิด ยู เบ้บ)
[How could you]
([ ฮาว เคิด ยู ])
How could you, how could you teach him things babe?
(ฮาว เคิด ยู , ฮาว เคิด ยู ที๊ช ฮิม ทริง เบ้บ)
How could you, how could you do things like Karmasutra?
(ฮาว เคิด ยู , ฮาว เคิด ยู ดู ทริง ไล๊ค Karmasutra)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Could You คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น