เนื้อเพลง Death Blooms คำอ่านไทย Mudvayne

Cold seems crippling lame meander through corridors aroma’s thick with age mark off the day reflections of my life are fading
( โคลด์ ซีม cripplings เลม มีแอนเดอะ ทรู คอริเดอะ อะโร๊ม่า ทริ๊ค วิธ เอจ ม๊าร์ค ออฟฟ เดอะ เดย์ ริฟเคลฌัน อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อาร์ เฟดิง)

Pull me out of body don’t want it don’t want in,
(พูลล มี เอ๊าท อ็อฝ บ๊อดี้ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ด้อนท์ ว้อนท อิน ,)
Feeble frail and rotting descending I’m lost in,
(ฟีเบิล ฟเรล แอนด์ หรอดดิง descendings แอม ล็อซท อิน ,)
A structure that’s collapsing don’t want it cast into,
(อะ สทรั๊คเจ่อร แด้ท collapsings ด้อนท์ ว้อนท ดิธ แค๊สทํ อิ๊นทู ,)
Maker take the body don’t want it wants me
(เมคเออะ เท้ค เดอะ บ๊อดี้ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ว้อนท มี)

Past has found its place salvation is no more will god accept my peace bleached will pardon me reflections of my life are fading
(พาสท์ แฮ็ส เฟานด อิทซ เพลส แซ็ลเฝฌัน อีส โน โม วิล ก๊อด แอ๊คเซพท มาย พี๊ซ บลีช วิล พ๊าร์ด่อน มี ริฟเคลฌัน อ็อฝ มาย ไล๊ฟ อาร์ เฟดิง)
Pull me out of body don’t want it don’t want in,
(พูลล มี เอ๊าท อ็อฝ บ๊อดี้ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ด้อนท์ ว้อนท อิน ,)
Feeble frail and rotting descending I’m lost in,
(ฟีเบิล ฟเรล แอนด์ หรอดดิง descendings แอม ล็อซท อิน ,)
A structure that’s collapsing don’t want it cast into,
(อะ สทรั๊คเจ่อร แด้ท collapsings ด้อนท์ ว้อนท ดิธ แค๊สทํ อิ๊นทู ,)
Maker take the body don’t want it wants me
(เมคเออะ เท้ค เดอะ บ๊อดี้ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ว้อนท มี)

I just want to run fly kites wrestle jump and play
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู รัน ฟลาย ไคท เร๊ซเซิ่ล จั๊มพ แอนด์ เพลย์)
Swim through waves that crash to shore memories in me
(สวิม ทรู เว๊ฝ แดท คแร็ฌ ทู ชอร์ เมรโมรี ซิน มี)
cocooned in misery
(เคาะคูน อิน มีสริ)

I’m sick and tired of embracing reflections of past time receive me or cast me away
(แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ embracings ริฟเคลฌัน อ็อฝ พาสท์ ไทม์ รีซี๊ฝ มี ออ แค๊สทํ มี อะเวย์)
…god please take me away
(ก๊อด พลีซ เท้ค มี อะเวย์)
resistance futile suicidal ideas I will crucify my own being satisfy selfish needs f*ck the deities justify my own right to what’s waiting for me
(ริสีซแท็นซ ฟยูทิล ซยูอิไซดแอ็ล ไอเดีย ซาย วิล ครูซิไฟ มาย โอว์น บีอิง แซ๊ททิซไฟ เซลฟิส นี๊ด เอฟ *ck เดอะ deities จั๊สทิฟาย มาย โอว์น ไร๊ท ทู ว๊อท เวททิง ฟอร์ มี)

On the other side the time has come lock and load I’m coming I’m coming I’m coming I’m coming home
(ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม ล๊อค แอนด์ โหลด แอม คัมอิง แอม คัมอิง แอม คัมอิง แอม คัมอิง โฮม)

Pull me out of body don’t want it don’t want in,
(พูลล มี เอ๊าท อ็อฝ บ๊อดี้ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ด้อนท์ ว้อนท อิน ,)
Pull me out of body don’t want it don’t want in,
(พูลล มี เอ๊าท อ็อฝ บ๊อดี้ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ด้อนท์ ว้อนท อิน ,)
Pull me out of body don’t want it don’t want in,
(พูลล มี เอ๊าท อ็อฝ บ๊อดี้ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ด้อนท์ ว้อนท อิน ,)
Feeble frail and rotting descending I’m lost in,
(ฟีเบิล ฟเรล แอนด์ หรอดดิง descendings แอม ล็อซท อิน ,)
A structure that’s collapsing descending don’t want it,
(อะ สทรั๊คเจ่อร แด้ท collapsings descendings ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ,)
Maker take the body don’t want it wants me,
(เมคเออะ เท้ค เดอะ บ๊อดี้ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ว้อนท มี ,)
Pull me out of body don’t want it don’t want in,
(พูลล มี เอ๊าท อ็อฝ บ๊อดี้ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ด้อนท์ ว้อนท อิน ,)
Feeble frail and rotting descending I’m lost in,
(ฟีเบิล ฟเรล แอนด์ หรอดดิง descendings แอม ล็อซท อิน ,)
A structure that’s collapsing descending don’t want it,
(อะ สทรั๊คเจ่อร แด้ท collapsings descendings ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ,)
Maker take the body don’t want it wants me
(เมคเออะ เท้ค เดอะ บ๊อดี้ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ว้อนท มี)

I just want to run fly kites wrestle jump and play
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู รัน ฟลาย ไคท เร๊ซเซิ่ล จั๊มพ แอนด์ เพลย์)
Swim through waves that crash to shore memories in me
(สวิม ทรู เว๊ฝ แดท คแร็ฌ ทู ชอร์ เมรโมรี ซิน มี)
cocooned in misery
(เคาะคูน อิน มีสริ)
The darkness overcomes soul soars to the other plain
(เดอะ ดาคเน็ซ โอเฝ่อร์คัม โซล โซ ทู ดิ อ๊อเธ่อร์ เพลน)
Existence past the door I sail through purgatory’s bay
(เอ็กสีซเท็นซ พาสท์ เดอะ ดอร์ ไอ เซล ทรู เพอกะโทริ เบย์)

I asked a god for poison cradle me sown to my dreams souls searching death blossoms where clouds lie over me held in god’s hands death blooming
(ไอ อาสคฺ อะ ก๊อด ฟอร์ พ๊อยซั่น เครเดิล มี โซน ทู มาย ดรีม โซล เซิชอิง เด้ท บล๊อสซั่ม แวร์ คลาวดํ ไล โอ๊เฝ่อร มี เฮ็ลด อิน ก๊อด แฮนด์ เด้ท บลูมอิง)

Dark for fear of failure an inner gloom as wide as an eye and fermenting roiling hate death grip in my veins unveiling rancid petals flowering forth foul nectar the space between a blink and a tear
(ด๊าร์ค ฟอร์ เฟียร์ อ็อฝ เฟลเยอะ แอน อีนเนอะ กลูม แอส ไวด์ แอส แอน อาย แอนด์ fermentings roilings เฮท เด้ท กริพ อิน มาย เฝน unveilings แรนซิด เพเดว ฟาวเว่อรริง โฟธ เฟาล เนคเทอะ เดอะ สเพ๊ซ บีทะวีน อะ บลิ๊งค แอนด์ อะ เทียร์)
…death blooms.
(เด้ท บลูม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Death Blooms คำอ่านไทย Mudvayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น