เนื้อเพลง Merry Christmas From The Family คำอ่านไทย Dixie Chicks

from Another Rosie Christmas album
( ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ Rosie ครีซมัซ อั๊ลบั้ม)

Mom got drunk and Dad got drunk
(มัม ก็อท ดรั๊งค แอนด์ แด๊ด ก็อท ดรั๊งค)
At our Christmas party
(แอ็ท เอ๊า ครีซมัซ พ๊าร์ที่)
We were drinkin’ champagne punch
(วี เวอ ดริงคิน แฌ็มเพน พั๊นช)
And homemade eggnog
(แอนด์ homemade eggnog)
Little sister brought her new boyfriend
(ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊สเท่อร์ บรอท เฮอ นิว บอยเฟรน)
He was a Mexican
(ฮี วอส ซา เมคซิแค็น)
We didn’t know what to think of him
(วี ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ทู ทริ๊งค อ็อฝ ฮิม)
‘Til he sang Feliz Navidad
(ทิล ฮี แซ็ง เฟวลีซ แนฝวีแดด)
Feliz Navidad
(เฟวลีซ แนฝวีแดด)

Brother Ken brought his kids with him
(บร๊าเท่อรํ เค็น บรอท ฮิส คิด วิธ ฮิม)
The three from his first wife Lynn
(เดอะ ทรี ฟรอม ฮิส เฟิร์สท ไว๊ฟ Lynn)
And the two identical twins
(แอนด์ เดอะ ทู ไอเดนทิแค็ล ทวิน)
From his second wife MaryNell
(ฟรอม ฮิส เซ๊คคั่น ไว๊ฟ MaryNell)
Of course he brought his new wife Kaye
(อ็อฝ คอร์ส ฮี บรอท ฮิส นิว ไว๊ฟ Kaye)
Who talks all about AA
(ฮู ท๊อล์ค ซอร์ อะเบ๊าท AA)
Chain smokin’ while the stereo plays
(เชน สโมกิน ไวล์ เดอะ ซเทริโอ เพลย์)
Noel, Noel, The first Noel
(โนวอาว , โนวอาว , เดอะ เฟิร์สท โนวอาว)

Carve the turkey turn the ball game on
(คาฝ เดอะ เทอคิ เทิร์น เดอะ บอล เกม ออน)
Mix margaritas when the eggnog’s gone
(มิกซ์ มาร์เกรีดา เว็น ดิ eggnogs กอน)
Send somebody to the Quik-Pak store
(เซ็นด ซัมบอดี้ ทู เดอะ Quik เพค สโทร์)
We need some ice and an extension cord
(วี นี๊ด ซัม ไอ๊ซ์ แอนด์ แอน เอ็คซเทนฌัน คอร์ด)
A can of bean dip and some Diet Rite
(อะ แคน อ็อฝ บีน ดิพ แอนด์ ซัม ได๊เอ็ท ไรท)
A box of tampons and some Marlboro Lights
(อะ บ๊อกซฺ อ็อฝ tampons แซน ซัม มาเรวโบโร ไล๊ท)
Hallelujah everybody say cheese
(เฮลเลวลูยา เอวี่บอดี้ เซย์ ชี๊ส)
Merry Christmas from the family
(เม๊อร์รี่ ครีซมัซ ฟรอม เดอะ แฟ๊มิลี่)

Fran and Rita drove from Harlingen
(Fran แอนด์ ริดา ดโรฝ ฟรอม Harlingen)
I can’t remember how I’m kin to them
(ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว แอม คิน ทู เด็ม)
But when they tried to plug their motorhome in
(บั๊ท เว็น เด ทไร ทู พลั๊ก แดร์ motorhome อิน)
They blew our Christmas lights
(เด บลู เอ๊า ครีซมัซ ไล๊ท)
Cousin David knew just what went wrong
(เค๊าซิน เดหวิด นยู จั๊สท ว๊อท เว็นท รอง)
So we all waited on our front lawn
(โซ วี ออล เว้ท ออน เอ๊า ฟร๊อนท ลอน)
He threw the breaker and the lights came on
(ฮี ธรู เดอะ เบคเกอ แอนด์ เดอะ ไล๊ท เคม ออน)
And we sang Silent Night
(แอนด์ วี แซ็ง ไซ๊เล่นท ไน๊ท)
Oh Silent Night
(โอ ไซ๊เล่นท ไน๊ท)

Carve the turkey turn the ball game on
(คาฝ เดอะ เทอคิ เทิร์น เดอะ บอล เกม ออน)
Mix margaritas when the eggnog’s gone
(มิกซ์ มาร์เกรีดา เว็น ดิ eggnogs กอน)
Send somebody to the Quik-Pak store
(เซ็นด ซัมบอดี้ ทู เดอะ Quik เพค สโทร์)
We need some ice and an extension cord
(วี นี๊ด ซัม ไอ๊ซ์ แอนด์ แอน เอ็คซเทนฌัน คอร์ด)
A can of bean dip and some Diet Rite
(อะ แคน อ็อฝ บีน ดิพ แอนด์ ซัม ได๊เอ็ท ไรท)
A box of tampons and some Marlboro Lights
(อะ บ๊อกซฺ อ็อฝ tampons แซน ซัม มาเรวโบโร ไล๊ท)
Hallelujah everybody say cheese
(เฮลเลวลูยา เอวี่บอดี้ เซย์ ชี๊ส)
Merry Christmas from the family
(เม๊อร์รี่ ครีซมัซ ฟรอม เดอะ แฟ๊มิลี่)

Carve the turkey turn the ballgame on
(คาฝ เดอะ เทอคิ เทิร์น เดอะ ballgame ออน)
Make Bloody Marys cause we all want one
(เม้ค บลัดอิ แมริ ค๊อส วี ออล ว้อนท วัน)
Send somebody to the Stop ‘n Go
(เซ็นด ซัมบอดี้ ทู เดอะ สท๊อพ เอ็น โก)
We need some celery and a can of fake snow
(วี นี๊ด ซัม เซลเออะริ แอนด์ อะ แคน อ็อฝ เฟ้ค สโนว์)
A bag of lemons and some Dite Sprite
(อะ แบ๊ก อ็อฝ เล๊ม่อน แซน ซัม Dite ซพไรท)
A box of tampons and some Salem Lights
(อะ บ๊อกซฺ อ็อฝ tampons แซน ซัม Salem ไล๊ท)
Hallelujah everybody say cheese
(เฮลเลวลูยา เอวี่บอดี้ เซย์ ชี๊ส)
Merry Christmas from the family
(เม๊อร์รี่ ครีซมัซ ฟรอม เดอะ แฟ๊มิลี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Merry Christmas From The Family คำอ่านไทย Dixie Chicks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น