เนื้อเพลง Waking up in Vegas คำอ่านไทย Katy Perry

You gotta help me out
( ยู กอทดา เฮ้ลพ มี เอ๊าท )
It’s all a blur last night
( อิทซ ออล อะ เบลอร์ ล๊าสท ไน๊ท )
We need a taxi ’cause your hung over and I’m broke
( วี นี๊ด อะ แท๊กซี่ ค๊อส ยัวร์ ฮัง โอ๊เว่อร์ แอนด์ แอม โบค )

I lost my fake ID
( ไอ โลด มาย เฟ้ค อาย )
But you lost the motel key
( บั๊ท ยู โลด เดอะ โมเท็ล คีย์ )
Spare me your freakin’
( สแพร์ มี ยัวร์ เฟคกิน )
Dirty looks now don’t blame me
( เด้อดี่ ลุ๊ค นาว โด๊นท เบลม มี )

You wanna cash out
( ยู วอนนา แค๊ช เอ๊าท )
And get the hell outta town
( แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าดา ทาวน์ )
Don’t be a baby
( โด๊นท บี อะ เบ๊บี้ )
Remember what you told me
( รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู โทลด มี )

Shut up and put your money where your mouth is
( ชั๊ท อั๊พ แอนด์ พุท ยัวร์ มั๊นนี่ แวร์ ยัวร์ เม๊าธ อีส )
That’s what you get for waking up in Vegas
( แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ฟอร์ เวคกิ้ง อั๊พ อิน เวกัส )
Get up and shake the glitter off your clothes now
( เก็ท อั๊พ แอนด์ เช้ค เดอะ กลิทเทอะ ออฟฟ ยัวร์ clothes นาว )
That’s what you get for waking up in Vegas
( แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ฟอร์ เวคกิ้ง อั๊พ อิน เวกัส )

Why are these lights so bright
( วาย อาร์ ดีซ ไล๊ท โซ ไบร๊ท )
Did we get hitched last night
( ดิด วี เก็ท ฮีทชฺ ล๊าสท ไน๊ท )
Dressed up like Elvis
( เดรส อั๊พ ไล๊ค เอลวิส )
Why am I wearing your class ring
( วาย แอม ไอ เวียริง ยัวร์ คลาสสํ ริง )
Don’t call your mother
( โด๊นท คอลลํ ยัวร์ ม๊าเธ่อร์ )
‘Cause now we’re partners in crime
( ค๊อส นาว เวีย พาร์ทเน่อร์ ซิน ไคร์ม )
[adsense]
Don’t be a baby
( โด๊นท บี อะ เบ๊บี้ )
Remember what you told me
( รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู โทลด มี )
Shut up and put your money where your mouth is
( ชั๊ท อั๊พ แอนด์ พุท ยัวร์ มั๊นนี่ แวร์ ยัวร์ เม๊าธ อีส )
That’s what you get for waking up in Vegas
( แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ฟอร์ เวคกิ้ง อั๊พ อิน เวกัส )
Get up and shake the glitter off your clothes now
( เก็ท อั๊พ แอนด์ เช้ค เดอะ กลิทเทอะ ออฟฟ ยัวร์ clothes นาว )
That’s what you get for waking up in Vegas
( แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ฟอร์ เวคกิ้ง อั๊พ อิน เวกัส )

You got me into this
( ยู กอท มี อิ๊นทู ดิส )
Information over load
( อินฟอมเมชั่น โอ๊เว่อร์ โหลด )
Situation lost control
( ซิ๊ทูเอชั่น โลด คอนโทรล )
Send out an S.O.S.
( เซ็นด เอ๊าท แอน เอส โอ เอส )
And get some cash out
( แอนด์ เก็ท ซัม แค๊ช เอ๊าท )
We’re gonna tear up the town
( เวีย กอนนา เทียร์ อั๊พ เดอะ ทาวน์ )

Don’t be a baby
( โด๊นท บี อะ เบ๊บี้ )
Remember what you told me
( รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู โทลด มี )
Remember what you told me
( รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู โทลด มี )
Remember what you told me told me told me
( รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู โทลด มี โทลด มี โทลด มี )

oooooo yeah
( อู เย่ )

Shut up and put your money where your mouth is
( ชั๊ท อั๊พ แอนด์ พุท ยัวร์ มั๊นนี่ แวร์ ยัวร์ เม๊าธ อีส )
That’s what you get for waking up in Vegas
( แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ฟอร์ เวคกิ้ง อั๊พ อิน เวกัส )
Get up and shake the glitter off your clothes now
( เก็ท อั๊พ แอนด์ เช้ค เดอะ กลิทเทอะ ออฟฟ ยัวร์ clothes นาว )
That’s what you get for waking up in Vegas
( แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ฟอร์ เวคกิ้ง อั๊พ อิน เวกัส )

That’s what you get baby
( แด้ท ว๊อท ยู เก็ท เบ๊บี้ )
Shake the glitter
( เช้ค เดอะ กลิทเทอะ )
Shake shake shake the glitter
( เช้ค เช้ค เช้ค เดอะ กลิทเทอะ )
Get me some cash out baby
( เก็ท มี ซัม แค๊ช เอ๊าท เบ๊บี้ )
Get me some cash out baby
( เก็ท มี ซัม แค๊ช เอ๊าท เบ๊บี้ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waking up in Vegas คำอ่านไทย Katy Perry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น