เนื้อเพลง The Boy’s Gone คำอ่านไทย Jason Mraz

words & music by jason mraz
( เวิร์ด & มิ๊วสิค บาย เจสัน มราด)

The boy’s gone. The boy’s gone home.
(เดอะ บอย กอน เดอะ บอย กอน โฮม)

What will happen to a face in the crowd when it finally gets too crowded.
(ว๊อท วิล แฮ๊พเพ่น ทู อะ เฟซ อิน เดอะ คราวดํ เว็น หนิด ไฟแน็ลลิ เก็ท ทู คราวดํ)

And will happen to the origins of sound after all the sounds have sounded
(แอนด์ วิล แฮ๊พเพ่น ทู ดิ อ๊อริจิ้น อ็อฝ ซาวน์ด แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ ซาวน์ด แฮ็ฝ ซาวน์ด)

Well I hope I never have to see that day but by god I know it’s headed our way
(เวลล ไอ โฮพ ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู ซี แดท เดย์ บั๊ท บาย ก๊อด ดาย โนว์ อิทซ เฮด เอ๊า เวย์)

So I better be happy now that the boy’s going home. The boy’s gone home.
(โซ ไอ เบ๊ทเท่อร์ บี แฮ๊พพี่ นาว แดท เดอะ บอย โกอิ้ง โฮม เดอะ บอย กอน โฮม)

And what becomes of a day for those who rage against it
(แอนด์ ว๊อท บีคัม อ็อฝ อะ เดย์ ฟอร์ โฑส ฮู เร้จ อะเก๊นสท ดิธ)

And who will sum op the phrase for all left standing around in it
(แอนด์ ฮู วิล ซัม op เดอะ เฟรส ฟอร์ ออล เล๊ฟท ซแทนดิง อะราวนฺดฺ อิน หนิด)

Well I suppose we’ll all make our judgment call
(เวลล ไอ ซั๊พโพ้ส เวลล ออล เม้ค เอ๊า จัจเม็นท คอลลํ)

We’ll walk it alone, stand up tall, then march to the fall
(เวลล ว๊อล์ค อิท อะโลน , สแทนด์ อั๊พ ทอลล์ , เด็น มาร์ช ทู เดอะ ฟอลล์)

So we better be happy now that we’ll all go home.
(โซ วี เบ๊ทเท่อร์ บี แฮ๊พพี่ นาว แดท เวลล ออล โก โฮม)

Be so happy with the way you are
(บี โซ แฮ๊พพี่ วิธ เดอะ เวย์ ยู อาร์)

Be so happy that you made it this far
(บี โซ แฮ๊พพี่ แดท ยู เมด อิท ดิส ฟาร์)

Go on be happy now. Please be happy now
(โก ออน บี แฮ๊พพี่ นาว พลีซ บี แฮ๊พพี่ นาว)

Because this is something else
(บิคอส ดิส ซิส ซัมติง เอ๊ลส)

this is something else
(ดิส ซิส ซัมติง เอ๊ลส)

I tried to live my life and live it so well
(ไอ ทไร ทู ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ แอนด์ ไล้ฝ อิท โซ เวลล)

But when it’s all over is it heaven or is it hell
(บั๊ท เว็น อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร อีส ซิท เฮ๊ฝเฝ่น ออ อีส ซิท เฮ็ลล)

I better be happy now that no one can tell, nobody knows
(ไอ เบ๊ทเท่อร์ บี แฮ๊พพี่ นาว แดท โน วัน แคน เทลล , โนบอดี้ โนว์)

I’m gonna be happy with the way that I am
(แอม กอนนะ บี แฮ๊พพี่ วิธ เดอะ เวย์ แดท ไอ แอ็ม)

I’m gonna be happy with all that I stand for
(แอม กอนนะ บี แฮ๊พพี่ วิธ ออล แดท ไอ สแทนด์ ฟอร์)

I’m gonna be happy now because the boy’s going home.
(แอม กอนนะ บี แฮ๊พพี่ นาว บิคอส เดอะ บอย โกอิ้ง โฮม)

The boy’s gone home.
(เดอะ บอย กอน โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Boy’s Gone คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น